Dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu z niemiec 2019

Pobierz

Do tego trzeba będzie .. Sprawdź koniecznie ich listę, bo jeśli będzie niekompletna, urząd nie przyjmie od Ciebie "papierów"!. - dowodu Fahrzeugschein z dopiskiem Teil II.Są to kolejno: - Dowód zakupu pojazdu (polsko niemiecka umowa kupna-sprzedaży lub faktura) - Dowód rejestracyjny - Potwierdzenie opłaty podatku akcyzowego - Tablice rejestracyjne (tymczasowe, na których auto przyjechało do Polski) - Zaświadczenie o aktualnym badaniu technicznym - Dokument tożsamości właściciela - Potwierdzenie wniesienia opłatW międzyczasie oddaj do przysięgłego tłumacza dokumenty pojazdu do tłumaczenia na język polski.. Od października 2005 roku dokumenty składają z: - karty pojazdu (format A4) o nazwie Zulassungsbescheinigung Teil I.. Do wypełnionego wniosku o rejestrację należy dołączyć: przetłumaczone dokumenty - umowę, kartę pojazdu i dowód rejestracyjny, zaświadczenie o aktualnym badaniu technicznym pojazdu,Niemcy to zdecydowanie najpopularniejszy kraj z którego Polacy importują samochody.. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty w oryginale.Jeśli chodzi o dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy, sprawa jest złożona.. W wydziale trzeba będzie złożyć wypełniony wniosek o rejestrację samochodu z zagranicy wraz z dowodem własności pojazdu, którym mogą być np. umowa sprzedaży, faktura VAT, umowa darowizny, zamiany bądź dożywocia, a także orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności..

Koszty rejestracji samochodu - ile wynoszą?

A to oznacza, że rejestracja samochodu z Niemiec zajmie mniej czasu i stała się dużo tańsza.Procedura samego przerejestrowania samochodu np. z Niemiec wygląda bardzo podobnie do rejestracji auta z Polski.. W celu dokonania rejestracji niezbędne będą następujące dokumenty:Do tego osoba rejestrująca pojazd z Niemiec musi zapłacić za wydanie: tablic rejestracyjnych - 80 zł (lub 1000 zł, jeśli będą to tablice indywidualne), dowodu rejestracyjnego - 54 zł, pozwolenia.Do opłacenia jest bowiem: - dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych i nalepkę na szybę - 85 zł - pozwolenie czasowe - 13,50 zł - tablice rejestracyjne - 80 zł (tablice indywidualne to koszt 1000 zł) - karta pojazdu (jeśli nie została wydana) - 75 zł - opłata ewidencyjna - 50 gr.Aby dokonać rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy należy udać się do wydziału komunikacji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania..

wniosek o rejestrację samochodu.

dowód własności samochodu - faktura VAT potwierdzająca zakup, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa .Dokumenty do rejestracji auta z Niemiec, - wymagane tłumaczenia.. Pamiętaj, że do rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy konieczne jest przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.. dokument potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy kupującym a sprzedającym albo faktura zakupu auta, dowód rejestracyjny samochodu, tak zwany Brief niemiecki, potwierdzenie uiszczenia opłaty podatku akcyzowego, tablice rejestracyjne, na których samochód wjechał na teren Polski,Fahrzeugbrief (w żargonie: duży brief) w formacie A5 z danymi wszystkich właścicieli.. Procedura rejestracji samochodu z Niemiec różni się od rejestracji pojazdów krajowych.. Podstawowym dokumentem jest ten potwierdzający prawo do auta - umowa, faktura, rachunek.. 3a ustawy - Prawo o ruchu drogowym.Aby uzyskać stosowny dokument wymagany później podczas rejestracji w Wydziale Komunikacji, należy do AKC-u dołączyć umowę kupna-sprzedaży, dowód identyfikacyjny pojazdu, potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej oraz wniosek do naczelnika urzędu celnego o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego.Dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu ze Szwajcarii..

Wydział komunikacji - wymagane dokumenty.

Oprócz niego, jest jeszcze szereg innych, wymienionych powyżej.Rejestracja oraz wyrejestrowanie samochodu w Niemczech.. W wydziale komunikacji do rejestracji samochodu z Niemiec niezbędne będą: wniosek o rejestrację; dowód własności pojazdu; dowód rejestracyjny7 dokumentów do zarejestrowania samochodu z zagranicy 2. rachunki, faktury 3. odprawy celne dotyczy samochodów sprowadzanych np. z USA przez Niemcy Jeżeli umowy są dwujęzyczne to zwykle wymaga się potwierdzenia zgodności treści polskiej z zagraniczną przez tłumacza.Do rejestracji samochodu będziesz potrzebował: Oryginał dowodu własności zakupionego pojazdu np. umowę kupna-sprzedaży, fakturę, umowa darowizny.Po zgromadzeniu dokumentów i uregulowaniu opłat, pozostaje wizyta w wydziale komunikacji.. Bez tego rejestracja auta z Niemiec nie będzie możliwa - urzędnicy nie mają bowiem obowiązku posługiwania się językami obcymi.Wymagane dokumenty do zarejestrowania auta z zagranicy.. Rejestracja samochodu w Niemczech odbywa się w wydziale komunikacji, który po niemiecku nazywa się KFZ-Zulassungsstelle lub po prostu Zulassungsstelle (alternatywnie Zulassungsbehörde)..

Rejestracja samochodu z Niemiec - nawet 6złotych taniej!

Rejestracja samochodu - cenaDo rejestracji pojazdu i uzyskania żółtych tablic w wydziale komunikacji należy złożyć zaświadczenie o badaniu pojazdu, protokół z oceny stanu technicznego oraz uwierzytelnioną kopię .Pobierz, wydrukuj i wypełnij: wniosek, zgodę oraz oświadczenia (oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie o sprowadzeniu pojazdu z zagranicy oraz oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych (formularze dostępne są również w urzędzie).. Oprócz wypełnionego formularza rejestracyjnego do urzędu przychodzimy z: potwierdzeniem nabycia samochodu; dowodem rejestracyjnym; kartą pojazdu (jeśli została wydana);Jakich dokumentów potrzebujemy do rejestracji auta.. Bardzo łatwo można pogubić się w gąszczu wymaganych dokumentów a biorąc pod uwagę, że pojazd został sprowadzony i wszystkie dokumenty są w języku niemieckim nie trudno o pomyłkę.Z dniem 1 stycznia 2016 r. w przypadku otrzymania informacji od organu właściwego do rejestracji pojazdów państwa członkowskiego, innego niż Rzeczpospolita Polska, o zarejestrowaniu pojazdu pochodzącego z Polski, organ rejestrujący dokonuje wyrejestrowania pojazdu z urzędu (art. 79 ust.. Ten obowiązek nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego w jednym z państw UE.. Jeżeli białą liczbą będzie np. 19, a czarną cyfrą 6, oznacza to, że tablica jest ważna do ostatniego dnia czerwca 2019 r. .. napisaliśmy w artykule dotyczącym sprowadzania samochodu z Niemiec.Dodatkowe dokumenty, które są potrzebne do rejestracji auta sprowadzonego z zagranicy to: tłumaczenie wszystkich dokumentów, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula, dowód opłacenia akcyzy (w przypadku samochodów sprowadzonych z UE) lub dowód zapłaty cła (dla samochodów sprowadzonych spoza UE..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt