Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy mechanik samochodowy

Pobierz

Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.. Na stronie spis treści, plan pracy.. W: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy.. Autor: Waldemar Krupa główny specjalista ds. bhp, specjalista ds. ochrony ppoż.Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego dla mechanika, którą Państwu oferujemy została stworzona zgodnie z polską normą PN-N-18002.Jest to kompletna dokumentacja na stanowisku pracy mechanika pojazdów samochodowych opracowana przed doświadczonego specjalistę bezpieczeństwa i higieny pracy składająca się z: .. Strona tytułowa.. Zagrożenie.. Opis stanowiska pracy.. Określanie dopuszczalności ryzyka.. Pracodawca zobowiązany jest do oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną na danym stanowisku pracą, do stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko oraz do informowania pracowników o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami.Mechanik - blacharz samochodowy - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002.. Mechanik samochodowy - Ocena ryzyka zawodowego metodą pięciu kroków .Technik elektryk samochodowy zawartość oceny ryzyka zawodowego.. Pełna karta stanowiska pracy: (opis czynności, ogólna charakterystyka, używane maszyny i narzędzia na stanowisku pracy Technik elektryk samochodowy, sposób i miejsce wykonywania pracy).. Ocena ryzyka 3.. Opis stanowiska pracy..

Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy (przedstawiana pracownikowi do podpisania).

Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy (przedstawiana pracownikowi do podpisania).. Czynniki mogące powodować wypadki: Praca na drabinkach, schodach, podwieszanych platformach, w kanale rewizyjnym - możliwość urazów w wyniku upadku z wysokościW jaki sposób powinna wyglądać kartę analizy ryzyka zawodowego młodocianego mechanika samochodowego?. Wiedza i Praktyka ul. Łotewska 9a 03-918 Warszawa; Centrum Obsługi Klienta Czynne: pn-pt w godz. 8:00-16:00 Telefon: 22 518 29 29 Fax: 22 617 60 10Zobacz pracę na temat Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku mechanika samochodowego wybranych zakładów usługowych.. Kontroluje pojazd i omawia z klientem rodzaj i zakres uszkodzenia lub niesprawności.. Planuje pracę, wykorzystując wykresy, podręczniki techniczne i doświadczenie.Ocena i wyznaczanie dopuszczalności ryzyka zawodowego .. Ryzyko akceptowalne po ocenie Porażenia prądem elektrycznym Uszkodzenia izolacji przewodów wiodących prąd.. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r.. Każda z dokumentacji, którą Państwu oferujemy została stworzona przez Specjalistę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zgodnie z polską normą PN-N-18002 oraz obowiązującym prawem.Jest to kompletna dokumentacja na stanowisku pracy Mechanik - blacharz samochodowy składająca się z:Ocena ryzyka zawodowego powinna być wykonana: dla każdego nowego pracownika i stanowiska pracy; dla każdej zmiany na stanowisku pracy; przez uprawnionego specjalistę BHP; Ocenę ryzyka zawodowego wykonujemy zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy..

Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.

z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe) Zaleca się aby monitor ustawiony był w odległości około , m od okna, prostopadle do niego.Mechanik samochodowy: Wykonywane czynności: Do głównych zadań na stanowisku pracy blacharz samochodowy należą: - wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich, jak piłowanie, zwijanie, usztywnianie, wiercenie, trasowanie, cięcie, prostowanie, wyginanie itp. elementów z różnych rodzajów blachy o różnej grubości;Karty zawodów - mechanik samochodowy.. Dokładny opis metody wraz z matrycą mierzenia ryzyka - RISK SCORE.Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.01.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. Nr 16, poz. 156).. Organizacja bezpiecznej pracy.. Obliczenia ryzyka zawodowego.. Plan działań korygujących lub zapobiegawczych (jeżeli wymagane).. Plan działań korygujących lub zapobiegawczych (jeżeli wymagane).. Dokładny opis metody wraz z matrycą mierzenia ryzyka - RISK SCORE.Ocena ryzyka zawodowego powinna być wykonana: dla każdego nowego pracownika i stanowiska pracy; dla każdej zmiany na stanowisku pracy; przez uprawnionego specjalistę BHP; Ocenę ryzyka zawodowego wykonujemy zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.Na stronie zawarto informacje z komentarzami o tym, jakie zagadnienia powinna zawierać ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy - mechanik.Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy..

Karta pomiaru ryzyka zawodowego.

Przedstawiona poniżej ocena ryzyka zawodowego związana z pracą wykonywaną na stanowisku sprzątaczki ma charakter przykładowy.KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY Data : 07 styczeo2010 Dokumenty odniesienia: - PN-N-18002 - Kodeks Pracy - Regulamin pracy - Rozporządzenie MENiS z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny wzawody • Ocena ryzyka zawodowego • pliki użytkownika ba2241 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Przykłady oceny ryzyka zawodowego dla wybranych stanowisk pracy dekarz kucharz sprzątaczka.doc, Ocena ryzyka zawodowego przy pracy z monitorem ekranowym.pdfJak powinna wyglądać przykładowa karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy młodocianego mechanika samochodowego?. Strona tytułowa.. Ocena ryzyka zawodowego- mechanik .Na stronie zawarto informacje z komentarzami o tym, jakie zagadnienia powinna zawierać ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy - mechanik samochodowy.zawartość oceny ryzyka zawodowego.. Zagrożenia biologiczne.. Karta pomiaru ryzyka zawodowego.. Beck Info Biznes, Warszawa 2009, s Pracownik administracyjno-biurowy.. Określanie dopuszczalności ryzyka.. Źródło zagrożenia (przyczyna) .. Zagrożenia fizyczne, chemiczne i psychofizyczne .. Pełna karta stanowiska pracy: (opis czynności, ogólna charakterystyka, używane maszyny i narzędzia na stanowisku pracy Mechanik pojazdów samochodowych, sposób i miejsce wykonywania pracy)..

Obliczenia ryzyka zawodowego.

Definicja i/lub opis zawodu: Mechanik samochodowy naprawia i dokonuje przeglądu samochodów i innych pojazdów mechanicznych.. PRZYKŁAD 3 Stanowisko pracy: Sprzątaczka .. Mechanik samochodowy konserwuje, wykonuje obsługę techniczną i naprawia silniki oraz zespoły i układy mechaniczne w .Przeprowadzając ocenę ryzyka zawodowego należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki środowiska występujące podczas wykonywania pracy na danym stanowisku.. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracownik administracyjno-biurowy (sekretarka) - przykład.Karta informacji o ryzyku zawodowym.. Bowiem głównym celem oceny ryzyka zawodowego jest poprawa warunków pracy oraz ochrona życia i zdrowia zatrudnionych osób.Kontakt.. Autor: Waldemar Krupa główny specjalista ds. bhp, specjalista ds. ochrony ppoż.Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika biurowego.. Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.. Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.. Mechanik samochodowy konserwuje, wykonuje obsługę techniczną i naprawia silniki oraz zespoły i układy mechaniczne w .Mechanicy pojazdów samochodowych zazwyczaj pracują w warsztatach samochodowych, w których istnieje niebezpieczeństwo urazów spowodowanych upadkiem z drabin, schodów, podwieszanych platform, wpadnięciem do kanału rewizyjnego, potknięciem na śliskiej nawierzchni.Monter samochodowy, pracownik warsztatu samochodowego,.. Mechanik samochodowy - Ocena ryzyka zawodowego metodą Risk Score dostępna .Karta informacji o ryzyku zawodowym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt