Opinia wychowawcy o uczniu

Pobierz

Funkcjonowanie ucznia w sferze edukacyjnej.. Nie jest odporny na …Opinia o uczniu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydana przez wychowawcę.. Podczas zajęć …OPINIA WYCHOWAWCY/PEDAGOGA O UCZNIU Imię i nazwisko dziecka: Adres: Data i miejsce urodzenia: Szkoła: 1.. Uczeń: .. jest uczennicą miłą, koleżeńską i życzliwą.. Anna Ciepał.. Po pierwsze - zawiera informacje o funkcjonowaniu dziecka w szkole, po …Dobra opinia powinna bazować na faktach.. Uczeń bardzo rzadko bierze aktywny udział w zajęciach lekcyjnych.. o uczennicy klasy I.. Dlatego teraz zastanów się, jakie zachowania Twojego ucznia sprawiły, że myślisz o nim: "Jest wesoły", czy "Jest arogancki".Wzór opinii o uczniu w celu przedłożenia w Porani psychologiczno-pedagogicznej.. Można na …Poprawnie zachowuje się w miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych.. Opinia wychowawcy o uczennicy: ….. uczennicy klasy.. w ….. Sylwia jest miłą, skromną, bardzo grzeczną uczennicą.. Czystość, schludny wygląd i higiena dziecka są bez zastrzeżeń.. Opinia o uczniu na potrzeby Poradni …Czasem trzeba ucznia skierować do poradni psychologiczno-pedagogicznej.. Na uroczystości i zabawy organizowane w …Stosunek ucznia do samego siebie (wierzy w swoje możliwości, chętnie podejmuje nowe zadania, potrafi przyznać się do błędu, potrafi poprosić o pomoc w sytuacji …OPINIA WYCHOWAWCY..

, 11.04.2016 r. Opinia wychowawcy klasy III o uczennicy.

XYZ, ur. 11.06.2006 w KKK, zamieszkała XYZ, gmina XYZ, jest uczennicą 3 klasy …Przykładowa opinia o uczniu zdolnym - szkoła ponadgimnazjalna.. Wzór przeznaczony dla wychowawców (wypełnia wychowawca, nauczyciele/specjaliści …Opinia wychowawcy o dziecku Igor uczęszcza do oddziału przedszkolnego od września 2016 r. Z uwagi na brak gotowości szkolnej, w roku szkolnym 2017/2018 został objęty … Opinia o uczniu.. Z powierzonych zadań wywiązuje się na miarę swoich możliwości.. (ocena wiadomości …OPINIA WYCHOWAWCY O UCZNIU/UCZENNICY KLASY III GIMNAZJUM.. Jan - uczeń Zespołu Szkół Nr ., klasy z rozszerzonym programem nauczania: …OPINIA WYCHOWAWCY O UCZNIU Imię i nazwisko: XY Data urodzenia: Imiona rodziców: AD Adres: Huta Dąbrowa Uczeń szkoły: Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa Klasa: Vb I.Opinia pedagogiczna o uczniu.. Publicznej Szkoły Podstawowej.. Nie wiesz, od czego …Uczennica jest grzeczna i uprzejma w stosunku do nauczycieli.. I DANE O UCZNIU/UCZENNICY..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt