Wymień 3 skutki i wojny światowej

Pobierz

- sprawdź odpowiedź w internecie lub innych źródłach, podręcznik nie jest w tej kwestii precyzyjny 3. Podaj nazwę największej polskiej organizacji wojskowej, która stawiła opór okupantom?. 2010-03-20 10:39:32; Wymień skutki II wojny światowej 2013-03-03 18:41:24 .Wymień przyczyny i skutki 1 wojny światowej Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.. Polacy powracali na ziemię ojczystą, jak i przesiedlano obcokrajowców z ziem polskich, którym kierowało Ministerstwo Ziem Obiecanych do Spraw Repatriacji Niemców.. Polub to zadanie.. lisu9406 lisu9406 20.02.2017 Historia Liceum/Technikum rozwiązane Wymień skutki II wojny światowej.. W wyniku I wojny światowej upadły trzy europejskie cesarstwa (Rosja, Niemcy, Austro-Węgry), a znaczenie zyskała Wielka Brytania, Francja i USA.. Najważniejszymi przyczynami wybuchu I wojny światowej było: 1.. 24 X 1929 r. - czarny czwartek.. Odzwierciedlenie wojny w sztuce i rozwój kultury masowej.. Polityczny i gospodarczy bilans wielkiej wojny.. Dążenie do rozszerzenia "przestrzeni życiowej" dla Niemców.. W gruzach legło wiele miast i miasteczek Europy Zachodniej i środkowej, zwłaszcza tych, które znalazły się blisko linii frontu.3 przykładowe skutki I wojny światowej: liczba ludności zamieszkujących Europę - olbrzymi spadek liczby ludności, w wyniku działań wojennych śmierć poniosło ok. 10 mln żołnierzy..

4.Wymień skutki I wojny światowej .

Zamach na austriackiego następcy tronu Franciszka Ferdynanda.. Wzrosło znaczenie Stanów Zjednoczonych i ; Po wojnie nastąpiła widoczna radykalizacja społeczeństw, dużym posłuchem cieszyły się hasła zarówno skrajnie lewicowe, jak i skrajnie nacjonalistyczne.. Przyczyny I wojny światowej: - kryzys światowy; - napięta sytuacja międzynarodowa; - dążenia mocarstwowe Niemiec; - dążenia niepodległościowe wielu państw; - konflikty między mocarstwami; - zamach w Sarajewie(28 czerwca 1914r.).. 1 Zobacz odpowiedź Filomidanka .Wymień 3 największe skutki pierwszej wojny światowej.. 1) zmiany terytorialne: - rozpad Austro-Węgier, utrata 13% terytorium przez NiemcySkutki gospodarcze Produkt Krajowy Brutto PKB zwiększył się w głównych krajach alianckich Wielka Brytania Włochy i USA zmniejszył się natomiast we.Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: Podaj dwa społeczne skutki I wojny światowej.Wielka Wojna, jak w czasach międzywojennych zwano I wojną światową, była z pewnością wielkim ciosem dla .Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Wymień 3 najważniejsze skutki I wojny światowej Wilkczyca Wilkczyca 27.10.2015 Historia Szkoła podstawowa rozwiązane Wymień 3 najważniejsze skutki I wojny światowej 2 Zobacz odpowiedzi .Zasób składa się z krótkiej informacji o zakończeniu I wojny światowej, osi czasu, czarno-białej fotografii: Podpisanie zawieszenia broni po I wojnie światowej oraz ćwiczenia interaktywnego wyjaśniającego dlaczego Ferdynand Foch podpisywał warunki zawieszenia broniI wojna światowa: 28 lipca 1914r..

4.Wymień skutki II wojny światowej.

0 0 Odpowiedz.. MarcioMak153 MarcioMak153 12.11.2017Społeczne skutki I wojny światowej.. Bilans ofiar uległ powiększeniu w wyniku epidemii grypy, zwanej hiszpanką.Najważniejsze skutki I wojny światowej Pierwsza wojna światowa była największym z dotychczasowych konfliktów na świecie.. Walka o wpływy polityczne.. Niemal całkowicie zmieniły się granice w Europie środkowej, południowej i wschodniej.. ; ] 0 ocen | na tak 0%.. W wyniku II wojny światowej osłabła pozycja Wielkiej Brytanii i Francji - państw, które przed 1939 r. były mocarstwami.. Zimna wojna - wrogość i rywalizacja o dominację nad światem, między dwoma obozami (obozem demokratycznym, a komunistycznym) - ZSRR, a USA.. Do niezliczonych skutków II wojny światowej należą: 1).. Rozpad wielkiej koalicji antyhitlerowskiej.. Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.. Podobne pytania.. Jak sądzisz czemu wielu historykow uważa wybuch 1 wojny swiatowej za poczatek nowej epoki wspolczesnosci uzasadnij odpowiedz.. Dojście Adolfa Hitlera do władzy.. Podział świata na dwa wrogie obozy: b) państwa demokratyczne.. Przemieszczenia i migracje ludności w latach .. Lekcja live z historii 15:00 transmitowana na żywo dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej.. Poprowadzi ją nauczyci.facebook Ustecjusza gdzie można pobrać Mapę Myśli - skutki I wojny światowej..

Opisz skutki I wojny światowej.

Ogółem po obu stronach walczyło ponad 65 milionów ludzi.. .1. wymień 3 najważniejsze skutki 1 wojny swiatowej 2. .. w Rosji, walk polsko- rosyjskich, grecko- tureckich i innych konfliktów będących bezpośrednim następstwem wojny światowej, w sumie liczba ofiar zmagań zbrojnych , terroru bolszewickiego, głodu, epidemii i czystek etnicznych w latach 1914- 1922 wyniesie prawie 40 milionów.. Narodziny faszyzmu w Europie.. Skutki I wojny światowej.Liczba kobiet znacznie przewyższała liczbę mężczyzn.. Prosze o krótkie odpowiedzi i na temat najlepiej w myślnikach !. liczba ludności zamieszkujących Europę - olbrzymi spadek liczby ludności, w wyniku działań wojennych śmierć poniosło ok. 10 mln żołnierzy.Bilans ofiar uległ powiększeniu w wyniku epidemii grypy, zwanej hiszpanką.Skutki pierwszej wojny światowej: głębokie przeobrażenia polityczne, gospodarcze i społeczno-obyczajowe, zakończyła "belle epoque", zaostrzenie konfliktów narodowych i klasowych, rozwój nowych technik wojskowych, zginęło 8-10 milionów ludzi, liczba rannych była o wiele większa,I wojna światowa pochłonęła miliony ludzkich istnień, dlatego też nazywano ją "wielką wojną".. Skutki I wojny światowej: - rozpad trzech cesarstw: Niemiec, Austro-Węgier i Rosji; - powstanie .3 przykładowe skutki I wojny światowej: liczba ludności zamieszkujących Europę - olbrzymi spadek liczby ludności, w wyniku działań wojennych śmierć poniosło ok. 10 mln żołnierzy..

2).Przyczyny i skutki I wojny światowej.

Wielu historyków wybuch I wojny światowej uważa za początek nowej epoki, ponieważ wojna ta przyniosła wiele nowych wynalazków oraz doprowadziła do .Temat:Skutki cywilizacyjne i kulturowe wielkiej wojny.. 4).I wojna światowa (przed II wojną światową nazywana "Wielką Wojną") - wojna światowa, trwająca od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą (Trójporozumieniem), tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917) a państwami centralnymi (Trójprzymierzem), tj. Austro-Węgrami i Niemcami, wspieranymi przez .Tematem lekcji są skutki I wojny światowej.. Łamanie przez Niemcy zasady traktatu wersalskiego 28 VI 1919 r.Skutki II wojny światowej.. Rywalizacja mocarstw o kolonie.. 2009-10-25 11:16:51; Skutki I wojny światowej 2012-03-04 15:42:38; OPISZ SKUTKI I WOJNY ŚWIATOWEJ 2015-05-27 22:13:07; Podj skutki 2 wojny światowej 2013-02-26 20:15:45; Ocen skutki 2 wojny światowej .Wymień skutki polityczne II wojny światowej w Polsce..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt