Cechy krajobrazu wyżyny śląskiej

Pobierz

Katowice, Chorzów, Bytom, Tarnowskie Góry.. jej powierzchni jest raczej słabo (jak na wyżynę) urozmaicone - przeważa lekko pofałdowany teren o niewielkich wysokościach względnych i bezwzględnych.. Klimat Wyżyny uległ znacznemu przeobrażeniu pod wpływem działalności człowieka.. skutki rozwoju przemysłu na Śląsku.. Jeszcze około 200 lat temu Wyżyna Śląska była porośnięta lasami i słabo zaludniona.. Historycznie Wyżyna Krakowsko-Częstochowska leży w zachodniej Małopolsce przy granicy z Śląskiem.. niemal bezleśna kraina, doliny rzeczne, wąwozy.wyŻyna ŚlĄska Wyżyna Śląska znajduje się w zachodniej części Pasa Wyżyn.. W tej sekcji dostępne są następujące materiały do wydruku: Supermiasto - Poznajemy nazwy miast konurbacji śląskiej (szyfr)Poznanie krajobrazu Wyżyny Śląskiej, jego głównych cech i składników oraz obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w regionie.. Taki krajobraz Wyżyny Śląskiej jest przykładem krajobrazu przemysłowego - krajobrazu całkowicie przekształconego przez człowieka.Krajobraz Wyżyny Śląskiej to najbardziej przekształcony przez człowieka krajobraz Polski.. Wyżyna Śląska (341.1) w podziale fizycznogeograficznym jest makroregionem Wyżyny Śląsko-Krakowskiej (341) i zajmuje centralną część województwa śląskiego.Pod względem geologicznym należy głównie do zapadliska górnośląskiego, dlatego jej fundament stanowią skały karbońskie ze złożami węgla kamiennego.Opisy Wyżyna Śląska Wyżyna Lubelska 1..

Cechy krajobrazu Wyżyny Lubelskiej.

Na Wyżynie zbudowano system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących granicy Królestwa Polskiego przed napadami z Górnego Śląska.na Wyżynie Śląskiej.. Budują ją skały wapienne wieku triasowego.. Co jest tego przyczyną?. Ukształtowanie jej powierzchni jest raczej słabo (jak na wyżynę) urozmaicone - przeważa lekko pofałdowany teren o niewielkich wysokościach względnych i bezwzględnych (do 400 m n. p. Nizina Mazowiecka 8Wyżyna Śląska ( 341.1), kraina geograficzna w południowej Polsce, o powierzchni 3929 km 2.Stanowi część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, która z kolei jest częścią Małopolskiej Wyżyny.. Ich obecność oraz dostęp do Morza Bałtyckiego sprzyjają spędzaniu wakacji nad wodą.. Stanowi wschodnią część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej.. Natomiast pokrycie terenu jest tu już znacznie bardziej zróżnicowane.Przed milionami lat na terenie Wyżyny Śląskiej panował ciepły i wilgotny klimat.. Średnia wysokość wyżyny to 350 m n.p.m. Kras podziemny: jaskinie(stalaktyty, stalagmit, kolumnaObok kopalni znajdują się zakłady przerabiające surowce: elektrownie, elektrociepłownie i huty różnych metali oraz hałdy czyli sztuczne wzniesienia, na których gromadzi się odpady z kopalń..

Cechy krajobrazu silnie przekształconego przez człowieka.

rzeźba wapienna(kras) Krakowsko-Częstochowska: kras powierzchniowy: bruzdy, leje.. Ogromne ilości ich szczątków gromadziły się w bagnach i płytkich wodach; były zasypywane przez piasek i muł nanoszony wraz z wodami rzek.Gleby Wyżyny Śląskiej to głównie bielice i gleby płowe.. Najwyższym wzniesieniem tego regionu jest Góra św. Anny (400 m n.p.m.).Krajobraz przemysłowy Temat najłatwiej zrealizować podczas omawiania innych przykładów krajobrazów lub podczas omawiania krajobrazu wyżyn (najprostszy przykład Wyżyna Śląska) Tematy dotyczące ochrony przyrody i Środowiska, rola człowieka w kształtowaniu krajobrazu Główne cechy krajobrazu przemysłowego w Polsce to: silne przekształcenie krajobrazu naturalnego, charakterystyczne budowle i urządzenia przemysłowe, dymiące kominy, zanieczyszczenie powietrza oraz wód i gleb.· opisuje cechy krajobrazu wielkomiejskiego · wymienia główne cechy krajobrazu miejsko-przemysłowego Wyżyny Śląskiej · przedstawia cechy krajobrazu rolniczego Wyżyny Lubelskiej · omawia cechy krajobrazu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na podstawie ilustracjiŚląskiej • przedstawia cechy krajobrazu rolniczego Wyżyny Lubelskiej • omawia cechy krajobrazu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na Uczeń:omówisz cechy krajobrazu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na podstawie ilustracji wymienisz dwa przykłady roślin charakterystycznych dla Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej omówisz znaczenie węgla kamiennego na Wyżynie Śląskiejporównać cechy krajobrazu i elementy krajobrazu krain geograficznych; wykazać specyfikę regionu na podstawie map, zdjęć, filmów geograficznych; opisać najważniejsze obiekty dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Polski oraz wskazać je na mapie..

Obszar GOP-u to najbardziej poglądowy przykład krajobrazu przemysłowego w Polsce.

Oprócz kopalń znajdują się tam też huty, koksownie, elektrownie, fabryki i inne zakłady przemysłowe.Cechy krajobrazu nizinnego posiada Dolina Małej Panwi, wcinająca się klinem od zachodu w Wyżynę Śląską, przez niektórych badaczy zaliczana do Nizin Środkowopolskich.. : najwyższa góra: Łysica 612m.. Ukształtowanie.. W połowie XVIII wieku zaczęto wykorzystywać węgiel przy wytopie żelaza i innych metali.Największe miasta Wyżyny Śląskiej.. Znajduje się tam Korzeniowy Dół, jeden z najgłębszych wąwozów w Polsce.Wyżyna Krakowsko-Częstochowska - makroregion geograficzny położony w południowej Polsce.. Posiada ona rzeźbę zrębową.. Wyżyna Śląska opada wzdłuż uskoków ku południowi.. WYŻYNA ŚLĄSKA znajduje się w zachodniej części Pasa Wyżyn.. Mniejsza degradacja środowiska występuje w północnej części Wyżyny Śląskiej.. Wyżyna Krakowsko--Częstochowska 11.. CELE SZCZEGÓŁOWE: 1.. Wyżyna Śląska jest najbardziej wysuniętym na zachód makroregionem pasa wyżyn.. W jego obrębie wyróżniono następujące krainy geograficzne: Wyżynę Śląską,Wyżyna Śląska - krajobraz przemysłowy W niektórych częściach Wyżyny Śląskiej dochodzi do nagłego obniżania się gruntu, miejscami nawet o ponad 20 metrów!. Wjeżdzając na jej teren, odnosi się wrażenie, że otacza nas ogromne miasto pełne kopalń, hut, koksowni i fabryk..

przekształcenie krajobrazu, silne zanieczyszczenie powietrza i gleby, hałdy z odpadów górniczych, pyły, zanieczyszczone rzeki ...

Występują silne zanieczyszczenia powietrza, których skutkiem jest zmniejszenie natężenia promieniowania słonecznego i zwiększenie zachmurzenia.Wyżyna Śląska - Najdalej na zachód położony obszar w pasie wyżyn, węgiel kamienny - bogactwo naturalne Wyżyny Śląskiej, kopalnie - tu wydobywa się węgiel, górnik - pracuje przy wydobyciu węgla, huta - zakład przemysłowy w którym wytapia się metale, hutnik - pracuje w hucie, hałdy - wzniesienia utworzone z odpadów przemysłowych, Katowicki Spodek - hala widowiskowo-sportowa .Wyżyny : środowisko przyr.. Zajmuje prawie 4000 kilometrów kwadratowych.. W obrębie wymienionych pasów morfologicznych występują różne typy rzeźby - glacjalna, fluwialno-denudacyjna, krasowa, eoliczna i górska.Przeważają niziny, a w środkowej i południowej części kraju występują wyżyny i góry.. Wiadomości: 1.1 Uczeń zna elementy krajobrazu miejsko-przemysłowego 1.2 Uczeń wyjaśnia znaczenie występowania złóż węgla kamiennego na obszarze Wyżyny ŚląskiejWchodzi ona w skład podprowincji nazywanej Wyżyną Śląsko-Krakowską, która z kolei należy do prowincji o nazwie Wyżyna Śląsko-Małopolska.. Główne rzeki: Wisła, Przemsza Dzieli się na mezoregiony: Chełm Na północy kraju znajduje się wiele jezior.. Występują tu dość duże opady (700-800 mm rocznie).. ).Cechy krajobrazu rolniczego na Wyżynie Lubelskiej to: lekko pofałdowana powierzchnia terenu, który pokryty jest użytkami rolnymi; uprawa pszenicy, buraków cukrowych, rzepaku, chmielu;Główne cechy krajobrazu wyżynnego w Polsce to: pofałdowana powierzchnia terenu, charakterystyczne formy terenu - skałki, wąwozy, skarpy, jaskinie, zróżnicowane pokrycie terenu.. Występują tam hałdy usypane z ogromnych ilości odpadów górniczych.. Otóż Wyżyna Śląska jest niezwykle bogata w cenne surowce.. Znajduje się w dorzeczu górnej Wisły oraz górnej Warty.. Pas wyżyn rozciąga się na południowym wschodzie Polski, na południe od Niziny Mazowieckiej - patrz mapa.. Najwyższym szczytem krainy jest Góra świętej Anny (408 metrów n.p.m.).Krajobraz miejsko-przemysłowy na przykładzie Wyżyny Śląskiej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt