Opisz kontrasty w ukształtowaniu powierzchni azji

Pobierz

Ogromna rozciągłość południkowa Azji powoduje, że leży ona we wszystkich strefach klimatycznych występujących na Ziemi, od polarnej na północy, poprzez subpolarną, umiarkowaną chłodną i ciepłą, podzwrotnikową, zwrotnikową, podrównikową i równikową na południu.Wielkie kontrasty w ukształtowaniu powierzchni Azji Najwyższy łańcuch górski na Ziemi - Himalaje; najwyższy punkt - Mount Everest ma 8850 m n.p.m. Na oznaczenie nazwy tego szczytu stosuje się też nazwy Czomolungma i Sagarmatha Najgłębsza depresja znajduje się w rowie Morza Martwego i sięga do około 403 mUkształtowanie pionowe Azja jest ?. Azja jest lą­dem kon­tra­stów wy­so­ko­ścio­wych.. Wnetrze tego kontynentu to rejon o bardzo malej rocznej sumie opadow atmosferycznych.• przedstawia kontrasty w ukształtowaniu powierzchni terenu Azji • charakteryzuje zróżnicowanie środowiska geograficznego Azji • wymienia strefy klimatyczne Azji na podstawie mapy klimatycznej • omawia czynniki klimatyczne kształtujące klimat Azji • omawia strefy roślinne Azji • wymienia największe rzeki Azji • wymienia strefy aktywności sejsmicznej w Azji na podstawie mapy geologicznejproduktów wytwarzanych w Japonii.. częścią świata o najwyższej wysokości średniej, wynoszącej 987 m n.p.m. -opisać, na podstawie mapy, zróżnicowanie przestrzenne gęstości zaludnienia w Chinach..

Zajmuja one okolo 75 % powierzchni kontynentu.

Wewnątrz Azji znajdują się rozległe obszary bezodpływowe.1.. Znaj­du­je się tu za­rów­no naj­wy­żej wznie­sio­ny punkt na Zie­mi - Mo­unt Eve­rest w Hi­ma­la­jach, zwa­ny Czo­mo­lung­mą (8848 m n.p.m.), jak i punkt po­ło­żo­ny naj­ni­żej - wy­brze­że Mo­rza Mar­twe­go (-422 m n.p.m.).Ukształtowanie Azji - cechy charakterystyczne.. pomijając Antarktydę ?. Mount Everest (8848 m n.p.m. wg władz chińskich/8850 m n.p.m. wg władz nepalskich) jest równocześnie najwyższym szczytem świata, podobnie najgłębsza depresja Morza Martwego (obecnie poniżej 418 m p.p.m..

Azja jest kontynentem na którym jednocześnie występuje najwyżej i najniżej położony punkt na powierzchni Ziemi.

Na kontynencie występują wielkie niziny, wyżyny oraz najwyższe góry świata - Himalaje, z najwyższym szczytem - Mount Everest (8850m n. p. opisać, na podstawie mapy, Uczeń potrafi: opisać linię brzegową Azji na podstawie mapy świata przedstawić kontrasty i tematycznych, że Azja jest w ukształtowaniu powierzchni terenu Azji opisać konsekwencje dużej rozciągłości południkowej rozmieszczenia ludnościcharakteryzuje kontrasty klimatyczne i roślinne w Azji na podstawie mapy tematycznej omawia czynniki wpływające na układ sieci rzecznej w Azji omawia płytową budowę litosfery na podstawie map tematycznych wyjaśnia przyczyny występowania trzęsień ziemi i tsunami w Azji opisuje przebieg trzęsienia ziemi omawia warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa uż w Azjiśrodowiska geograficznego Azji • przedstawia kontrasty w ukształtowaniu powierzchni terenu Azji • omawia czynniki klimatyczne kształtujące klimat Azji • omawia strefy roślinne Azji • omawia budowę wulkanu na podstawie ilustracji • wymienia typy wulkanów i podaje ich główne cechy • wskazuje na mapie obszary Azji o korzystnych i niekorzystnychśrodowiska geograficznego Azji przedstawia kontrasty w ukształtowaniu powierzchni terenu Azji omawia czynniki klimatyczne kształtujące klimat Azji omawia strefy roślinne Azji omawia budowę wulkanu na podstawie ilustracji trzęsień ziemi wymienia typy wulkanów i podaje geologiczną a występowaniem ich główne cechypowierzchni Azji wymienia strefy ..

Ukształtowanie powierzchni kontynentu odznacza się zróżnicowaniem wysokości ...Azja jako kontynent kontrastów klimatycznych.

Kontrasty w Azji:-kontrasty w ukształtowaniu powierzchni (znajduje się zarówno najwyższy szczyt ziemski - Mount Everest, jak i najgłębsza depresja - Morze Martwe),Azja - kontynent wielkich kontrastów.

wpływ na klimat Azji charakteryzuje kontrasty klimatyczne Ze wzgledu na duza rozciagliwosc poludnikowa.. -opisać przestrzenne zróżnicowanie -przedstawić kontrasty w ukształtowaniu powierzchni terenu Azji - porównać warunki klimatyczne w klimacie zwrotnikowym suchym i klimacie zwrotnikowym monsunowymprzedstawia kontrasty w ukształtowaniu powierzchni terenu Azji charakteryzuje azjatyckie kontrasty klimatyczne i roślinne na podstawie mapy tematycznej multimedialny (w miarę analizuje azjatyckie rekordy dotyczące rzeźby terenu, linii brzegowej i hydrosfery na podstawie infografikiopisuje linię brzegową Azji na charakteryzuje zróżnicowanie środowiska geograficznego Azji przedstawia kontrasty w ukształtowaniu powierzchni terenu Azji omawia czynniki klimatyczne kształtujące klimat Azji omawia strefy roślinneAzji omawia budowę wulkanu na podstawie ilustracji wymienia typy wulkanówi podajeAzja - największa część świata, 44129800 km2, 1120 mln mieszkańców (1936), długa linia brzegowa, liczne zatoki i wielkie półwyspy.. Najwyższe wzniesienie Azji ?. 1 Topografia 2 Rzeki 3 Klimat, flora i fauna 4 Ludność 5 Państwa 6 Historia W ukształtowaniu powierzchni przeważa forma wyżyn (Azja Mniejsza, Armenia, Iran i wyżyna środkowo-azjatycka z Tybetem), góry Hindukusz do 8000 m n.p.m. Himalaje do 8800 .powierzchni Azji wymienia strefy .. przedstawia kontrasty w ukształtowaniu powierzchni terenu Azji omawia czynniki klimatyczne kształtujące klimat Azji omawia strefy roślinne Azji omawia budowę wulkanu na podstawie ilustracji wymienia typy wulkanów i podaje ich główne cechywpływ na klimat Azji charakteryzuje kontrasty klimatyczne i roślinne w Azji na podstawie mapy tematycznej omawia czynniki wpływające na układ sieci rzecznej w Azji omawia płytową budowę litosfery na podstawie map tematycznych wyjaśnia przyczyny występowania trzęsień ziemi i tsunami w Azji opisuje przebieg trzęsienia ziemiw Japonii.. Azja polozona jest we wszystkich strefach klimatycznych kuli ziemskiej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt