Posłuchaj nagrania i dopasuj odpowiedzi do pytań

Pobierz

Następnie posłuchaj nagranie i sprawdź rozwiązanie.. Przeczytaj pytania i odpowiedzi, uzupełnij luki.. Woher s…Zadanie 1 str. 72 Przeczytaj teksty i dopasuj do nich obrazki.. Score / 3 *Rozumienie tekstu pisanego 6 Popatrz na obrazek, przeczytaj zdania i zaznacz zdania prawdziwe, a zdania nieprawdziwe.. Posłuchaj i kliknij w numery, które słyszysz.. Wyniki tej ankiety przedstawiła na wykresie.. Jaki masz numer telefonu?. Zadanie 1 na stronie 61- dopasuj pytania do odpowiedzi (zauważ, że dwie odpowiedzi pasują do dwóch pytań) Zadanie 2 na stronie 61- narysuj dzikie zwierzę lub wymyślone przez Ciebie, potem przeczytaj pytania i napisz odpowiedzi zgodnie z tym co narysowałeś .. 1 2 3 2 CD1.09 MP3009 Wysłuchaj dwukrotnie nagrań 1-4.. Ex 7 - Popatrz na obrazek, następnie dopasuj odpowiedzi do pytań, które znajdują się pod obrazkiemNastepnie dopasuj odpowiedzi A-F do tych pytań.. Posłuchaj nagrania i dopasuj.Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ do pytań Dopasuj odpowiedzi jedna odpowiedź została podana dodatkowo Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź …Ćw 8/81 (MIT LINKS) j. niemiecki : Do pytań (1-5) dopasuj odpowiedzi (A-E).. utwórz zdania i zapisz je w zeszycie 4.. • Wyjaśnij, że ich zadaniem będzie odczytanie tekstów w dymkach, połączenie ich w pary, tak aby tworzyły rozmowę, i pokolorowanie par..

2 - Dopasuj odpowiedzi do pytań.

Wpisz w kwadraciki właściwe litery.. Ex 3 - Posłuchaj nagrania.. Zadanie 2 str. 72 Przeczytaj pytania w quizie i zaznacz poprawne odpowiedzi, następnie wysłuchaj nagrania i sprawdź soje odpowiedzi (Cd 2.27) 2-27_Steps_Plus_Grade_6_Class_Audio.mp3.. (kod do nagrania znajduje się na początku książki).. 1 - Posłuchaj nagrania i przeczytaj dialog.. Uzupełnij informacje.. Ex 6 - Posłuchaj ponownie nagrania z ćw.. Ex 10 - Posłuchaj 'łamacza językowego' i spróbuj go powtórzyć CD 1.52 NEA_Pol_L3_Tk1.52.mp3.. Jeden obrazek nie pasuje do żadnego nagrania.. W tytule wpisz imię nazwisko, klasę i datę dzisiejszej lekcji.Historia Na podstawie tekstu źródłowego odpowiedz na poniższe pytania.. Zeszyt ćwiczeń p.. Ex 7 - Przetłumacz fragmenty zdań na język angielski1-3 i dopasuj do nich obrazki A-D.. Posłuchaj i dopasuj numery telefonu i .Dopasuj odpowiedzi do pytań.. 51_NEA_Pol_L1_Tk1.51.mp3 Następnie połącz w pary odpowiednie zabawki i podaj na głos ich angielskie nazwy.. Ułóż fragmenty dialogu we właściwej kolejności.. Ex 5 - Wysłuchaj nagrania i uzupełnij luki w zdaniach CD2.37 2.37.mp3.. 5) Przeczytaj na głos tą czytanke.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. odpowiedzi 1 Yes, she does.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Na jutro pls 1 Zobacz odpowiedź Meosiak Meosiak bist du..

Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź odpowiedzi.

Uwaga: każdą parę - innym kolorem.Zad.. Nie ma potrzeby wysyłania mi zrobionego zadania.. Usłyszysz pytanie, daj odpowiedź i posłuchaj czy miałeś rację CD 1.51.. 2 - posłuchaj nagrania 2.54 i dopasuj osoby mówiące 1-4 do zajęć pozalekcyjnych z ćw.1; ćw.. / This is my family.Do godziny 15:00 proszę o przesłanie swoich zeszytów z wykonanymi zadaniami w formie zdjęcia na mój nowy adres email : .. Posłuchaj nagrania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Dopasuj numery.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. z o.o. 21 3 Komunikacja 5 Posłuchaj pytań i otocz pętlą właściwe odpowiedzi.. 2 - Dopasuj odpowiedzi do pytań.. Przeczytaj i posłuchaj.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 1 - Posłuchaj nagrania i przeczytaj dialog.. Gdzie jest zamek królewski?. Stacja 2.. Jaki masz adres email?. Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź rozwiązanie..

SpróbujDo pytań dopasuj odpowiedzi.

6) Wykonaj ćw.. Dodatkowo w zeszycie ćwiczeń zrób zadanie 1 i 2 na stronie 28 (PB).Ex 3 - posłuchaj wypowiedzi i dopasuj do nich odpowiednie zawody CD2.36 2.36.mp3.. Zaznacz dobrą odpowiedź.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Za kilka dni umieszczę tu odpowiedzi do tych zadań, abyście mogli porównać swoje odpowiedzi.Posłuchaj nagrania 3.28 i w trakcie wskazuj odpowiednie obrazki.. Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź rozwiązanie.. Ex 4 - Popatrz na dwie skrzynki z zabawkami.. 8 i 10 ze str. 81 i odpowiedzi zapisz w zeszycie .. Wykonaj zadania z podręcznika str. 76.. Średnia arytmetyczna liczby pupili jest równa prosze o odp z obliczeniami; Język Polski Polski zamiana na aspekt niedokonany4) Posłuchaj nagrania jeszcz raz.. • Poproś uczniów, żeby przyszykowali sobie trzy kredki w różnych kolorach.. posłuchaj nagrania i wybierz poprawną odpowiedź a,b lub c. Zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie (wg schematu 1a,2b,3c - nie przepisuj całych zdań).. pytania; 1] Wa… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Z podanych odpowiedzi A-C wybierz właściwą, zaznaczając ( ) odpowiedni kwadracik.. Posłuchaj i powtórz.. W tej po prawej stronie brakuje .Hello Explorer 1 Test 5 grupa A HTOCE opyright y owa ra Sp..

Do pytań dopasuj odpowiedzi.

Są to podobne pytania do tych z podręcznika.. 3 - posłuchaj ponownie nagrania 2.54 i uzupełnij zdania 1-5, zapisz zdania w zeszycie.Dopasuj odpowiedzi do pytań.. Zadanie 12 - popatrz na zadanie 11 i korzystając z tych informacji uzupełnij wypowiedzi wyrazami z ramkiKliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Do pytań dopasuj odpowiedzi.. 2009-06-14 15:33:30 Dopasuj odpowiedzi do pytań 2012-04-20 15:04:43 Dopasuj pytania do odpowiedzi 2011-03-07 20:24:36Celem tej lekcji jest nauka zadawania pytań dotyczących zainteresowań i form spędzania wolnego czasu oraz udzielanie odpowiedzi.. Następnie przejdź do pytań z lukami na dole strony.. e) Does she like spendink her holidays with her .Posłuchaj pytań i dopasuj do nich właściwe odpowiedzi.. 2 Czym interesuje się chłopiec?Ex 9 - Posłuchaj nagrania CD 1.51 NEA_Pol_L3_Tk1.51.mp3 i odpowiedz na pytania Yes lub No.. Posłuchaj nagrania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. .Odpowiedzi zapisz w zeszycie; ćw.. Najnowsze pytania z przedmiotu Język niemiecki.. Przeczytaj kilka razy zwroty z ramki.. Następnie posłuchaj nagrania i sp… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Posłuchaj nagrania, dopasuj państwa do miejsc na mapie oznaczonych od 1 do 14 ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt