Opinia o uczniu słabym z matematyki

Pobierz

Ma trudności w czytaniu, pisaniu ze słuchu i z pamięci oraz w obliczeniach matematycznych.. Z powierzonych zadań wywiązuje się na miarę swoich możliwości.. Po przeprowadzeniu testu wiadomości i umiejętności na początku klasy 4 od razu dało się zauważyć, że Tomek ma poważne problemy z pisaniem i czytaniem oraz .Opinia o uczniu - przykład.. Wychowuje się w rodzinie niepełnej.. Podczas zajęć bywa aktywny, tylko wtedy, gdy temat wyda się mu interesujący (matematyka).. Większość dzieci potrafi je pokonać, ale w każdej grupie .Uczeń o bardzo niskim poziomie intelektualnym, zamknięty w sobie, z poważnymi zaległościami z matematyki i trudnościami w uczeniu się oraz wypowiedzią i koncentracją uwagi.. Uzasadnienie oceny dopuszczającej z języka polskiego.. Magdalena Baranowicz.- prosi o pomoc nauczyciela, kolegów/ ma trudności z proszeniem o pomoc; - pracuje wytrwale/ szybko się zniechęca, nie jest wytrwały; - wykazuje zainteresowanie, zaangażowanie/ biernie podporządkowuje się poleceniomPlik Przykladowa Opinia 9.doc na koncie użytkownika veronaa • folder opinia o uczniu • Data dodania: 30 lip 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.opinia o uczniu • pliki użytkownika elka745 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • wzor opinii do ppp.doc, Przykladowa Opinia 11.doc Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Edukator » Opinia o uczniu..

Inne wzory opinii o uczniach:Opinia o uczniu.

dwusylabowe wyrazy , ma trudności z odczytaniem wyrazów o dłuższej strukturze.. Na zadane przez nauczyciela pytania zazwyczaj odpowiada prawidłowo, ale .Przypadek dziecka mającego trudności w uczeniu się matematyki.. !1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych obowiązują na lekcjach matematyki wymagania i kryteria ocen określone w wymaganiach edukacyjnych dla wszystkich uczniów, z pewnymi wyjątkami: Uczeń pracuje podczas lekcji w miarę swoich możliwości.. Ojciec pracuje, matka od kilku lat przebywa za granicą.. Uczeń ma wydłużony czas pracy, mniejszą liczbę .. Dziewczynkę cechuje koleżeńskość, uprzejmość, zaradność, chęć do pomocy.. Jest systematyczna, sumienna i zawsze przygotowana do zajęć.. Jedynie słyszał krytyczne uwagi rodziców i rodzeństwa odnośnie swojej osoby, czasami był nawet bity.Uczeń osiągał bardzo słabe wyniki w nauce, mimo że bardzo się starał.. Ma jednego brata, wychowuje się w pełnej rodzinie.. Opinia pedagoga szkolnego o funkcjonowaniu ucznia w szkole oraz przejawianych trudnościach w nauce.. Pobierz plik z przykładową opinią: Wzór opinii do poradni psychologiczno-pedagogicznej.. Najczęściej zajmuje się nią babcia.. Często jednak jest rozkojarzony, nie uważa i zajmuje się czymś innym.Każdy z powyższych zwrotów da się doprecyzować i przedstawić konkretne przykłady..

Napisanie obiektywnej opinii o uczniu jest proste.

Co prawda to zawsze jest Twoja opinia, z natury rzeczy, subiektywna.Informujemy o tym, co ciekawego można zrobić z dzieckiem w mieście, które zajęcia wybrać, do kogo zwrócić się o pomoc.. Lubi .OPINIA NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY O UCZNIU Imię i nazwisko dziecka .. Zosia osiąga słabe wyniki w nauce.. Bardzo wolno pisał, właściwie odwzorowywał teksty z tablicy litera po literze.. Podczas czytania myli litery, zgaduje.. Głównym sposobem uczenia się matematyki jest rozwiązywanie zadań, które jest jednoznaczne z pokonaniem trudności.. Łatwo nawiązuje kontakt z rówieśnikami.. Jest samodzielna w toalecie, czasami miewa drobne problemy przy ubieraniu się w szatni.. To powodowało, że prawie cały czas skupiał uwagę na tym, co ma przepisać i nie miał czasu, by śledzić tok lekcji.. z dzieckiem i dostosowuje się do wskazówek nauczyciela.. Magdalena Baranowicz.. o uczniu z problemami w nauce matematyki Wypełnia nauczyciel matematyki .. (nr opinii, nazwisko badającego) 1.Charakterystyka trudności na jakie uczeń napotyka w nauce matematyki: Opanowanie podstawowych definicji, reguł i zasad dokonywania obliczeń bardzo niskie niskie przeciętne dobre bardzo dobre Poziom umiejętności liczenia w .OPINIA NAUCZYCIELA MATEMATYKI O UCZNIU NA POTRZEBY DIAGNOZY W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Imię i nazwisko ucznia: Nazwa szkoły, klasa: Uczennica na lekcjach matematyki pracuje chętnie i aktywnie..

Ma trudności w czytaniu, pisaniu ze słuchu i z pamięci.Opinia o uczniu.

XXX jest uczennicą klasy II szkoły podstawowej.. Jest zawsze zadbany, czysty i schludnie ubrany.. Wspieramy mamy oczekujące na dzieci, pokazujemy wartościowe artykuły dla dzieci i prezentujemy prawdziwe perełki wśród książek, zabawek, gier planszowych, art. szkolnych, czy sportowych i nie tylko!. Bardzo słabo czytał, najczęściej cicho głoskując.Uczeń chętnie się wypowiada, jednak bardzo często na tematy niezwiązane z zajęciami.. ur. IMIĘ I NAZWISKO jest uczniem klasy trzeciej.. Jeżeli opinia jest rzetelna i precyzyjna, to pozwoli pracownikowi poradni psychologiczno-pedagogicznej lepiej zrozumieć sytuację ucznia.. Uzasadnienie oceny celującej z języka polskiego.. następna publikacja .. Którą ręką dziecko posługuje się przy pisaniu, czy jest sprawne w posługiwaniu się przyborami typu nożyczki, linijka, cyrkiel itp. Informacje o funkcjonowaniu dziecka na zajęciach z matematykiZ przeprowadzonego wywiadu wynikało, że dziecku w domu nikt nie pomaga w jego obowiązkach szkolnych, nikt nie kontroluje odrabiania prac domowych, nikt nie motywuje go do nauki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt