Na mapie literami a-f oznaczono wybrane kraje europy

Pobierz

Zadanie 22.1.. Świat.. W czterech państwach spośród oznaczonych na mapie numerami 1-5 …Na mapie literami od A do D oznaczono wybrane państwa Europy.. (0-2) .. położona stacja meteorologiczna …Na mapie oznaczono literami od A do E wybrane obszary położone na półwyspach.. Obok każdego z …1.. Barwami przedstawiono strefy czasowe kontynentalnej części Stanów …Zadanie 14. wykonaj, korzystając z poniższej mapy.. Wpisz odpowiednie litery oznaczające miejsca na … Literami C i D pokazano na mapie Europy wa żne porty morskie A) C - Lizbona, D - Marsylia.. rozwiązane.. Uzupełnij tabelę nazwami państw, dla których podano wybrane informacje.. Na podstawie: Atlas geograficzny, Warszawa 2013.. 1. byłego Związku Radzieckiego 2. z o.o., Warszawa …Wpisz do schematu litery, którymi oznaczono podane formy.. (2 pkt) Na …14.. Przyporządkuj każdemu krajowi wymienionemu w tabeli numer dotyczącego go opisu konfliktu oraz literę …Na mapie politycznej Europy oznaczono numerami od 1 do 4 wybrane państwa.. Poniżej opisano główne cele dwóch organizacji międzynarodowych mających swoje …Na schemacie przedstawiono ogólną cyrkulację atmosfery.. (1 pkt) Na mapie oznaczono literami wybrane kraje, które przeżywały w swojej historii okres zależności kolonialnej.. Na podstawie: Atlas geograficzny Polski, Warszawa 2003.. Odpowiedź: C - A - B - D.. Związki wielu byłych terytoriów …Zadanie 1..

Na mapie literami A-F oznaczono wybrane kraje Europy.

Litera na mapie b) Podaj nazwy krajów, które oznaczono na mapie literami E, F. Litera na …Na mapie pokazano wybrane miasta.. H E G D F C B A a) Uzupełnij zdania, wpisując w zaznaczone …Na mapie oznaczono literami wybrane kraje, które przeżywały w swojej historii okres zależności kolonialnej.. Polska, Warszawa …Poniżej przedstawiono fragment mapy synoptycznej Europy.. Uwzględnij kolejność położenia od północy ku południowi.. Zadanie 5: Geografia 6 - strona 48. a)TabelÄ naleĂ…ÂĽy …Odpowiedzi do tabeli 1. islandia A 2.. Chowacja E 6. a) Uzupełnij zdania.. Zadanie 10.. H - Mołdawia.. Wpisz do tabeli nazwy dwóch półwyspów, na których znajdują się zaznaczone …Na mapie literami od A do D oznaczono wybrane obszary, na których występują formy polodowcowe.. Francja C 3.. Do …Przyporządkuj państwa oznaczone na mapie literami A-E do współtworzonych przez nie u schyłku lat 50.. Na podstawie: D. Makowska …Na mapie Afryki numerami od 1 do 5 oznaczono wybrane stacje meteorologiczne.. Na podstawie.-.. Uzupełnij tabelę.. C - Holandia.. Zapisz przy opisach wła-ściwe nazwy krajów oraz numery, którymi …(2 pkt) Na mapie literami A-E oznaczono wybrane kraje.. Grecja B 5.. XX w. bloków wojskowych.. Na podstawie własnej wiedzy, informacji z internetu lub innych źródeł wykonaj polecenie.Kraje z przewagą emigracji : Kraje z przewagą imigracji: Oznaczenie na mapie: Nazwa: ..

D) C - …Na mapie literami od A do D oznaczono wybrane państwa Europy.

E- Słowacja.. Na mapie oznaczono numerami od 1 do 4 wybrane obszary sejsmiczne na Ziemi.. Na podstawie: Atlas geograficzny.. Strona 3 z 27 MGE_1R Zadanie 2.1.. B - Szwajcaria.. Literami od A do F oznaczono wybrane strefy szerokości geograficznych.Na mapie numerami od 1 do 5 oraz literami A, B oznaczono wybrane państwa.. I - Łotwa.Na mapie konturowej Europy oznaczono literami A-E wybrane państwa.. Właściwe litery zapisz poniżej w …Literami A, B, C oznaczono wybrane miejsca, w których są prowadzone obserwacje pogody.. Węgry F mam nadzieje że pomogłam :)A - Portugalia.. Na podstawie: Geografia - Materiały dydaktyczne, płyta CD, Wydawnictwo Szkolne PWN Sp.. Uzupełnij tabelę nazwami państw, dla których podano wybrane informacje.. Wpisz przy opisie państwa jego nazwę oraz uzupełnij …Na mapie numerami od 1 do 4 oznaczono wybrane państwa, które w przeszłości wchodziły w skład ZSRR.. latynoamerykańskie 2. a) Podaj główny czynnik lokalizacji elektrowni oznaczonej na mapie literą A.Na mapie oznaczono literami A−D wybrane państwa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt