Sprawozdanie z zajęć logopedycznych wnioski

Pobierz

wskazane jest dążenie do poprawy funkcji słuchowo-językowych.. Imię i nazwisko dziecka Rodzaj wady logopedycznej Efekty pracy Rodzaje i efekty działań podjętych w zakresie realizacji następujących zadań ( np.Wnioski do dalszej pracy .. Title: SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH Author: ZS JERZYKOWO Last modified by: Szkoła Podstawowa w Lubczynie Created Date: 6/12/2017 9:50:00 AM Other titles: SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH .SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH .. Wnioski do dalszej pracy: wskazane jest kontynuowanie zajęć logopedycznych w formie indywidualnej konieczne jest dalsze usprawnianie mięśni języka i warg rozwijać należy przede wszystkim umiejętność poprawnego budowania zdań, prowadzenia dialogu oraz udzielania odpowiedzi adekwatnej do pytaniaWnioski do dalszej pracy: - wskazane jest kontynuowanie zajęć logopedycznych w formie indywidualnej - konieczne jest dalsze usprawnianie mięśni języka i warg - rozwijać należy przede wszystkim umiejętność poprawnego budowania zdań, prowadzenia dialogu oraz udzielania odpowiedzi adekwatnej do pytaniaSprawozdanie z pracy logopedy szkolnego.. SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH Last modified by: Rysiek jach Company:Plik sprawozdanie logopedia.doc na koncie użytkownika Wiki007 • folder logopedia(3) • Data dodania: 13 lis 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH Semestr ……………..

... częstotliwość zajęć Stosowane formy pracy.

Wnioski do pracy na przyszły rok szkolny:.SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH Author: ZS JERZYKOWO Last modified by: Lesław Czerniak Created Date: 6/24/2020 4:58:00 PM Company: Ministrerstwo Edukacji Narodowej Other titles: SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCHWnioski do dalszej pracy: .. data podpis.. Title: SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH Author: ZS JERZYKOWO Last modified by: Dyrektor Created Date: 6/5/2014 10:10:00 AMZajęcia logopedyczne.. Imię i nazwisko dziecka Rodzaj wady logopedycznej Efekty pracy Formy pracy .. W badaniu wstępnym uzyskałam podstawowe informacje dotyczące rozwoju dziecka.Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (nauczyciele prowadzący) .. logopedyczne oraz - odpowiednio do jego.. SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH Author: ZS JERZYKOWO Last modified by: Dyrektor Created Date: 1/11/2011 3:31:00 PM Other titles: SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH II semestr - roczne 2011/12.. SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH Author: ZS JERZYKOWO Last modified by: Jolanta Bonikowska Created Date: 4/12/2021 9:15:00 PM Other titles: SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH .Wnioski do dalszej pracy .. Title: SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH Author: ZS JERZYKOWO Last modified by: Alicja Grycz Created Date: 6/12/2017 9:50:00 AM Other titles: SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH .SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH..

Głównym celem zajęć jest ...Sprawozdanie z działalności logopedyza rok szkolny 2008/2009.

SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH ZA I PÓŁROCZE roku szkol.. W roku szkolnym 2008/2009 na zajęcia logopedyczne uczęszczało ogółem 105 dzieci w wieku 4-6 lat.. Uczniowie zostali zakwalifikowani do zajęć na podstawie badań selekcyjnych i .Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej .. z wykorzystaniem piasku i tradycyjne metody logopedyczne.. Logopedyczne testy przesiewowe wśród naszych pierwszoklasistów wykonałam we wrześniu, umożliwiły mi one dokonanie wstępnych rozpoznań.. rok szkolny ………….…….. Klasa Ilość uczniów Imię i nazwisko ucznia,SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH W ZSP w Jabłowie ROK SZKOLNY.. Osoba prowadząca: .. Liczba zapisanych dzieci ( wg klas): Klasa Liczba dzieci Efekty pracy z dzieckiem: L.p.. W tym: 29 dzieci w wieku 4 lat, 35 dzieci w wieku 5 lat , 41 sześciolatków.. do 26 stycznia 2012r.. Natomiast wersję papierową z własnoręcznym podpisem należy złożyć w sekretariacie.. Liczba zapisanych dzieci ( wg klas/grup): Klasa Liczba dzieci Efekty pracy z dzieckiem: L.p.. wyników - organizowanie.. Zajęcia logopedyczne odbywają się w każdy czwartek na 6 godzinie lekcyjnej w parach.. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem .powinno się nadal rozwijać sferę emocjonalno-społeczną i poznawczą..

W tabeli należy uwzględnić każde dziecko biorące udział w zajęciach logopedycznych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.. W I semestrze roku szkolnego 2017/18 objęto terapią logopedyczną dwóch chłopców z klasy I Szkoły Podstawowej, u których występują takie wady wymowy jak seplenienie i rotacyzm.. Natomiast wersję papierową z własnoręcznym podpisem należy złożyć w sekretariacie.. Dzieci pracowały indywidualnie i w .. Na podstawie bezpośredniej obserwacji uczniów, analizy ich wypowiedzi, fotorelacji z zajęć, rozmów z rodzicami, została przeprowadzona ewaluacja.Title: SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH Author: ZS JERZYKOWO Last modified by: Agnieszka Horoszkiewicz Created Date: 2/1/2021 12:15:00 PM Other titlesOrganizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 5. zrealizowano 18 godzin zajęć, w których uczestniczyło 7 uczniów klasy I. rok szkolny 2016/2017-I półrocze.. nauczyciele powinni nadal dbać o wszechstronny rozwój ucznia.. Stanowi to 60% ogółu dzieci zapisanych w powyższym wieku.Wnioski do pracy w II semestrze / nowym roku szkolnym: .. Title: SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH Author: Angela Last modified by: Danuta Kozimor Created Date: 6/26/2017 10:46:00 AM Other titles: SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH .Wnioski do dyrektora ..

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych opracowała: Magdalena Mielcarek-Olejnik - Czytelniczka Portalu.

.Wnioski do pracy w II semestrze / nowym roku szkolnym: .. Title: SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH Author: SP Miękisz Nowy Last modified by: SP MIĘKISZ NOWY Created Date: 1/28/2019 11:40:00 AM Other titles: SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH .Title: SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH Author: ZS JERZYKOWO Last modified by: Windows User Created Date: 1/18/2015 3:53:00 PM Other titles: SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCHWnioski do pracy w II semestrze / nowym roku szkolnym: .. Wnioski do dyrektora .Wnioski do pracy w II semestrze / nowym roku szkolnym: .. Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym dziecka w naszym przedszkolu prowadzę zajęcia profilaktyki i terapii logopedycznej.Sprawozdanie z projektu edukacyjnego .. Celem zajęć logopedycznych było kształtowanie mowy poprzez korygowanie zaburzeń strony fonetyczno-leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi uczniów, a także doskonalenie mowy już ukształtowanej, stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z zaburzeniami mowy.. Informację należy przekazać w formie elektronicznej , oraz papierowej w terminie nieprzekraczającym 23.06.2012 r.SPRAWOZDANIE Z KOŁA LOGOPEDYCZNEGO.. Wnioski z realizacji zadań: ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt