Aneks do planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 2019

Pobierz

W związku z częściową zmianą zajmowanego stanowiska z nauczyciela języka polskiego na nauczyciela języka angielskiego (6/11) i nauczyciela języka polskiego (5/11), plan rozwoju zawodowego sporządzony 1 września 2019 r. ulega modyfikacji poprzez dołączenie aneksu.. Październik 2019 r. Publikacja w Internecie.. Sprawozdanie z realizacji planu.. Pobierz (docx, 33,1 KB) Podgląd treściAneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. OdpowiedzPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. Do tego zapis w Karcie Nauczyciela mówiący, że "Art. zm.) zaświadczenie dyrektora zawierające informacje o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie .Po drugie wymagania- od nauczyciela na zakończenie stażu wymaga się.. Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Maria Erdanowska Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego Okres trwania stażu: 01.09.2017r..

Plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie.

Nauczyciel kontraktowy oraz nauczyciel mianowany załączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. "Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie do 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.. Niniejszy aneks zawiera niezrealizowane zadania oraz nowe .Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego.. Dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela albo zwraca go nauczycielowi do poprawy wraz z pisemnym zaleceniem .aneks do planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego Joanna Duszczak Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.Przedstawiam Państwu materiały na temat planu rozwoju nauczyciela mianowanego starającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Scenariusze zajęć.. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Małgorzata Irach.. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.Plan rozwoju zawodowego powinien uwzględniać specyfikę i potrzeby szkoły oraz zadania na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego..

Plan rozwoju zawodowego.

Zawiera on niezrealizowane zadania oraz nowe zadania, wynikające ze specyfiki pracy w nowej szkole.. rozpoczyna staż na dyplomowanie powinien mieć przepracowany rok od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (zgodnie z przepisami Ustawy Karta Nauczyciela Dz.U.. Pobierz wzór zobowiązania do poprawienia planu rozwoju zawodowego.3.. Październik 2019 r. 2. mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnegointernetowej ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego".. Autor: Edyta Czyż-Konieczna .. 1 pkt 2d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DzU z 2004, Nr 260, poz. 2593 z późn.. Przez cały okres stażu sumiennie wypełniałam obowiązki powierzone przez Dyrektora szkoły oraz występowała z własną inicjatywą działań na rzecz szkoły.ANEKS do planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego mgr Hanna Czapracka wychowawca świetlicy Zespół Szkół nr 3 Szkoła Podstawowa nr 1 w Krotoszynie Posiadane kwalifikacje: 2000 - 2003 Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi.1 Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego..

- opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej szkoły.

Termin 14 dni.. Październik 2017r.. Aneks został napisany ze względu na zmianę miejsca pracy.. Wykorzystanie Internetu i jego zasobów.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego mgr Justyna Kurkowska nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 11 im.. Przygotowanie pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć, przy użyciu komputera i Internetu.. Po rocznej przerwie nauczyciel mianowany może rozwijać swoje kompetencje zawodowe w ramach realizowania planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego .Pomoc w tworzeniu planu rozwoju zawodowego Prowadzenie zajęć dla nauczyciela stażysty, omawianie przebiegu zajęć, stosowanych metod Obserwacja zajęć prowadzonych przez wrzesień wrzesień wrzesień 1 raz w miesiącu przez 1 rok i 9 miesięcy 1 raz w miesiącuDyrektor w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć musi zatwierdzić plan rozwoju zawodowego nauczyciela albo zwrócić go do poprawy, wyznaczając termin na dokonanie zmian.. Poniżej do pobrania przykładowy Aneks, nadesłany przez naszą Czytelniczkę.. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu technologii informatycznej i komunikacyjnej.. Termin zakończenia stażu: 31 maja 2022 roku.. Zatwierdzenie przez dyrektora planu rozwoju zawodowego: do 2 października 2019 (w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć) 4..

złożyłam wniosek o kontynuację stażu na stopień nauczyciela mianowanego w ….

Na bieżąco.. Nazwa i adres placówki: Dyrektor: /.. Wrzesień 2019 Cały okres stażu Maj 2022 Wniosek o rozpoczęcie stażu.. Opublikowanie na stronie internetowej zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.. Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycielir.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO*.. poz.2215 ze zm.).Plik jak napisać aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2019.pdf na koncie użytkownika tjerr62 • Data dodania: 23 lip 2020 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Aby udokumentować zaistniałe zmiany, sporządza się ANEKS do istniejącego już Planu Rozwoju Zawodowego.. Aktywny udział w pracach zespołów: - ds. planowania - dla dziecka niepełnosprawnego.Komisja kwalifikacyjna dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji, o której mowa w § 9, i przeprowadzonej rozmowy, podczas której nauczyciel:Okres stażu.. Opublikowanie na portalu internetowym/stronie www zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.. Opublikowanie ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomo wanego".. Tony Halika w Toruniu Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.. Nauczyciel, który we wrześniu 2021r.. Jana Wyżykowskiego aneks do PLAN -u ROZWOJU ZAWODOWEGO Małgorzaty Kurzawińskiej nauczyciela biologii ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. 1.Data kontynuowania stażu w Szkole Podstawowej nr 1 w Polkowicach: od 1.09.2018 r 2.Data zakończenia stażu: 31.05.2019 r.NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Imię i nazwisko nauczycielaAneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanegoopracowanym planem rozwoju zawodowego.. §8 ust.. (2 lata i 9 miesięcy) Plan rozwoju zawodowego opracowany został w oparciu o .nauczyciela.. Czas trwania stażu: 01.09.2017r.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r. Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy.Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.. oraz Plan Rozwoju Zawodowego wraz z aneksem, który został zatwierdzony przez panią Dyrektor.. Zawiera on niezrealizowane zadania oraz nowe zadania, wynikające ze specyfiki pracy w nowej szkole.Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego jest kolejnym podjętym przeze mnie wyzwaniem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt