Wykonaj zadania na podstawie mapy zamieszczonej poniżej zaznacz dwa punkty

Pobierz

Wielkie Góry Wododziałowe.. A - 54°50'N, 18°18'E B - 50°52'N, 24°09'E C - 52°51'N, 14°07'E D - .Wykonaj polecenia na podstawie zamieszczonej obok mapy Australii 1. poniżej, wykonaj polecenia.. about 9 years ago Geografia Szkoła podstawowa.. Zadanie 1.. B. Przylądek Jork.. Wejdź i dodaj zadane wypracowanie, projekt, prezentację.. Zadanie 5.. Zadanie wykonaj na podstawie mapy temperatury wód powierzchniowych oceanu światowego (strona I barwnego materiału źródłowego) oraz poniższej mapy, na której przedstawiono rejony powstawania i trasy przemieszczania się cyklonów tropikalnych.. Do podanych nazw państw dopisz nazwy ich stolic.. Wielka Zatoka Australijska.. Na podstawie przedstawionej powyżej mapy poziomicowej, na której zaznaczono dwa wyciągi narciarskie X oraz Y, uzupełnij zdania.. Na podstawie: J. Kop, M. Kucharska, E. Szkurłat, Geografia, Warszawa 2006. fałszywych.. Wpisz w tabelce sąsiadów Polski, którzy dokonali zajęcia wymienionych ziem.. Wstaw literę "P" przy zdaniach prawdziwych, a "F" - obok wypowiedzeń.. A - 54°50'N, 18°18'E B - 50°52'N, 24°09'E C - 52°51'N, 14°07'E D - 49°00'N, 22°51'E b) Oblicz rozciągłość .Na zamieszczonej obok mapie: a) zaznacz kolorem czerwonym obszar zamieszkany przez plemię Polan b) wpisz nazwę Wiślanie w miejscu, które było terytorium tego plemienia c) pomaluj kolorem różowym obszar państwa Mieszka I d) podkreśl nazwę miejscowości, w której utworzono pierwsze na ziemiach polskich biskupstwoNa podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżej wykonaj polecenia 1-2..

Korzystając z mapy konturowej zamieszczonej poniżej, wykonaj polecenia.

b) Zaznacz literą P dowolny prawy dopływ, a literą L - dowolny lewy dopływ Wisły.. Na mapie numerami 1, 2, 3 oznaczono wybrane regiony.. Na zamieszczonej mapie poziomicowej, która przedstawia obszar z dwoma wzniesieniami zaznacz: a) znakiem + oznacz najwyższy szczyt, a znakiem )( przełęcz b) linią przerywaną zaznacz ścieżkę, którą najłatwiej wejść na ten szczyt, gdyż jest najmniej stroma c) linią ciągłą oznacz drogę z punktu A do , a następnie do , .Na podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżej wykonaj polecenia 1-2.. (0-1) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.Czechy Na Mapie Europy - 5 Wykonaj zadania na podstawie mapy zamieszczonej poniżej .. Czechy sa podzielona na 14 krajów samorządowych, a jednym z nich jest stolica − praga.. d) Podaj nazwę rzeki oznaczonej na mapie znakiem X.Zadanie 13.. Obroną twierdzy oznaczonej na mapie literą E kierował Jeremi Wiśniowiecki.. Wpisz odpowiednie litery (A-G) z powyższej mapy.uzupełnij na podstawie mapy brakujące informacje Tu dodasz ZA DARMO zadanie.. Zad 4 str. 17 Tajemnice przyrody.Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy zamieszczonej powyżej, przedstawiającej zróżnicowanie wskaźnika urbanizacji według państw.. [w:] S. Sprawski, G. Chomicki, Starożytność.Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 1999, il..

Korzystając z mapy konturowej zamieszczonej.

b) Ustal na podstawie mapy zamieszczonej w podręczniku (s. 108), w których strefach klimatycznych znajdują się wymienione miejsca.Zadanie 7.. Zadanie 5.1.Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 40 punktów.. Symbol na mapie Nazwa przylądka Australii Współrzędne geograficzne 100 S 1420 E 430 S 1470 E 260 S 1130 E 280 S 1530 E 2.. 0-4 p. a) Zaznacz i podpisz odpowiednią literą punkty wysunięte najdalej na wschód i na zachód.. Oblicz.. (3 pkt) Korzystając z mapy oraz zamieszczonego niżej schematu, wykonaj zadania: a) Na podstawie analizy przebiegu poziomic zaznacz na schemacie w pustych okienkach:Korzystając z mapy konturowej zamieszczonej.. Zaznacz literami obiekty geograficzne, których nazwy podano poniżej.. Zbieranie szczegółowych map republiki czeskiej.Wynik zapisz z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.Na podstawie mapy wykonaj polecenia.. to jest zad 4 na stronie 4 ćwiczenie dla klasy II gimnazjum z angola .. a) Podpisz na mapie dorzecze Wisły.. Wpisz do tabeli właściwe nazwy miast zaznaczonych na mapie numerami (1-6), aZadanie wykonaj na podstawie poniższej tabeli, w której zamieszczono dla wybranych państw wysoko rozwiniętych gospodarczo długość utwardzonych dróg kołowych w tys. km, oraz na podstawie mapy, na której przedstawiono gęstość na świecie utwardzonych dróg kołowych w km na 100 km2 (strona IV barwnego materiału źródłowego).Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Na podstawie mapy konturowej Polski wykonaj poniższe polecenia.

5 13.Na podstawie mapy dobierz do opisów rzek/potoków ich nazwy (wybierz z podanych poniżej) Suchy (C3), Wielka Puszcza (F3), Roztoczny (G5), Czerwonka (A2) Swoje źródła ma na wysokości ok. 730 m n.p.m. 0-4 p. a) Zaznacz i podpisz odpowiednią literą punkty.. Zadanie 8.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. rozwiąż, korzystając z barwnej mapy fragmentu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (strona I barwnego materiału źródłowego).. Zadanie 2.. Poniżej literami A‒C oznaczono trzy opisy.Zad.2 Zaznacz na mapie konturowej Polski obszary występowania złóż.. Tu dodasz ZA DARMO zadanie!. wysunięte najdalej na wschód i na zachód.. A - 54°50'N, 18°18'E B - 50°52'N, 24°09'E.Wykonaj ćwiczenia związane z mapą.. 18 b. Podaj dwa argumenty wiadczące o tym, ś że na płaskorzeźbie przedstawiono scenęZadanie 22. a) Kenia - b) Republika Południowej Afryki - 6.4 Egzamin maturalny z geografii Arkusz I Zadanie 10.. (0-2) Na podstawie mapy oraz własnej wiedzy podaj trzy cechy przyrodnicze obszaru przedstawionego na mapie, które sprzyjają występowaniu krótkotrwałych i nagłych powodzi w Szklarskiej Porębie w okresie od maja do września.. Nowa Zelandia.. B. Morze Czerwone.. Turysta jadący wyciągiem Y pokonuje wysokość _____ .lokalizację na mapie Numer fotografii przedstawiającej typowy krajobraz krainy 1 Pojezierze Mazurskie 2 Wyżyna Krakowsko - zęstochowska 3 Tatry Zadanie 17..

Na podstawie poniższej mapy oraz wiedzy własnej uzupełnij tabelkę.

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Tylko na zadanie.pl - bez żadnych opłat.Egzamin maturalny z historii Poziom rozszerzony 3 Zadanie 3.. Zamieszczone obok zdjęcia przestawiająZadania 1.‒7.. (0-1) Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy szczegółowej oraz fotografii (zamieszczonej na stronie III barwnego materiału źródłowego), na której przedstawiono panoramę czynnej kopalni porfiru "Zalas", położonej w polu B1 tej mapy.. Na podstawie mapy - Zadanie 11.:Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Korzystając z mapy konturowej zamieszczonej poniżej, wykonaj polecenia.. Na mapie konturowej zaznaczono numerami 1-3 położenie wybranych obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESO.. c) Zaznacz literą Z źródło Wisły, a literą U - jej ujście.. MAPA W ZALACZNIKU.. Poziomice poprowadzono co _____ m.. 0-4 p. a) Zaznacz i podpisz odpowiednią literą punkty wysunięte najdalej na wschód i na zachód.. Na podstawie mapy wykonaj polecenia.Na podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżej wykonaj polecenia 1-2.A) Zaznacz literami obiekty geograficzne, których nazwy podano poniżej.. Bitwę pod miejscowością oznaczoną na mapie literą A wygrały wojska polskie.. D. Wyżyna Zachodnioaustralijska E.. ( 0 - 2 pkt.). Na podstawie T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w źródłach nie tylko pisanych, Czasy nowożytne, Toruń 2004, s.82-83.. Dwa przedstawiono na fotografiach.Powierzchnia jeziora Międzybrodzkiego powierzchnię jeziora na mapie wynosi Powierzchnia jeziora na mapie:.. Uzupełnij tabelę, wpisując symbol przyporządkowania zaznaczonym przylądkom na mapie oraz ich poprawne nazwy.. ( 0 - 4 pkt.). W 1620 r.W sumie to jest treść sprawdziany,bardzo proszę o pomoc :) 1.. Wpisz do tabeli właściwe nazwy miast zaznaczonych na mapie numerami (1-6), zamaluj sygnaturęNastępnie wykonaj polecenia.Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej II Rzeczpospolitą.. Zaznacz dwie prawdziwe informacje odnoszące się do funkcjonowania kopalni "Zalas2.. Zdanie Prawda/Fałsz.. Swoimi .Strona 5. z 16 Zadanie 7..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt