Sprawozdanie z awansu zawodowego nauczyciela stażysty przedszkole

Pobierz

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 Data zakończenia stażu: 31.05.2020 Opiekun stażu: MAJ 2020 Stażysta: ,,,,, - Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Miejsce odbywania stażu:Poznanie procedury awansu zawodowego Wraz z początkiem stażu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli - dokonałam analizy następujących dokumentów: Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U.. 10 ustawy z dnia 26 stycznia1982 r.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Rozporządzenia o awansie zawodowym - Komisja zapoznaje się z oceną pracy nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza egzamin, podczas którego nauczyciel: prezentuje dorobek zawodowy np. w formie ulotki, prezentacji, plakatu, ustnie;Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Anna Kiełb Ustawa Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r..

Sprawozdanie z awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego (rozp.

Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.Wspólnie z opiekunem stażu określiłam jasne, rzetelne i możliwe do realizacji zadania stawiane dla nauczycieli stażystów ubiegających się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego.. § 6 ust.. 2 pkt 2 1.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieliData złożenia sprawozdania: do 30.06.2018r Podstawa prawna: 1.. Pamiętam, że kiedy zaczynałam pracę, czułam się podobnie, dlatego .Uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego wiąże się z realizacją planu rozwoju zawodowego, z odbyciem określonego przepisami stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, który ubiega się o ten awans będąc zatrudnionym w szkole, przedszkolu czy innej jednostce opiekuńczo-wychowawczej.. Czy staż nauczyciela przepada?Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, .. w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego ..

rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego.

Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: lic Sylwia Murgrabia Czas trwania stażu: 01.09.2012-31.05.2013 Placówka: Przedszkole nr 5, ul. Domarasiewicza 2, 96-100 Skierniewice Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.Przedszkole Publiczne nr 55 w Opolu Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Stażysty Opole 2011 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Imię i nazwisko nauczyciela: Imię i nazwisko opiekuna stażu: Miejsce pracy: Imię i nazwisko dyrektora przedszkola: Czas trwania stażu: 1.09.2010 r. - 31.05.2011 r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO..

w oparciu o plan rozwoju zawodowego oraz o program rozwoju Przedszkola Samorządowego.

Jakie są konsekwencje niedotrzymania tego terminu?. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami); 2. .. 1 dzień.. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.Andrzej Pery • Awans zawodowy nauczyciela - krok po kroku • 6 3.. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego "Wesołe zabawy z jesienią" konspekt zajęcia otwartego przeprowadzony w grupie dzieci 4 - letnich (2020-11-07)Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego opracowałam zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z późniejszymi zmianami.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2013 poz.393) (Dz.Awans zawodowy jest jednym z nieodzownych elementów pracy nauczyciela w realizacji jego pnącej się ścieżki zawodowej.. Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r..

Czy dyrektor powinien ustalić negatywną ocenę dorobku zawodowego?

Nauczyciel stażystaObecnie podstawę prawną awansu zawodowego nauczycieli stanowią: ustawa Karta Nauczyciela 1 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. 2.Jednak pamiętać należy, że wspomniane rozporządzenie tylko w niektórych zapisach zmienia rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 r. 3, o czym niektórzy nauczyciele zapominają i to właśnie jest przyczyną wielu .-Teczka stażysty - Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Cały okres stażu.. - czyli do 30 września.. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.. § 7. ust.. Strona główna / E-Learning / Dokumenty / Przykładowy schemat sprawozdania nauczyciela stażysty.. 4.Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.Plik zawiera przykładowe sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. Lekcja 1.1.. Anna Szymczak.. Zgodnie z procedurą awansu, z pomocą opiekuna stażu opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego.Zgodnie z § 12.. 1982 poz. 19) oraz Rozporządzenie MEN z dn. 23 sierpnia 2019 r. wSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. - 31.05.2011r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela przedszkola na stopień nauczyciela dyplomowanego.. 2, pkt 1SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Beata Zofia Czajkowska _____ Okres stażu: 1 IX 2016 r. - 31 V 2019 r. _____ Stanowisko: NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NAUCZYCIEL PRZYRODY Wstęp Po zapoznaniu się z przepisami prawa oświatowego, dotyczącymi awansu zawodowego, postanowiłam ubiegać się .Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera opis realizacji planu rozwoju zawodowego […] SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO WSTĘP Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym ponad 30 lat jestem przekonana, że .Uzyskanie stopnia awansu zawodowego z nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.. W 2016 roku ukończyłam szkolenie dla ekspertów do spraw .1 Jak przedstawić sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty?. Został on opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt