Plan zajęć wyrównawczych w klasie 2 szkoły podstawowej

Pobierz

Budowanie u dziecka adekwatnej samooceny.. Uwzględnia realizację podstawowych treści programu w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej.IV.. •Rozbudzenie motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków.Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasie II w roku szkolnym 2014/2015 Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych jest zgodny z Nową Podstawą Programową oraz programem edukacji wczesnoszkolnej dla klasy II.. Odbywają się dwa razy w tygodniu (grupa I-wtorek, godz.12.50-14.25, grupa II- czwartek, godz.14.30-16.05).Celem ogólnym zajęć jest rozwijanie umiejętności kluczowych: czytania .W szkole podstawowej, szczególnie w I etapie kształcenia, największe .. ORGANIZACJA ZAJĘĆ Zajęcia organizowane są 2 razy w tygodniu po 1 godzinie lekcyjnej.. Atutem jest tu także zakres materiału i zagadnień omawianych na kartach pracy - można .Rok szkolny 2012/2013.. ROK SZKOLNY 2005/2006 ANETA WALICKA-JASIŃSKA .. Obejmuje on wymagania konieczne i podstawowe, co ma umożliwić osiągnięcie skuteczności w uczeniu uczniów .ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE PLAN PRACY DLA KL 1c .. •Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych.. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach.. przewidzianych w podstawach programowych jako wiadomości i umiejętności konieczne i których posiadanie jest niezbędne w toku dalszej nauki, rozwoju i samorozwoju ucznia..

W klasie pierwszej i drugiej jest to 97 (godzin).

W ramach zajęć ćwiczymy znajomość tabliczki mnożenia, wykonywanie działań pamięciowych na liczbach.Program zajęć wyrównawczych jestprzeznaczony dla uczniów klasy VI-ej szkoły podstawowej, którzy zróżnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowychwiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego.Obejmuje on wymagania konieczne i podstawowe, co ma umożliwićosiągnięcie skuteczności w uczeniu uczniów mniej zdolnych.Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy VI-ej szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego.. Realizowane są treści z edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w klasach IV - VIII szkoły podstawowej realizowanych w ramach projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz przedsiębiorczości uczniów/uczennic Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach"..

W klasie trzeciej minimalna ilość godzin to 96 godzin.

Stymulowanie i korygowanie zaburzonych funkcji: percepcji wzrokowej, spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo - ruchowej, orientacji w schemacie ciała .nauczycielka Szkoły Podstawowej im.. W zajęciach mogą brać udział dzieci z klasy VI szkoły podstawowej, które mają problemy z przyswajaniem wiedzy z języka angielskiego.. PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zadania do realizacji Znajomość zasad współżycia w grupie i społeczeństwie Cele szczegółowe (operacyjne) Uczeń: współtworzyProgram zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w klasie 3a Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych jest zgodny z Nową Podstawą Programową oraz programem edukacji wczesnoszkolnej dla klasy 3.. Cele główne: Pomoc uczniowi w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu określonych umiejętności.. CEL GŁÓWNY: usuwanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.. Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla klasy 2 Cele główne: •Usuwanie lub pomniejszanie przyczyn i skutków niepowodzeń szkolnych..

Bardziej szczegółowoProgram zajęć korekcyjno-kompensacyjnych .

Łącznie sprawdzian .. DZIAŁY - TEMATYKA ZAJĘĆ Program zawiera minimalną ilość zagadnień do realizacji w każdym roku szkolnym.. Analiza wyników sprawdzianu klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie w roku szkolnym 2015/2016 Sprawdzian przeprowadzono we wszystkich klasach trzecich w terminach 30, 31.06.. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego prowadzone w ramach projektu Zielone światło dla edukacji adresowane są do uczniów klas 5 i 6.. Uwagi do tabeli nr 2 .. Uwzględnia realizację podstawowych treści programu w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej.ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE W KLASIE 2 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 CELE OGÓLNE : EDUKACJA POLONISTYCZNA kształtowanie trzech płaszczyzn w procesie pisania: wzrokowej, słuchowej, wyobrażeniowo-pamięciowej ukierunkowywanie rozwoju analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej i słuchowo-wzrokowej rozwijanie rozumienia treści w różnych formach czytania- pasywnego oraz samodzielnego cichego .Plan pracy zajęć wyrównawczych klas I-III nauczania zintegrowanego.. Usprawnienie najmniej zaburzonych funkcji, by dać dziecku szansę na sukces..

rok szkolny 2018/2019 WSTĘPProgram zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klas 6.

Każdy nauczyciel wybiera odpowiednią dla danej klasy (grupy) ilość poszczególnych zadań do1 z realizacji zajęć zespołu wyrównawczego kl. I III Ja też potrafię Zespół wyrównawczy z programu Ja też potrafię obejmuje pięciu uczniów z kl. III i dwóch uczniów z klasy II.. Obejmuje on wymagania z podstawy programowej, co ma umożliwić osiągnięcie skuteczności w uczeniu uczniów mniej zdolnych.PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH w klasie 3 Autorka: mgr Anna Kwarciany Program powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej czy społeczno - przyrodniczej dla uczniów klasy trzeciej.. Obejmuje on wymagania konieczne i podstawowe, co ma umożliwić osiągnięcie skuteczności w uczeniu uczniów .. Program koła ekologicznego prowadzonego w formie zajęć pozalekcyjnych dla klasy II i III szkoły podstawowej Żyjmy w zgodzie z przyrodą Opracowała: Anna Librowska.. Metody i sposoby realizacji.. Klasa I, semestr I: - Analiza i synteza słuchowa i wzrokowa wyrazów; - Nauka czytania wyrazów i zdań; tekstu pisanego i drukowanego; - Swobodne wypowiedzi w oparciu o doświadczenia własne, historyjki obrazkowe i przeczytane teksty;PROGRAM ZAJĘC DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH DLA KLASY I Opracowała: Anna Mróz Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze przewidziane są dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, przejawiających się trudnościami w nauce szkolnej.. Zaproponowany układ treści ma stanowić pomoc przy układaniu planu pracy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i doborze ćwiczeń dlaAnaliza wyników sprawdzianu klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie w roku szkolnym 2015/2016.. Źródła tych potrzeb to: • fragmentaryczne zaburzenia rozwojowe • deficyty rozwojowe • zaniedbania środowiskowe • nieporadność rodziców .Plik PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO wyrównawczych klasa II.doc na koncie użytkownika dzianina007 • folder wyrównawcze • Data dodania: 4 mar 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego.. Edukacja polonistyczna.. Zajęcia te oparte są na aktywnej pracy uczniów: - rozwiązywanie ćwiczeń, kalamburów, krzyżówek itp., - grupowe wykonanie projektów, - odgrywanie scenek w grupach, - praca .I-III oraz wymaganiach edukacyjnych programu Matematyka wokół nas, dla klas 4-6 w szkole podstawowej.. Stworzenie uczniowi możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego.. Opublikowano: 5 października 2015 roku.. Program powstał po przeprowadzonej wstępnej diagnozie pedagogicznej .Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy II szkoły podstawowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt