Jaki jest nastrój tekstu wybierz właściwą odpowiedź i ją uzasadnij

Pobierz

Wybierz określenie dla tego tekstu i uzasadnij swój wybór.. Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród … Wspomniany w …Sprawdzian szóstoklasisty odbędzie się 1 kwietnia 2015 roku.. Na podstawie informacji zawartych w tekście, wybierz jedną, właściwą odpowiedź.. B:Beztroski C:Tajemniczy D: P…Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Z wypowiedzi Scrooge'a Oto jest sprawiedliwość ludzka!. Wyrażają …oraz od 14. do 24. z matematyki wybierz odpowiedź i zamaluj odpowiadającą jej kratkę na karcie odpowiedzi.. A. gesty Scrooge'a C. pozycję społeczną B. twarz Scrooge'a D. cechy charakteru Zadanie … Zachęcają do odwiedzenia Krety.. Najlepiej …Nastrój wiersza jest.. Wiersz Leopolda Staffa należy do liryki AlB.. A) neuron B) nefron C) nefryt D) miedniczka62.. A:smutny.. Na podstawie tekstu można wnioskować, że cechą, która najbardziej charakteryzuje Koguta, jest A.Dokończ zdanie - wybierz właściwą odpowiedź.. C. tygrysów.. Następnie wybierz właściwą odpowiedź i napisz ją w zdaniu 1 Which is Przeczytaj uważnie poniższy tekst.. Na przykład gdy wybierasz odpowiedź PP (tj. Prawda …Uzupełnij zdania, wybierając właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.. D. baobabów.. Odpowiedź: TAK/NIE .. Wybierz właściwą odpowiedź spośród A i B oraz właściwą odpowiedź spośród CiD..

Wybierz właściwą odpowiedź i ją uzasadnij.

Podstawową jednostką funkcjonowania nerki jest?. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. 17 grudnia uczniowie przystąpią do próbnego sprawdzianu Paweł Miecznik.. Wybierz …Uzupełnij zdania.. […] Ludzie pogardzają ubóstwem, jak chyba niczym innym na …Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz …Nastrój tekstu jest A. ponury, tajemniczy, groźny, na co mają wpływ 1. sposób przedstawienia sytuacji oraz z stosowane środki poetyckie.. Wybierz P, jeśli zdanie …tekstu W sieci internetowych lęków, wzmacniają i potwierdzają wiarygodność prezen-towanych w nim treści.. Zaznacz literę A albo B oraz numer 1 albo 2.. Przyczyną wygłoszenia przez Sędziego nauki o grzeczności było …Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. P F Zadanie 12.. W zdaniu Nieszczęsne miasto zmieniło się w jedno piekło wyraz jedno pełni funkcję A. podmiotu.. (0-1) Dokończ zdanie.. Wspomniany w tekście władca zrzekał się panowania w swoim kraju.. ZADANIE 2 .. Planeta, na którą przybył Mały Książę, była pełna A. róż.. właściwą odpowiedź spośród podanych i ją uzasadnij.. My favourite footbal team by …Uzupełnij quiz przymiotnikami w stopniu najwyższym.. Otocz kółkiem właściwą odpowiedź..

A.Dokończ zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Za - Pytania i odpowiedzi - Język …Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Przytoczony fragment tekstu związany jest z cywilizacją, która rozwinęła się na obszarze oznaczonym na mapie …Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. 2. pozytywne nastawienie …Nastrój wiersza jest ponury, smutny a także ulewny, ponieważ autor w wierszu postanowił opisać krajobraz górski w ponurym otoczeniu, gdzie pada deszcz.. B. Stopniowo budują napięcie.. Wirtualne muzeum wymaga bezpośredniej obecności zwiedzających w miejscu przechowywania …Dokończ zdanie.. Wybierz właściwą …Można także uczestniczyć odpowiedzieć lub odpowiedzieć na pytanie "Uzupełnij tekst.Wybierz właściwą odpowiedź.Zakreśl a,b lub c. Zakreśl jedną z liter: A, B, C alb - Pytania i odpowiedzi - Język angielskiDokończ zdanie.. Podkreślają entuzjazm narratora.. Zaiste prawdziwym skarbem Kościoła jest Ewangelia święta wspaniałości i łaski Bożej.. Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Jaki jest nastrój tekstu?. Zadanie 9.. Podmiot liryczny wypowiada się C/D.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. W tekście SŁOŃ I INNE MĄDRALE jest najwięcej informacji o A. zachowaniach i cechach słoni … Przeczytaj tekst..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt