Środki stylistyczne sprawdzian online

Pobierz

Animizacja (ożywienie) 12. maggie16 3 lata temu.. Udostępnij.. Lalki są żywe, wesołe i nieszczęśliwe.. Które z poniższych wyrażeń i zwrotów zaliczamy do animizacji?. Pracownia Języka Polskiego.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Wypisz z podanego fragmentu epitety: ( 3 pkt. ). Zaznacz poprawną odpowiedź, aby przejść do następnego pytania.. : alegoria, aliteracja, aluzja, antyteza, apostrofa, archaizm, epitet, eufemizm, hiperbola, metafora, metonimia, onomatopeja, personifikacja, peryfraza, pleonazm, porównanie, przerzutnia, powtórzenie ( anafora, epifora ), pytanie .Środki stylistyczne - środki używane w szeroko pojętej sztuce, mające na celu wywołanie u odbiorcy pożądanych emocji, środki artystycznego wyrazu, do których zaliczamy: alegoria aliteracjaepitet - określenie rzeczownika najczęściej przymiotnikiem, np.biała bluzka onomatopeja - wyraz dźwiękonaśladowczy, np. kukuryku!. Hiperbola (wyolbrzymienie) 4.. Proponowany test dotyczy podstawowych środków stylistycznych.. Najczęściej za pomocą brzmień głoskowych pisarze starają się oddać głosy i dźwięki, towarzyszące opisywanym zjawiskom przyrody.ŚRODKI STYLISTYCZNE 1.Epitety "niepłakana trumna", "lata młode", "dźwięk pusty" - służą zwiększeniu dramaturgii i wiarygodności tekstu.Porównanie- rodzaj figury stylistycznej polegający na skomponowaniu słów w celu uwydatnienia podobieństw np. wielki jak dąb , splecione ręce jak bukiety róż..

Środki stylistyczne w języku polskim.

Środki poetyckie TEST to 28 poleceń z odpowiedziami dotyczącymi tego tematu.Środki stylistyczne Imię i nazwisko Przeczytaj uważnie tekst wiersza a następnie wykonaj polecenia z nimi związane Powodzenia Dzieci sięśrodki stylistyczne.. Porównanie 3.. Personifikacja (uosobienie) 10.. 45minut.pl; Publikacje; Język polski; Autor Katarzyna Chojnacka Data publikacji 2016-03-15 Średnia ocena 5,00 Pobrań .ŚRODKI POETYCKIE - SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI W KLASIE V 1.Osoba mówiąca w wierszu to a) podmiot liryczny b) narrator c) autor 2.Określenie rzeczownika w poezji to a) symbol b) epitet c) rym 3.We fragmencie wiersza Józefa Ratajczaka pt. "Lalki" podkreśl pięć epitetów.. 2400 Obserwuj autora Dodaj do ulubionych 0.. Lalki mają bardzo smutne miny, kiedy sypią się z nich trociny.ŚRODKI STYLISTYCZNE - TEST wersja A Czesław Miłosz "Wyprawa do lasu" Drzewa ogromne, że nie widać szczytu, Słońce zachodząc różowo się pali Na każdym drzewie jakby na świeczniku, A ludzie idą ścieżką, tacy mali.. Przygotuj.. Powtórzenie 7.. Zdrobnienie 11.. Karty pracy.. Cele praktyki.Sprawdź swoja wiedzę.. .Środki stylistyczne cz. 2; Środki stylistyczne cz. 2, test z języka polskiego Test sprawdza znajomość środków stylistycznych w klasie V.Sprawdzian - środki stylistyczne Grupa A 1. wg Anitaczku..

...Środki stylistyczne - sprawdzian wiadomości dla klasy VI.Środki stylistyczne 1.

Oksymoron - zestawienie dwóch wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach, np. żywy trup, gorący lód.FONETYCZNE ŚRODKI STYLISTYCZNE Celowy dobór wyrazów w zdaniu lub głosek w wyrazach, aby tworzyły dla ucha dźwięczną całość.. Napisz do nas.. Krótki opis.. Zawiera 23 pytań.. Wykonaj polecenia.. Noc już na kwiaty nakłada pieczęcie I z góry spływa kolor po kolorze.Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Nastepnie zaznacz prawidłową odpowiedź.. Skomentuj.. Klasa 7 Polski.. Świtezianka Połącz w pary.. a) porównanie homeryckie - drugi człon jest znacznie bardziej rozbudowany, pojawia się w poezji epickiejŚrodki stylistyczne - środki stylistyczne - Świtezianka - ballada - Środki stylistyczne - Jan Kochanowski i jego twórczość .. LIRYKA - POWTÓRZENIE PRZED SPRAWDZIANEM Otwórz pudełko.. AntytezaŚRODKI STYLISTYCZNE - karta pracy Przeczytaj i powtórz wiadomości o środkach stylistycznych - str. 327-329 w podręczniku.. Zadrzyjmy głowy, weźmy się za ręce, Żeby nie zgubić się w trawach, jak w borze.. szelest porównanie - zestawinie ze sobą dwóch rzeczy i poruwnanie ich ze sobą za pomocą słowa: jak, na kształt, np. czerwony jak burak metafora (przenośnia) - niedosłowne mówienie o czymś, np. mieć cały dom na głowie archaizm - słowo ..

Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.Jak dobrze znasz środki stylistyczne?

Zauważyłeś literówkę lub błąd?. "Płyną zburzone kościoły, ogrody zmienione w cmentarze, ruiny, gruzy, zwaliska, ulice i domy znajome z dziecinnych lat" (Jako pierwszy wyraz zapisz epitet, a obok w nawiasie rzeczownik, którego jest określeniem)Zobacz quiz: Środki stylistyczne.Środki stylistyczne - test formatywny.. Jest to wiersz sylabiczny złożony z 7 części, w których występuje następująca ilość wersów: 16, 12, 14, 6, 28, 16, 25 - łącznie jest ich 117.. Mało kto wie, że przeciwieństwem hiperboli jest litota (figura stylistyczna polegająca na minimalizowaniu znaczenia zjawiska).. Past simple vs Present Perfect Sortowanie grup.Katalog Małgorzata Ostrowska, 2016-01-14 Białystok Język polski, Sprawdziany i testy Kartkówka Słowa na czasie środki stylistyczne/dramat.Zestaw: "Środki stylistyczne" Statystyki zestawu: Ocena: 9 Zagłosowało: 2 Moje statystyki: nie jesteś zalogowany Zestaw ostatnio rozwiązywany przez: Wiktoria Leśniewska (wynik: 80 %) Julia Marciniak (wynik: 85 %) Julia Bruzdowska (wynik: 85 %) Joanna .Środki stylistyczne i gatunki literackie • Gimnazjum • pliki użytkownika honda1987 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Zestaw spr.kl 1 3.doc, środki stylistyczne spr.pdfKartkówki i Sprawdziany (20096) Matura (9303) Nauczanie (34698) Nauczyciele (15135) Nauka w Domu (38855) Oceny (40237) Przedszkole (940) Przybory Szkolne (8444) ..

Środki stylistyczneTen środek stylistyczny ma podkreślać ogrom zjawiska i jego wartość, doniosłość.

Peryfraza (omówienie) 6. a długi rosną b) biały jak gołąb c wiatr wieje d budzą się wspomnieniaŚrodki poetyckie - sprawdzian.. Onomatopeja (dźwiękonaśladownictwo) 8.. Klasa 7 Klasa 8 Polski.. Test sprawdza znajomość środków stylistycznych w klasie V. Przewidywany czas pracy ucznia to 20 minut.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Test wiadomości ze znajomości środków poetyckich Przeczytaj uważnie podany fragment wiersza.. Góry nad wodą klęczą jak praczki,Bóg wysadzi tę ziemię, jak Ordon swą redutę… Budowa wiersza..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt