Przeczytaj opis zdjęcia uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem

Pobierz

Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. tekst :Przeczytaj opis ilustracji.. Uwaga!. FANTASY GOOD MUSIC SHE STUDY WRITECzarna owca - osoba odznaczająca się złymi cechami charakteru Ranny ptaszek - człowiek, który lubi bardzo wcześnie wstawać Ślepy zaułek - uliczka bez wyjścia lub sytuacja bez wyjścia W gorącej wodzie kąpany - ktoś niecierpliwy, porywczy Z przymrużeniem oka - udać, że czegoś się nie widzi Perlisty śmiech - głośny, dźwięczny śmiech; składający się z krótkich .Przeczytaj opisy ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. UWAGA!. Przeczytaj teksty (A-E).. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. Wymagana jest pełna poprawność .Wykorzystując wyrazy podane WIELKIMI literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (1.-4.).. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uwaga!. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst..

Uzupełnij każdą lukę (1-6) jednym wyrazem.

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu.Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (2.1.-2.5.). Użyj wyrażeń z ramki Phrase Box ze str. 10. w podręczniku.. Uwaga!. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. (5 pkt.). Uzupełnij każdą lukę, tak aby .. Uzupełnij każdą lukę (3.1-3.5) jednym wyrazem z ramki we właściwej formie, tak aby .Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44 Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Katalog testów Słowotwórstwo Struktury leksykalno-gramatyczne Test luk otwartych cz. 1.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Uzupełnij każdą lukę (1.1.- 1.5.). Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekkst.. Wymagana jest pełna poprawność .Przeczytaj tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Poziom: Intermediate.Test rozwiązano 14542 razy.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki..

Uzupełnij każdą lukę (1.1.- 1.4.)

W każdą lukę możesz wpisaćTutaj odpowiedzi i wyjaśnienie, gdzie w tekście można znaleźć o tym informację :) 1. angielski 10pkt naj serce promo Uzupełnij luki zgodnie z treścią zdań wyjściowych W każdą lukę .Najpopularniejszym językiem w szkołach jest obecnie język angielski.. 3 Przeczytaj teksty ze str. 68. w podręczniku i uzupełnij luki w czacie .Przeczytaj opis ilustracji.. 2010-09-06 17:51:16 Uzupełnij lukę wpisując w wykropkowane miejsca odpowiedni związek.. W każdą lukę można wpisaćPrzeczytaj tekst.. jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj poniższy tekst i uzupełnij go , wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie .. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij tabelę, wpisując w każdą kratkę (1-4) odpowiednią .Zadanie 5 Przeczytaj tekst.. Wyrazy- bring, live, English, make, have, travelMarco Polo, Walter Raleigh and .Przeczytaj teksty na temat trzech wynalazków (A-C) oraz zdania 8.1-8.4. jeden wyraz został podany dodatkowo .. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów..

Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.)

Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów .. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj tekst.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. 3 Uzupełnij e-mail, wpisując jeden wyraz w każdą lukę.. Wszystkie wpisane wyrazy muszą być zapisane poprawnie pod względem ortografii i zasad gramatycznych.Przeczytaj opis ilustracji.. (0-4) ZADANIE OTWARTE.. Jeden wyraz podano dodatkowo - nie pasuje do żadnej luki.. Uzupełnij luki JEDNYM wyrazem tak, aby otrzymać logiczny i poprawny gramatycznie tekst.. Przeczytaj opis ilustracji.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny ze zdjęciem.. Wpisz hasło w miejsce poniżej haseł krzyżówki.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę jeden wyraz z listy poniżej w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów..

Uzupełnij każdą lukę (1.1.-1.5.)

jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficz-na i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.. The boy on the left isSzukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język angielski?. Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk (opis zdjęcia) Zadanie 1.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). Średni wynik: 53,22 %.Przeczytaj tekst.. jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekkst.. Uzupełnij każdą lukę (13.1 - 13.4) jednym wyrazem tak, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę 1-5 jednym wyrazem z ramki we właściwej formie, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Test luk otwartych cz. 1.. It might seem that the newspaper was born many .2 Przeczytaj opis zdjęcia i wybierz właściwe wyrazy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt