Sprawozdanie z objęcia dozoru druk

Pobierz

Moderatorzy: Ultima, BBG, Sasquatch.. 4 Data wynikająca z okresu , na który orzeczono dozór , liczonego od daty uprawomocnienia się orzeczenia.. Odpowiedzi w temacie (0) NOWY TEMAT.. 2016, poz. 969 (załącznik 2) .. Prosimy o zwrócenie uwagi przy jakim druku dokonywana jest płatność i/lub o dokładne sprawdzenie treści wysyłanej wiadomości - treść wiadomości SMS nie powinna zawierać dodatkowych znaków ani spacji.. (Stan na koniec dozoru w strukturze rodziny, liczby dzieci, innych osób wspólnie zamieszkujących, stopień pokrewieństwa, zmiany we wzajemnych relacjach, ewentualne konflikty, rodzaje zjawisk patologicznych następujących w rodzinie, ewentualne zobowiązania alimentacyjne i ingerencje sądu w sposób wykonywania władzy rodzicielskiej).Sprawozdanie z objęcia dozoru, sprawozdania z przebiegu dozoru oraz sprawozdanie z zakończenia dozoru sporządza się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.Sprawozdanie z objęcia dozoru.. Kurator rodzinny składa sądowi pierwsze sprawozdanie z objęcia nadzoru, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia nawiązania kontaktu z podopiecznym, kolejne zaś sprawozdania z przebiegu nadzoru - na żądanie sądu lub w terminach określonych przez sąd.sprawozdanie z-06b druk 21 Lutego 2011.. Nie znalazłeś odpowiedzi?Sprawozdanie z objęcia / przebiegu / zakończenia dozoru: Opis: Dz.U..

2.jak wypełnić sprawozdanie z objęcia dozoru?

Witam Gdzie znajde wzór druku sprawozdanie, .. że jestem świadom utraty .Tytuł dokumentu: Sprawozdanie z objęcia / przebiegu / zakończenia dozoru.. Opis: Dz.U.. W razie sporządzania sprawozdania z przebiegu i z zakończenia dozoru , w punktach od 1 do 12 , jeżeli stwierdzono , że pewne okoliczności lub cechy nie uległy zmianie , można odnotować " inne bez zmian".Sprawozdanie z objęcia dozoru przedstawiciel stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, którym powierzono sprawowanie dozoru, składa sądowi nie później niż w ciągu 21 dni od dnia nawiązania kontaktu ze skazanym, natomiast sprawozdania z przebiegu dozoru - nie rzadziej niż co 6 miesięcy oraz na żądanie sądu.Sprawozdanie z objęcia dozoru przedstawiciel stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, którym powierzono sprawowanie dozoru, składa sądowi nie później niż w ciągu 21 dni od dnia nawiązania kontaktu ze skazanym, natomiast sprawozdania z przebiegu dozoru - nie rzadziej niż co 6 miesięcy oraz na żądanie sądu.§ 4. .. (Stosunek do popełnionego przestępstwa, pokrzywdzonych, dozoru, kuratora sądowego, nałożonych obowiązków- ewentualna zmiana stosunku dozorowanego w czasie dozoru).. 2016, poz. 969 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 16 lipca 2016 r. Liczba stron: 6 Format pliku: Interaktywny formularz w formacie PDF Odpłatność:1..

sprawozdanie z-06 druk 2011 15 Lutego 2011.

Tematy związane z funkcjonowaniem kuratorskiej służby sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych.. Tematy związane z funkcjonowaniem kuratorskiej służby sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych.. Kurator sądowy składa sądowi pierwsze sprawozdanie z objęcia dozoru, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia nawiązania kontaktu ze skazanym, kolejne zaś sprawozdania z przebiegu dozoru - na żądanie sądu.. Moderatorzy: Ultima, BBG, Sasquatch.. Do Kuratorów zawodowych 16 Czerwca 2004. panikuj.Piszesz,że jesteś przed szkoleniem a zatem .W nawiązaniu do pisma Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie przesłania i polecenia rozpowszechnienia wśród kuratorów sądowych oraz sędziów orzekających w sprawach karnych opracowania zatytułowanego "Metodologia prowadzenia dokumentacji w sprawach dotyczących dozoru kuratora sądowego.przekazywania sprawozdań z objęcia dozoru oraz jego przebiegu (§ 9 ust.. Witam Gdzie znajdę sprawozdanie druku Z-06 na rok 2011?Będę bardzow dzięczny za wszelka pomoc.. 1 i 2 zdanie drugie), przyznające kierownikowi kompetencję w zakresie akceptowania wniosku o zakwalifikowanie skazanego do danej grupy ryzyka bądź zmiany takiej kwalifikacji oraz w zakresie akceptowaniasprawozdanie z-06b druk 21 Lutego 2011..

Nie dotyczy sprawozdania z zakoD czenia dozoru..

5 W razie sporządzania sprawozdania z przebiegu i z zakończenia dozoru , w punktach od 1 do 12 , jeżeli stwierdzono , że pewne okoliczności lub cechy nie uległy zmianie , można odnotować " inne bez zmian".w razie prowadzenia dozoru przez kuratora społecznego; w razie prowadzenia dozoru przez kuratora zawodowego; w razie braku uwag, poleceń lub zarządzeń, należy uczynić adnotację: "zapoznałam(em) się" i złożyć podpis, a następnie zwrócić sprawozdanie z objęcia dozoru do Zespołu kuratorskiej służby sądowej, do teczki dozoru;4 Data wynikająca z okresu , na który orzeczono dozór , liczonego od daty uprawomocnienia się orzeczenia.. Posty: 35 • Strona 2 z 3 • 1, 2, 3.. W przypadku , gdy doz r jest prowadzony przez kuratora spoB ecznego W przypadku gdy doz r jest prowadzony przez kuratora s dowego.. (utracił moc).. 5 W razie sporządzania sprawozdania z przebiegu i z zakończenia dozoru , w punktach od 1 do 12 , jeżeli stwierdzono , że pewne okoliczności lub cechy nie uległy zmianie , można odnotować " inne bez zmian".4 Data wynikająca z okresu , na który orzeczono dozór , liczonego od daty uprawomocnienia się orzeczenia.. autor: Aurelius » sob mar 16,2013 22:27 Poniżej zamieszczam opracowane przez naszą forumową Violę wersje załączników nr 1 i 2 do RMS z dnia 26.02.2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowychDruk Sprawozdania z objęcia dozoru i Karty czynności dozoru..

10.11.2012. jak wypełnić sprawozdanie z objęcia dozoru?

O O O P P|P~P P P P P P PQ Q Q R`SfShSjS S S S S S T TDTLTpTrTtT T U U U U .Druk Sprawozdania z objęcia dozoru i Karty czynności dozoru.. Trochę z inne beczki o sprawozdaniach.W ramce wpisuje si grup ryzyka, do kt rej nale| y zakwalifikowa dozorowanego : A, B albo C.. Pytasz o diagnozę.prawdopodobnie chodzi Ci o sprawozdanie wstępne z objęcia dozoru.Faktycznie jest ono bardzo (.). druk Z-06 a osoba na całorocznym urlopie 14 Stycznia 2011.Kurator który po raz pierwszy idzie do podopiecznego - skazanego zawsze musi wypełnić blankiet sprawozdania z objęcia dozoru tzn. sprawozdanie to obejmuje szereg szczegółowych pytań odnośnie życia skazanego.. Np. pojawiają się pytania o wykształcenie skazanego, rodzaj wykonywanej pracy, o członków rodziny z którymi wspólnie z .. Sprawozdanie z objęcia dozoru kurator społeczny przedkłada kuratorowi zawodowemu nie później niż w ciągu 21 dni od dnia nawiązania kontaktu ze skazanym, natomiast sprawozdania z przebiegu dozoru - nie rzadziej niż co 6 miesięcy.Druk Sprawozdania z objęcia dozoru i Karty czynności dozoru.. Format pliku: Interaktywny formularz w formacie PDF.1.. 5 W razie sporządzania sprawozdania z przebiegu i z zakończenia dozoru , w punktach od 1 do 12 , jeżeli stwierdzono , że pewne okoliczności lub cechy nie uległy zmianie , można odnotować " inne bez zmian".wypełnić jedynie w przypadku zażądania przez Sąd składania sprawozdań z przebiegu dozoru; w razie braku uwag, poleceń lub zarządzeń, należy uczynić adnotację: "zapoznałam(em) się" i złożyć podpis, a następnie zwrócić sprawozdanie z przebiegu dozoru do Zespołu kuratorskiej służby sądowej, do teczki dozoru.Title: Sprawozdanie z objęcia dozoru Author: Administrator Last modified by: Michał Lewoc Created Date: 12/7/2009 1:19:00 PM Other titles: Sprawozdanie z objęcia dozorusporządzającego sprawozdanie) Sprawozdanie z przebiegu dozoru..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt