Proces pielęgnowania pacjenta po resekcji żołądka

Pobierz

Przygotowanie fizyczne pacjenta do zabiegu …Rękawowa resekcja żołądka (sleeve gastrectomy) to stosunkowo nowy typ zabiegu bariatrycznego o charakterze restrykcyjnym.Najczęściej wykonywany jest sposobem …Problemy pielęgnacyjne u chorego z nowotworem żołądka poddanego chemioterapii.. Podanie leków p/bólowych na zlecenie lekarskie wg obowiązujących zasad.. - usunięcie czynników nasilających ból.. Dotyczy to przede wszystkim …Celem pracy była próba przedstawienia procesu pielęgnowania pacjenta po resekcji pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową.. - wygodne ułożenie w łóżku z zastosowaniem udogodnień.. Bywa jednak, że trzeba usunąć cały.. Zapewnienie w miarę możliwości wygodnej pozycji ( płasko z lekko uniesionym wezgłowiem.). • ostry nieżyt żołądka - głodówka 1-2 dni, płyny obojętne, następnie …Dieta po resekcji żołądka składa się z kilku etapów: ETAP I - przez pierwsze 2-3 dni po zabiegu można przyjmować płyny.. 4. kąpiel raz dziennie.. Zachęcanie do wykonywania ćwiczeń biernych i …Cel opieki: pielęgnacja i profilaktyka wystąpienia odleżyn, profilaktyka pielęgnacji skóry chorego Działania pielęgniarskie: stała kontrola umocowania gastrostomii …W diecie osoby po rękawowym wycięciu żołądka zaleca się około 5 g błonnika na każdy posiłek, czyli przy zaleceniu 4-6 posiłków w ciągu doby, spożycie błonnika …Pielęgnowanie pacjenta z cukrzycą - edukacja pacjenta oraz interwencje pielęgniarskie..

Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z rakiem żołądka.

proces pielęgnowania pacjenta z rakiem żołądka notatki 1.Ryzyko powikłań za strony układu krążenia i układu oddechowego w bezpośrednim okresie pooperacyjnym.. Pacjentka lat 50 przyjęta na oddział chirurgiczny w trybie planowym, w celu …Żywienie po resekcji żołądka musi być ściśle kontrolowane przez pacjenta i dostosowane do zmian wprowadzonych w przewodzie pokarmowym.. Niewydolność …Stan ogólny: Układ krążenia: Ciśnienie tętnicze 110/ 80; tętno miarowe, dobrze wyczuwalne o częstości 76u/min; twarz blada z zaczerwionymi policzkami.. -wczesne …Poziom opieki pielęgniarskiej w opinii pacjentów po resekcji żołądka Ponad połowa pacjentów (58,33%) opiekę pielęgniarską ocenia na wysokim poziomie.. rozmowa motywująca 2 razy w tygodniu do wykonywania toalety.. Rozmowa z pacjentem nt. natężenia bólu, rodzaju, zastosowanie …Opieka pielęgniarska nad pacjentem otyłym po zabiegu rękawowej resekcji żołądka.. W drodze wyjątku można podać kleik, najlepiej …Usuwanie i wymiana następują w warunkach szpitalnych - pacjenta wprowadza się najczęściej w stan krótkiej sedacji, zgłębnik obcina przy skórze, a wewnętrzną silikonową …Po całkowitej lub częściowej resekcji żołądka pacjent musi być gotowy na pewne zmiany w swoim codziennym życiu oraz wyrzeczenia..

Żadna z …Proces pielęgnowania-chirurgia.

- zmniejszenie aktywności …Zadania pielęgniarki w postępowaniu diagnostycznym i leczniczym wobec pacjenta z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy Chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy …Działania pielęgniarskie: 1.. Po resekcji tak ważnego dla organizmu narządu można żyć całkiem normalnie, choć trzeba …Chirurgia - proces pielęgnowania pacjenta po zabiegu.. bólu.. Pacjent po zabiegu …U chorych leżących stosowanie kompresjoterapii oraz masaż okrężny kończyn dolny zgodnie z kierunkiem odpływu krwi żylnej.. Dieta po całkowitej …Obserwacja charakteru i natężenia bólu.. 5. prowadzenie pogadanek na …PIELĘGNACJA PACJENTÓW Z SCHORZENIAMI UKŁADU POKARMOWEGO .. stanu ogólnego pacjenta.. Problemy pielęgnacyjne u pacjentów po zabiegu …Opieka pielęgniarska nad chorym w bezpośrednim okresie po zabiegu operacyjnym powinna się koncentrować na kilku ważnych elementach: ( według schematu PPP) 1.Kontrola …- orientacji co do w³asnej osoby i najbli¿szego otoczenia, - orientacji w jego w³asnych mo¿liwoœciach, - stosunku pacjenta do w³asnego cia³a i aktualnej sytuacji …152 Problem pielęgnacyjny: możliwość wystąpienia powikłań z powodu niewy- gojonej niszy wrzodowej.. Podanie leków p/bólowych na zlecenie …Proces pielęgnowania pacjenta niewydolnego oddechowo, zaintubowanego Kategoria » Intensywna terapia i anestezjologia Problemy pielęgnacyjne: 5..

Proces pielęgnowania cukrzyca, niedosłuch, otyłość, ból kręgosłupa.

Układ oddechowy: …Dalsza rekonwalescencja odbywa się w miarę możliwości w domu pacjenta Po resekcji żołądka nie ma zwykle powodu do stosowania szczególnej diety, jedynie w …Zniesienie lub zminimalizowanie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt