Europa i świat na przełomie 20 i 21 wieku prezentacja

Pobierz

bracia Wright wykonali serię udanych lotów pierwszym na świecie poprawnie łatającym samolotem ,,Flyer", własnej konstrukcji.. 3.Pierwsze metro na świecie uruchomiono w Londynie w 1893 roku, a obsługiwały je parowozy.. Ze względu na przemiany w różnych dziedzinach życia za datę graniczną uznaje się częściej 1914 lub 1918 rok.. Wyjaśnij, dlaczego konflikt może okazać się zagrożeniem dla bezpieczeństwa całej społeczności międzynarodowej.. Według periodyzacji stosowanej w pracach historycznych XX wiek niekoniecznie rozpoczął się w 1901 roku.. Wszelako racjonalizacja naszych postaw i wymagań pozostawia znaczny obszar dla romantycznego ducha idei samorealizacji i ekspresji.05.. 2000 KONFLIKTY NA TERENIE BYŁEGO ZSRR Mimo kroków podjętych przez siły krajów zachodnich, doszło do kolejnych ataków terroru, m.in. na pociągi w Madrycie 11 marca 2004 roku oraz 7 lipca 2005r.. Skutki upadku ZSRR i rozpadu bloku wschodniego.. Europa i świat na przełomie XX i XXI wieku / Europa i świat na przełomie XX i XXI wieku.. "Świat przyspieszył", pojawiła się kultura masowa, życie publiczne zaczęło się demokratyzować.. 84% Dlaczego przemiany w nauce i technice na przełomie XIX i XX wieku nazywamy rewolucją; 75% Gospodarczo - społeczne problemy świata w drugiej połowie XIX wieku.. Najbardziej charakterystycznymi elementami kultury masowej na przełomie XIX i XX wieku było kino, gazety oraz widowiska sportowe.Świat na przełomie XX i XXI w..

Europa i świat w epoce odrodzenia.

W historii Starego Kontynentu jak i całego świata zapisało się wiele epidemii oraz pandemii, które doprowadziły do znacznych strat w ludziach.1.. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe.. Powstanie Unii Europejskiej.. b. dominacja polityczna Stanów Zjednoczonych.. Europa i świat na przełomie XX i XXI wieku - świat po rozpadzie ZSRRNa początku było tylko popularyzacją wydarzeń w świecie później zaś rozszerzało horyzonty umysłowe odbiorców.. - Upadek komunizmu i rozpad ZSRR zmienił radykalnie wygląd ówczesnego świata.Za Maxem Weberem, niemieckim socjologiem żyjącym na przełomie XIX i XX w., możemy mówić o "odczarowywaniu" świata czy sekularyzacji, jako istotnych zjawiskach naszego wieku.. koniec wojny domowej nastąpił po podpisaniu układów pokojowych w Dayton 21 listopada 1995 r. i zawarciem układu pokojowego w Paryżu 14 grudnia 1995 r.; .Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli.. Wkrótce po wojnie w Europie Zachodniej zaczęły powstawać organizacje propagujące zjednoczenie Europy.. Plany polityczne związku sięgały podziału i rozbicia.. Dnia 3 czerwca 1938 roku parowóz Mallard osiągnął największą prędkość w europie - 202 km/h Chociaż na torze o łagodnym spadku..

Europa i świat na przełomie XX i XXI wieku podręcznika Poznać przeszłość.

a. spadek znaczenia Rosji.. Chronologia wydarzeń .. Reforma wewnętrzna Kościoła i kontrreformacja .. Na początku .Najważniejsze wydarzenia przełomu XIX i XX wieku, które w moim mniemaniu były najważniejsze dla świata i odmienił w pewnym sensie życie ludzi!Napisz sytuację gospodarczą i polityczną Europy na przełomie XIX i XX wieku do 1914 roku.. 11, 2020Świat na przełomie wieków, Koniec XIX wieku to epoka wielkiego postępu, a co się z tym wiązało, wielkiego skoku demograficznego w skali świata.Liczba mieszkańców planety z końcem stulecia wynosiła blisko 1,6 mld.Wiek XX 4.. Wspólnie poznacie przyczyny przemian, najważniejszych naukowców, nowe trendy w ar.Blog.. Ideolog i przewodniczący Związku Wszechniemieckiego Ernest Hasse w .80% Najważniejsze przemiany polityczno-gospodarcze i społeczne na świecie w XIX wieku.. Likwidacja układu dwubiegunowego.. - Zjednoczenie Włoch i Niemiec [23.1] - Wojna secesyjna w USA [23.2] - Ekspansja kolonialna XIX wieku [23.3] - Ideologie XIX wieku: liberalizm, socjalizm, nacjonalizm, konserwatyzm [23.4] - Świat na przełomie wieków [23.4] 24.na jakim kontynencie rozgrywa się przedstawiony konflikt; jakie państwa są w niego zaangażowane..

Europa i świat w II połowie XIX i na początku XX wieku.

Opisz zmiany polityczne dokonane w Europie na przełomie XX i XXI wieku.. Europa i świat w epoce .Na przełomie XIX i XX wieku Związek Wszechniemiecki liczył ponad 20 tysięcy członków, a swą działalność rozciągał na te obszary, także pozaeuropejskie, na których w większych skupiskach żyli Niemcy.. Poszerzenie Unii Europejskiej i NATO o część państw dawnego bloku wschodniego.. W 1949 r. powołano Radę Europy, która miała służyć obronie praw człowieka.Nasz Ekspert opowie Ci, jak zmieniał się świat na przełomie XIX i XX wieku.. Wiek XX dla Klasa I. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.23.. Państwa członkowskie: Stany Zjednoczone Kanada Meksyk Zniesiono cło w wymianie handlowej lecz nie utworzono instytucji ponadpaństwowej ja wEuropa i świat na przełomie XX i XXI wieku 1976 śmierć Mao Tse Tunga Teng Siao-ping - zmiany w gospodarce rozwój gospodarki Chin Japonia, Korea Południowa, Singapur, Hongkong Rada Współpracy Gospodarczej i Pacyfiku Świat po rozpadzie ZSRR Wojna w Jugosławii Dziękujemy za uwagę!Blog.. Pierwsze filmy były tzw. Nieme, bez dźwięku.. Znanymi aktorami takiego kina byli Charles Chaplin oraz Polka Pola Negri 2.Nowa Sztuka Na przełomie XIX i XX wieku ludzie domagali się nowych form architektury.. Proces łączenia się zakładów produkcyjnych polegał na: - jednoczeniu przedsiębiorstw w jednym regionie, np. w Niemczech w Zagłębiu Ruhry, gdzie ..

Walka o dominację w Europie Zachodniej w XVI wieku .

Data końcowa dotąd nie została ustalona, ale w coraz liczniejszych opracowaniach uznaje się za nią 1989 lub 1991 rok.- wybór Lecha Wałęsy na prezydenta - pierwsze demokratyczne wybory do parlamentu - spory polityczne po 1991 r., uchwalenie małej konstytucji w 1992 r. i konstytucji w 1997 r. - wstąpienie Polski do NATO i Unii Europejskiej 1 4.. 1) Przyczyny polityczne: - przekształcenie monarchii absolutnych w parlamentarne lub konstytucyjne (poza Rosją), - pierwsze republiki w Europie,Rozwój komunikacji na przełomie XIX/XX wieku.. 79% Nauka, technika, kultura na przełomie XIX/XX wiekuXX wiek w metodologii historii.. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji.. Europa i świat w epoce odrodzenia.. wieku-do; .. Anglia i Francja, a na świecie Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i Japonia.. w Londynie, gdzie zostały zdetonowane bomby w metrze oraz miejskim autobusie.. Wiek XX dla Klasa I Liceum.Test Europa i świat na przełomie XX i XXI wieku, 4.. .Wybierz test z rozdziału Europa i świat na przełomie XX i XXI wieku lub podrozdziałów podręcznika Poznać przeszłość..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt