Kartkówka wulkanizm i trzęsienia ziemi

Pobierz

3.Sejsmologia i wulkanizm Predykcja trzęsień ziemi Trzęsienie ziemi nie jest zdarzeniem nagłym, lecz procesem, który przygotowuje się jakiś czas i przejawia w różnych zjawiskach fizycznych.. p d) Wezuwiusz i Etna są wulkanami znajdującymi się w obrębie Ognistego .Na kolejnej lekcji: Wulkanizm i trzęsienia ziemi w Azji - kartkówka z państw Azji - polecam gry geograficzne - rolnictwo w Azji - zastanów się które z dobrze Ci znanych poroduktów spożywczych pochodzą z Azji?. "Wulkanizm i trzęsienia ziemi", plik: kartkowka-10-wulkanizm-i-trzesienia-ziemi.doc (application/msword) Puls ZiemiWULKANIZM I TRZĘSIENIA ZIEMI W AZJI SEBASTIAN WASIOŁKA.. Uwalniająca się przy tym energia w około 20-30% rozchodzi się w postaci fal sejsmicznych, z których część dociera na powierzchnię Ziemi w .WULKANIZM I TRZĘSIENIA ZIEMI.. Wartym wspomnienia jest również trzęsienie ziemi na obszarze Kalifornii w 1906 r., które nawiedziło m.in. San Francisco.Dlaczego trzęsie się ziemia i wybuchają wulkany?. bryła lawy, która podczas wydobywania się z wulkanu zastyga w powietrzu.. TEORIA TEKTONIKI PŁYT LITOSFERY * płyta eurazjatycka *płyta północnoamerykaoska * płyta filipioska *płyta indyjska *płyta iraoska *płyta arabska.. Procesy endogeniczne kształtują powierzchnię Ziemi niejako "od środka"?. Rozwiązania zadań.. W 2011 roku u wybrzeży japońskiej wyspy Honsiu miało miejsce tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi.Start studying Wulkanizm i trzęsienia ziemi w Azji/ GEOGRAFIA ._..

Notatka - plutonizm, wulkanizm, trzęsienia ziemi.

20 pyta .Katastrofalne trzęsienia ziemi pod dnem oceanów, a jednocześnie w pobliżu wysp lub kontynentów mogą powodować zniszczenia będące efektem zarówno wstrząsów, jak i wywołanych trzęsieniem potężnych fal tsunami.. Procesy geologiczne zachodzące pod powierzchnią Ziemi, polegające między innymi na przemieszczaniu i krystalizacji lawy / magmy, określa się mianem plutonizmu / wulkanizmu.Największa ilość trzęsień Ziemi jest noto-wana na obszarach położonych wokół Pacyfiku (80%).Trzęsienie które nastąpiło w styczniu 1995 roku w Japonii, pochłonęło 5000 ofiar i pozostawiło bez dachu nad głową 2 mln osób.. Skreśl niewłaściwe określenia tak, aby podany tekst był zgodny z prawdą.. Większość czynnych wulkanów kuli ziemskiej znajduje się w pacyficznym pierścieniu ognia.. POWSTAWANIE ŁAŃCUCHÓW GÓRSKICHWulkanizm i trzęsienia ziemi w Azji, test z geografii test o wulkanach i trzęsieniach ziemi..

...Geografia VI-Wulkanizm i trzęsienia ziemi na Islandii DRAFT.

Jego przejawami jest powstawanie i aktywność wulkanów, występowanie ekshalacji, a także tworzenie się skał wulkanicznych.Z wulkanizmem wiążą się także procesy hydrotermalneNajsilniejszymi trzęsieniami ziemi w XX w. były trzęsienia w Chile (w 1960 r.) i na Alasce (w 1964 r.).. W obszarach górzystych mogą powstawać lawiny i osuwiska, nawet na łagodnych stokach gliniaste gleby mogą zacząć pełznąć na podobieństwo płynnej lawy.Wulkanizm i trzęsienia ziemi w Azji.. - wyjaśnia związek budowy wnętrza Ziemi z ruchem płyt litosfery i jego wpływ na genezę procesów endogenicznych; V.2.. Pytania i odpowiedzi .Trzęsienie ziemi - gwałtowne rozładowanie naprężeń nagromadzonych w skorupie ziemskiej, w wyniku przejściowego zablokowania ruchu warstw skalnych poruszających się wzdłuż linii uskoku.. Trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów mają miejsce na stykach płyt litosfery, ponieważ .Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia ziemi Zadanie 1.. - Plutonizm - ogół procesów geologicznych zachodzących we wnętrzu Z - Pytania i odpowiedzi - Geografia.. Wulkany występują również w Europie, w Afryce, na Hawajach i w górach Kaukazu.a) Efektem ruchu płyt litosfery są trzęsienia ziemi, wulkanizm oraz ruchy górotwórcze.. - wyjaśnia przebieg głównych procesów wewnętrznych prowadzących do urozmaicenia powierzchni Ziemi (ruchy epejrogeniczne, ruchy górotwórcze, wulkanizm, plutonizm, trzęsienia ziemi).wulkany i trzęsienia ziemiTrzęsienia ziemi na obszarze Polski są stosunkowo rzadkie i zwykle ograniczone do zjawisk o niewielkiej intensywności.Aktywność sejsmiczna jest monitorowana przez sieć obserwatoriów sejsmicznych, działających w ramach Instytutu Geofizyki PAN..

Dowiesz się, czym jest wulkanizm i plutonizm.

Będziesz potrafił opisać, w jaki sposób procesy wewnętrzne wpływają na kształtowanie powierzchni Ziemi.. Na początku obejrzyj krótki filmik wprowadzający w temat .Sutki trzęsienia ziemi zależą od siły wstrząsów, głębokości, na której powstają, oraz od rodzaju skał na powierzchni ziemi.. p b) W Europie czynne wulkany znajdują się we Francji, w Niemczech i w Polsce.. .Wulkanizm i trzęsienia ziemi Wulkanizm i trzęsienia ziemi są zjawiskami dobrze znanymi wielu mieszkańcom naszej planety.. Pacyficzny Pierścień Ognia Czy problem trzęsień ziemi dotyczy równieżWulkanizm - ogół procesów geologicznych, zachodzących na powierzchni ziemi, związanych z wydobywaniem się lawy i innych materiałów z głębi litosfery, na skutek ruchów magmy pod powierzchnią.. Grunt może pękać, unosić się i zapadać.. Uwalniająca się przy tym energia w około 20-30% rozchodzi się w postaci fal sejsmicznych, z których część dociera na powierzchnię Ziemi w .pp1_5_03a - Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia ziemi ..

Te trzęsienia ziemi często opisywane są w literaturze naukowej i podręcznikach szkolnych.

REALIZOWANE WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Uczeń: •projektuje i przeprowadza doświadczenie potwierdzające, że powietrze jest mieszaniną; opisuje skład i właściwości powietrza (IV.. Jako zwiastun trzęsienia należy traktować zmiany pewnych parametrów lub pól fizycznych w okresie poprzedzającym to zjawisko.. Miejscem, w którym dochodzi do wydostania się magmy na powierzchnię jest wulkan, czyli otwór w skorupie ziemskiej.Razem z płynną magmą wydobywają się również jej produktu w stanie skupienia stałym oraz gazowym.• wulkanizm, • trzęsienia ziemi.. 8),szkoła ponadpodstawowa geografia klasa 1 Autor: Katarzyna Kaczmarek Temat: Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia Ziemi Podczas tej lekcji: Poznasz rodzaje procesów wewnętrznych.. Kartkówka 10.. WULKANIZM Wulkanizm ogół procesów geologicznych, zachodzących na powierzchni ziemi, związanych z wydobywaniem się lawy i innych materiałów z głębi litosfery, na skutek ruchów magmy pod powierzchnią.. bomba wulkaniczna.. Jej średnica może wynosić od 6,5 cm do ponad 1 m?. Azja: * aktywnośd sejsmiczna *aktywnośd górotwórcza * aktywnośd wulkaniczna..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt