Opisz różnice między układem drewna a układem łyka w przekroju poprzecznym korzenia

Pobierz

Ich system rozciąga się od korzeni do łodyg i liści.. ksylos - drewno) - złożona tkanka roślinna roślin naczyniowych, zajmująca przestrzeń między rdzeniem a kambium.Jej główną funkcją jest rozprowadzanie wody i rozpuszczonych w niej soli mineralnych, pobieranych przez korzenie, po całej roślinie.Powiedz, jakie jest podobieństwo i jaka różnica pomiędzy układem rzędowym, a kompozycją pasową 2011-11-16 10:25:51 Czy ja mam coś z układem pokarmowym .. Drewno jest twardą, włóknistą tkanką strukturalną powszechnie występującą w łodygach i korzeniach drzew.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Rośliny, które obecnie dominują na lądzie, to organowce, czyli organizmy samożywne zbudowane z tkanek i organów.Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią rośliny naczyniowe, które w tkance przewodzącej posiadają wyspecjalizowane do przewodzenia wody komórki - naczynia.Warstwy te odkładają w obu kierunkach głównie komórki miękiszowe, jedynie w pewnych odstępach różnicują się wiązki łyka i drewna.. Wyróżnia się drewno pierwotne i drewno wtórne (u roślin z przyrostem wtórnym).Układ drewna i łyka w wiązkach łodygowych jest zwykle naprzeciwległy, w przeciwieństwie do naprzemianległego układu w korzeniu.. Łyko znajduje się w części zewnętrznej łodygi, graniczącej z korą pierwotną, a drewno w części wewnętrznej..

Kolejne etapy przyrostu wtórnego korzenia.

Budowa wtórna korzenia Budowa wtórna korzenia roślin dwuliściennych.Tkanka przewodząca umożliwia transport substancji w roślinie.. 2010-06-02 17:10:01W mniejszym stopniu woda wędruje drogą symplastyczną, czyli przez protoplasty komórek i łączące komórki plazmodermy.. - Drewno transportuje wodę wraz z solami mineralnymi z korzeni do liści oraz pełni funkcję wzmacniającą i spichrzową.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.pozostałym komórkom korzenia.. Zbudowana jest z komórek miękiszowych.. Oparcie krokwi stanowią płatwie: murłata, kalenica oraz płatwie pośrednie, a także jętki (w zależności od rodzaju więźby).Polega na aktywnym, czyli przebiegającym z użyciem energii, pobieraniu jonów soli, dzięki czemu powstaje różnica stężeń między korzeniem a roztworem glebowym i woda zaczyna wnikać do korzenia, powodując wzrost ciśnienia w jego komórkach.. • Czapeczka - okrywa stożek wzrostu, chroniąc go przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie przedzierania się rosnącego korzenia między cząstkami gleby.. Część 40: Zasady ogólne dotyczące przekrojów i kładów.opisz budowę rurek sitowych łyka w odniesieniu do pełnionych przez nie funkcji; określ ciśnienie turgorowe w układzie rurek sitowych w miejscu syntezy cukrów oraz w miejscu ich zużycia..

Pomiędzy ramionami zlokalizowane jest łyko.

Obecność miazgi (kambium) umożliwia odkładanie na całym obwodzie łodygi kolejnych warstw drewna i łyka (wtórnego), wskutek czego następuje przyrost wtórny na grubość.Kambium (miazga twórcza) - wtórna tkanka twórcza, występująca w postaci pokładu komórek merystematycznych między łykiem a drewnem, u roślin mających przyrost wtórny - nagonasiennych i dwuliściennych.Jest to tzw. merystem boczny, wykształcający się w łodygach, korzeniach, a niekiedy także w liściach.Komórki kambium wiązkowego, występujące między drewnem a łykiem .Zadania maturalne z Biologii Tematyka: tkanki i organy roślinne, fizjologia, morfologia i systematyka.. Na podstawie różnic w rozmieszczeniu łyka i drewna wyodrębniono kilka typów wiązek.Ostatecznie wnętrze walca osiowego wypełnia drewno, a w jego zewnętrznej części znajduje się łyko oddzielone od drewna miazgą twórczą..

Składa się z dwóch rodzajów tkanek: drewna i łyka.

Rozrastające się tkanki przewodzące zlokalizowane w środku korzenia rozrywają korę pierwotną i skórkę.Drewno - surowiec drzewny otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w różnego rodzaju sortymenty.Zajmuje przestrzeń pomiędzy rdzeniem a warstwą łyka i kory.Pod względem technicznym drewno jest naturalnym materiałem kompozytowym o osnowie polimerowej wzmacniany ciągłymi włóknami polimerowymi, którymi są podłużne komórki zorientowane jednoosiowo.Słój roczny, słój przyrostu wtórnego - warstwy drewna wtórnego powstające w wyniku działalności kambium.Ze względu na zróżnicowanie działalności kambium w okresie różnych pór roku podczas przyrostu wtórnego drzew powstają naprzemiennie warstwy drewna wiosennego i drewna letniego.Średnice komórek drewna wiosennego są większe a ściany cieńsze.W materiale przedstawiono budowę i funkcje korzenia.. W strefie tej- skórka korzenia = ryzoderma (zbudowana jest z jednej warstwy cienkościennych komórek, ściśle przylegających do siebie; niektóre komórki przekształcają się we włośniki), - kora pierwotna (utworzona jest z komórek miękiszowych o cienkościennych ścianach, z licznymi przestworami międzykomórkowymi; jest to tzw. miękisz kory), - .Transport substancji w drewnie i łyku, które tworzą wiązkę przewodzącą u roślin okrytonasiennych odbywa się z różną szybkością, np. maksymalna szybkość przewodzenia wody przez naczynia drewna u roślin zielnych wynosi 100 cm na minutę, a szybkość przewodzenia asymilatów przez rurki sitowe łyka wynosi 2,8-11 cm na minutę.Są to belki pochyłe o prostokątnym przekroju poprzecznym (o grubości min..

Trzeci etap ...Merystem boczny występujący między drewnem a łykiem., 2.

Organy roślin .. Wyjaśnij, z czego wynikają różnice zachodzące między nimi.Uzasadnij odpowiedź W organie G (łodydze G), ponieważ na jej przekroju widać (w jej budowie występuje) pierścieniowy układ otwartych wiązek przewodzących.. 2010-04-24 21:29:28 Jaka to różnica ?. Najczęściej przekrój wynosi: 7x14 cm lub 8x16 cm.. Proszę to jest moja zaległa praca domowa napiszcie to ma byc w formie tabeli to mi tylko wypiszcie te różnice tabele sama ułożę ;D Z góry dziekiUkład limfatyczny jest układem otwartym tzn. ze limfa wylewa się do przestrzeni komórkowej i występuje pomiędzy komórkami, tkankami, narządami, naczyniami krwionośnymi i limfatycznymi Układ krwionośny-układ zamknięty, w którym krew krąży w systemie naczyń krwionośnych, a serce jest pompą wymuszającą nieustanny obieg krwi.. - System korzeniowy rośliny stanowi zespół wszystkich jej korzeni; istnieją dwa .Różnice między układem krwionośnym a układem limfatycznym .. Pierwotna tkanka okrywająca korzeń., 6.. Stożek wzrostu jest otoczony warstwą komórek osłaniających, które tworzą czapeczkę.. Dalej następuje zrzutowanie widocznego w takiej sytuacji wnętrza obiektu na płaszczyznę poziomą (zgodnie z zasadami rzutowania).. U roślin dwuliściennych w centralnej części korzenia znajduje się drewno, mające w przekroju poprzecznym postać gwiazdy sięgającej ramionami do okolnicy.. Zasady ogólne przedstawiania.. Na przekroju zgrubiałego korzenia buraka widoczne są pierścienie wiązek przewodzących, powstałych z kilku warstw kambium.Termin "drewno" odnosi się do drzew, w szczególności odnosi się do substancji, z której wykonane są drzewa.. Po dotarciu do walca osiowego woda jest transportowana w elementach drewna korzenia i łodygi (transport daleki).. U wielu roślin występują korzenie zmodyfikowane, przystosowane do pełnienia różnorodnych funkcji: - Nie ma zasadniczych różnic w budowie korzeni u różnych grup roślin.. Drewno składa się z komórek martwych i przewodzi wodne roztwory soli mineralnych od korzenia do liści, pełni ponadto funkcje wzmacniające.i łyka.. Łyko składa się z żywych komórek, jego zadaniem jest przewodzenie asymilatów od organów asymilujących do całej rośliny.. Jest to naturalny kompozyt włókien celulozowych.. Jej ściany mają charakterystyczne zgrubienia w kształcie litery U. Miazga twórcza Możliwe odpowiedzi: 1.Funkcje korzenia: - mocuje roślinę w podłożu - pobiera z gleby wodę z rozpuszczonymi solami mineralnymi Stożek wzrostu jest odpowiedzialny za wzrost korzenia.. Rozstaw krokwi waha się w przedziale 0,8 - 1,2 m.. Układ pierwotnego drewna i pierwotnego łyka w budowie korzenia roślin jednoliściennych i dwuliściennych określany jest jako naprzemianległy.. Powstaje z niej miazga twórcza oraz fellogen., 5.. PRZEKROJE PN-ISO 128-40:2006 Rysunek techniczny.. Strefa wydłużania Zbudowana z komórek, które intensywnie rosną, zwiększając swoje rozmiary.. Polecenie 3 Określ kierunki transportu odbywającego się w łyku i w drewnie.. Z drugiej strony drewna można użyć do określenia dowolnego stopnia drewna po ścięciu drzewa.Przekrój powstaje w wyniku przecięcia obiektu płaszczyzną wyobrażalną (płaszczyzna przekroju, płaszczyzna sieczna)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt