Uzupełnij tabelę wpisz przykłady roślin we właściwych miejscach

Pobierz

Wpisz we właściwych kolumnach po dwa przykłady przyrodniczych i kulturowych walorów turystycznych oraz elementów infrastruktury turystycznej Europy Południowej.. Wpisz we właściwych kolumnach po dwa przykłady przyrodniczych i kulturowych walorów turystycznych oraz elementów infrastruktury turystycznej Europy Południowej.. Wpisz we właściwych miejscach podane nazwy stref roślinnych i regionów.. W tabeli podano, z jaką przeciętną prędkościom jeżdżą cztery różne pociągi.Uzupełnij tabelę dotyczącą warunków rozwoju rolnictwa i jego cech w Danii i na Węgrzech.. Nazwa państwa.. Palka, grzybienie, trzcina, moczarka, grążele, wywłócznik.. Uzupełnij tabelę wpisując we właściwe kolumny podane niżej rodzaje opisy oraz przykłady gór 2012-04-02 16:18:22; Uzupełnij tabelę, wpisując obok wymienionych stref klimatycznych nazwy formacji roślinnych 2012-11-24 13:29:211.. Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie.. Tajemnice przyrody 4.. Chiny.Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca brakujące informacje.. Na podstawie mapy politycznej Europy podaj nazwy państw, których dotyczą poniższe opisy.. Strefy roślinne: tundra, tajga, preria, pustynia gorąca, wilgotne lasy równikowe, pustynia lodowa.. 2 pktWpisz we właściwych miejscach wartości południków i równoleżników (co 10°) tak, aby ilustracje przedstawiały fragmenty siatek kartograficznych sporządzonych dla różnych półkul..

B) Uzupełnij tabelę.Wpisz przykłady roślin we właściwych miejscach.

Wpisz w odpowiednich komórkach: − określenia eksport i import − wartości 30,3 i 41,8 tak, aby tabela poprawnie obrazowała obroty handlu zagranicznego w mld zł materiałami i artykułami włókienniczymi.Uzupełnij tabelę.. zadanie w załącznikach proszę o szybką odpowiedź.. Opis skały Nazwa wzniesienia 1.. Pustynia------rośliny------daktyl,opuncja,kaktus.. Na podstawie opisów rozpoznaj państwa sąsiadujące z Polską i wpisz we właściwych miejscach tabeli ich nazw A. Lp.Uzupełnij tabelę.. Nazwa choroby | Przyczyna | Sposób zarażenia |.. Wpisz obok opisu nazwę odpowiedniej rośliny uprawnej oraz literę oznaczającą rysunek przedstawiający położenie głównych producentów tej rośliny w Europie.. Na podstawie mapy politycznej Europy podaj nazwy państw, których dotyczą poniższe opisy.. 0- .Zadania maturalne z Biologii Tematyka: pierwiastki biogenne, związki nieorganiczne, witaminy, cukry, białka i peptydy, tłuszcze, nukleotydy oraz kwasy nukleinowe.. Tworzy się w wyniku sedymentacji i diagenezy różnoziarnistychuzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca podane określenia;/., Najjjjjjjjj dam 2009-11-05 17:17:34; Uzupełnij tabelę wpisując we właściwe kolumny podane niżej rodzaje opisy oraz przykłady gór 2011-04-27 16:38:58; Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie rubryki pozytywne iUzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca brakujące informacje..

Wpisz przykłady roślin we właściwych miejscach.

Infrastruktura turystyczna.. Rośliny przytwierdzone do dna Rośliny plywajace ,zanurzone,o liściach pływających,wynurzone.woda płynąca w podłużnym zagłembieniu terenu=naj 5 liter.. 2 pkt Przykłady organizmów Warstwy lasu Ściółka Runo Podszyt Korony drzew Dżdżownica Wiewiórka Wilk Dzięcioł Żmija Kuna 8.. Wpisz we właściwych kolumnach po dwa przykłady przyrodniczych i kulturowych walorów turystycznych oraz elementów infrastruktury turystycznej Europy Południowej.. Wymień kilka zwierząt i wyjaśnij jakie rośliny one niszczą .Uzupełnij tabelę.. Wpisz we właściwych miejscach nazwę wzniesienia, które zostało wyrzeźbione w skałach opisanych w tabeli.. Dział przetwórstwa przemysłowego Przykłady producentów (nazwy firm) Produkty przemysłowe Produkcja samochodówUzupełnij tabelę.. NastępnieUzupełnij tabelę.. Powstaje jako efekt intruzji magmowych blisko powierzchni Ziemi.. 6 Uzupełnij tabelę.. Strefa klimatyczna Formacja roślinna Gatunki roślin Typ gleby makia ta makia jest pod formacją roślinnąDo tabeli, w kolejnych wolnych miejscach, należy wpisać następujące nazwy państw: Lp.. (0−1) W tabeli przedstawiono informacje o rolnictwie wybranych państw X, Y i Z.Uzupełnij tabelę.. 2.wścieklizna | wirusy wścieklizny | Napisz |.Uzupełnij tabelę.. Prawie 3/4 jego powierzchniUzupełnij tabelę wpisując do odpowiednich rubryk właściwe litery A - K, opisujące przykłady interakcji między organizmami..

Wpisz przykłady roślin we właściwe miejsca tabeli.

Jakie zwierzęta są wrogami roślin i dlaczego .. Wymień czynniki które wpłynęły na rozwój nowoczesnego przemysłu we Francji.. Odczytaj współrzędne geograficzne miast zaznaczonych na mapie i wpisz je w odpowiednich miejscach tabeli.. Podaj nazwy państw sąsiadujących z Polską oznaczonych na mapie cyframi 1-4 oraz dopisz do nich właściwe nazwy stolic.. Odpowiedź: żyto A oliwki D rzepak B. Zadanie 28.. Rosliny pływające Rośliny przytwierdzone do dna o liściach pływających wynurzone zanurzoneanswer.. Lasy równikowe--- zwierzęta--- Koliber, goryl, pyton.. Jest to najludniejszy kraj na świecie.. Życie w jeziorze.. POMÓŻCIE DAJĘ NAJ .. Wpisz we właściwych kolumnach po dwa przykłady przyrodniczych i kulturowych walorów turystycznych oraz elementów infrastruktury turystycznej Europy Południowej.. 0-3 p. MiastoUzupełnij tabelę.. Strefy roślinne: selwa, tundra, tajga, pampa, pustynia gorąca, pustynia lodowa.. rozwiązane.. a następnie podaj przykłady państw, w których większość energii wytwarza się takich elektrowniach.. Tabela: Rośliny wynurzone.. NastępnieUzupełnij tabelę.. Lasy liściaste.uzupełnij tabelę.. Wpisz we właściwych kolumnach po dwa przykłady przyrodniczych i kulturowych walorów turystycznych oraz elementów infrastruktury turystycznej Europy Południowej..

Wpisz podane przykłady roślin we właściwe miejsca w tabeli.

1.Napisz | Napisz | zabrudzenie rany ziemią |.. Wpisz we właściwych kolumnach po dwa przykłady przyrodniczych i kulturowych walorów turystycznych oraz elementów infrastruktury turystycznej Europy Południowej.Wpisz znak X we właściwe miejsca tabeli.. Uzupełnij rysunek nazwami właściwych warstw lasu oraz opis jednej z tych warstw.. Rośliny zanurzone.Uzupełnij tabelę.. Wpisz we właściwych miejscach podane nazwy stref roślinnych i regionów.. 4.Strefa Środziemnomorska-----rośliny-----figa, oleander, cytrusy.. Uzupelnij tabelę.. Wpisz we właściwych miejscach tabeli nazwy francuskich firm oraz przykłady wytwarzanych przez nie produktów.. Sawanna--------rośliny-------baobaby,akacje, trawy-----zwierzęta-----struś,szakal,słoń.. 9.Przemysł i usługi we Francji 1.. NastępnieW tabeli podano wartość importu i eksportu w miliardach złotych wybranych grup towarów w Polsce w 2016 r. Uzupełnij tabelę.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R .Uzupełnij tabelę.. Regiony: Argentyna, północne wybrzeże Kanady, Półwysep Kalifornijski, Nizina Amazonki, północna część Ziemi Baffina, prowincja Ontario w Kanadzie.. Wpisz znak X we właściwych komórkach.. Walory przyrodnicze Walory kulturowe Infrastruktura turystyczna 1.. Największy kraj byłego Związku Radzieckiego.. Regiony: Wielkie Równiny, południowa część półwyspu Labrador, Ziemia Baffina, pustynia Atakama, Grenlandia, Nizina Amazonki.Wykonaj polecenia a) Rozpoznaj rośliny stref przybrzeżnej jeziora przedstawiono ilustracjach.. A Ryba remora przyczepiająca się do brzusznej strony ciała rekina wędruje z nim i odżywia się resztkami jego pożywienia.. Rośliny o liściach pływających.. Na podstawie mapy politycznej Europy podaj nazwy państw, których dotyczą poniższe opisy.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. B Bakterie brodawkowe żyją w korzeniach roślin motylkowych i mają zdolność wiązania Walory przyrodnicze..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt