Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania skutkiem stanu wojennego było

Pobierz

B. powstanie Komitetu Obrony Robotników.. D. Czesław Kiszczak.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Sprawdzian "Polska po 1945 roku" klasa 8 Historia - Test.. E. wycofanie się z planowanych podwyżek żywności.Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania.. D. ograniczenie praw i wolności obywatelskich.. 1980 r. 2.Zaznacz wszystkie skutki strajków, w czasie których sformułowano powyższe żądania.. D.ograniczenie praw i wolności obywatelskich.. B. powstanie Komitetu Obrony Robotników.. [x] B. sankcje gospodarcze dla Polski wprowadzone przez niektóre kraje.. Stan wojenny dla mnie skończył się dopiero w 1989 roku - powiedział Waldemar Bartosz.stan jego ruchu.. wszystkie.. Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania.. Wyrazem międzynarodowego wsparcia dla "Solidarności" w czasie stanu wojennego byłoProszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania.. B. rząd sprawował kontrolę nad decyzjami podejmowanymi przez sądy.. A.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. C. internowanie działaczy "Solidarności".. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Wskaż wszystkie poprawne dokończenia zdania.. E.wycofanie się z planowanych podwyżek żywnosci.Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania..

Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania.

pokaż więcej.Jak zaznaczył szef świętokrzyskiej "Solidarności" - choć stan wojenny formalnie zakończył się w 1983 roku, to w istocie nadal trwał.. WedługI zasady dynamiki Newtona ciało, na które nie działa żadna siła lub siły się równoważą a) jeśli się nie poruszało, to pozostaje w spoczynku b) jeśli się nie poruszało, to zostaje wprawione w ruch prostoliniowy c) jeśli się poruszało, to zaczyna zwalniać aż do zatrzymaniaWskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.. 2013-01-12 17:40:46 Wskaż wszystkie poprawne dokończenia zdania.. .Szkoła Podstawowa im.. Zachęcam też do wykorzystania e- podręcznika w celu utrwalenia i sprawdzenia wiadomości.Zaznacz odpowiednie liczby i litery przyporządkowane określeniom, tak aby zdania były prawdziwe.. Skutkiem stanu wojennego było a. wprowadzenie godziny milicyjnej.. b) Za panowania Ludwika XIV armia francuska należała do najsłabszych w EuropieA.. B. śnieg.. C.Internowanie działaczy ''Solidarności''.. 2012-11-05 17:41:46 Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi ?. [x] B. ogłoszenie amnestii dla więźniów politycznych .. C / D. światło.. B. powstanie Komitetu Obrony Robotników.. c E. wycofanie się z planowanych podwyżek żywności.Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania.. D. wylewanie się kawy z kubka ustawionego we wnętrzu hamującego gwałtownie samochodu.Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania..

Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdań.

C. nad wielkimi rzekami.. 1) Zaznacz fałszywą odpowiedź: Komitet Obrony Robotników a) był organizacją opozycyjną b) działał w obronie praw robotników c) był partią polityczną d) był prześladowany przez władze komunistyczne 2) UB to a) określenie organów bezpieczeństwa państwa w czasach 1944-56 .racja stanu Polecenie 3.. B. powstanie Komitetu Obrony Robotników.. B. obrazem odwróconym.. W zwierciadle płaskim powstaje obraz.. Wskaż .. [] A. utworzenie Zmotoryzowanych Obwodów Milicji Obywatelskiej.. c C. internowanie działaczy "Solidarności".. C. internowanie działaczy "Solidarności".. Przejawem destalinizacji w Polsce było.. 2014-12-09 18:06:29Określ czy zdania są prawdziwe czy fałszywe: a) Dawni Słowianie, podobnie jak chrześcijanie, wyznawali jednego boga.. Bezwładnością ciał można wyjaśnić A. zatrzymywanie na przejazdach kolejowych samochodów, a nie pociągów.. E. wycofanie się z planowanych podwyżek żywności.Głównym skutkiem było to że nie doszło do III WŚ.. Osady atmosferyczne w odróżnieniu od opadów nie spadają z chmur, lecz2.. D. ograniczenie praw i wolności obywatelskich.. Obszar oznaczony numerem 1, znajdujący się za nieprzezroczystą przeszkodą, nazywamy .. c D. ograniczenie praw i wolności obywatelskich.. E-DziennikOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

...Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania.

D. symetryczny do przedmiotu względem powierzchni zwierciadła.. Nadal były aresztowania, były ofiary śmiertelne, przecież śmierć poniósł ksiądz Jerzy Popiełuszko.. Jak Jaruzelski wprowadził stan wojenny to Rosjanie byli już pod Polską granicą aby nas zaatakować:/Play this game to review History.. W październiku 1984 r. z rąk oficerów SB zginął kapelan Solidarności A. Stefan Niedziałek.. C. takiej samej wielkości jak przedmiot.. a) Twórcą edyktu nantejskiego był kardynał RichelieuA.. Obszary oznaczone numerami .. Skutkiem stanu wojennego było.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Geografia klasa VII B (materiał obowiązuje od 23.03 do 27.03.2020r.). poprawne dokończenia zdania.. C. internowanie działaczy "Solidarności".. C. odbicie piłki tenisowej od rakiety.. Wskazówka do zadania Para wodna zawarta w atmosferze trafia na powierzchnię ziemi w postaci opadów i osadów atmosferycznych.. [] C. internowanie osób zaangażowanych w działalność Solidarności.Stan wojenny w Polsce w latach - stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL.Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku.W trakcie jego trwania internowano łącznie 10 131 działaczy związanych z "Solidarnością", a życie straciło około 40 osób, w .1Zadanie..

Wskaż wszystkie poprawne dokończenia zdań.

C. internowanie działaczy "Solidarności".. Skutkiem stanu wojennego było c a. wprowadzenie godziny milicyjnej.. c B. powstanie Komitetu Obrony Robotników.. była zwoływana tylko na czas wojenB.. Władysława Broniewskiego w Zelgnie i klasy gimnazjalne // budynek Pluskowęsy Plan lekcji.. Na mocy konstytucji marcowej A. sejm miał prawo inicjatywy ustawodawczej.. D. za szczególne uchybienia w służbie dla kraju prezydent i członkowie rządu mogli zostać3.. B. Jerzy Popiełuszko.. rozwiązane.. Wskaż poprawne dokończenie zdania.. c) Chrzest Polski nastąpił w X wieku.. A / B. Jest to obszar, do którego .. B. na wyżynach.. Skutkiem stanu wojennego było a. wprowadzenie godziny milicyjnej.. 1 / 2 / 3 / 4, znajdujące się za nieprzezroczystą przeszkodą, nazywamy półcieniem.. D. na… poniżej.. D. ograniczenie praw i wolności obywatelskich.answer.. b) Pierwszą dynastia władców Polski byli Piastowie.. f) Pierwsza koronacja polskiego władcy .Register Now.. Obraz przedmiotu otrzymany w zwierciadle płaskim jest: A. obrazem pozornym.. Proszę o zapisanie tematów lekcji w zeszytach przedmiotowych z geografii i zapoznanie się z materiałem z podręcznika do geografii ze stron 92 - 96.. B. powstanie Komitetu Obrony Robotników.. D. szron.. B. ruch Ziemi wokół Słońca.. Prezydentem Polski był:Wyrazami międzynarodowego wsparcia dla "Solidarności" w czasie stanu wojennego było [x] A. przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie.. d) Przydomek "Chrobry" oznacz "waleczny" e) W X wieku większość terytorium Polski zajmowały ziemie uprawne.. Trzy najstarsze cywilizacje azjatyckie powstały A. na nizinach.. który zapis podanego wyrazu jest właściwy ?. Skutkiem stanu wojennego było A. wprowadzenie godziny milicyjnej.. a. wprowadzenie godziny milicyjnej.. C. władza wykonawcza należała w całości do prezydenta.. D.ograniczenie praw i wolności obywatelskich.. Skutkiem stanu wojennego było .. 1.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Powyższe żądania zostały przygotowane przez robotników w czasie strajków w a.1956 r. B.1970 r. C.. Do osadów atmosferycznych zaliczamy A. deszcz.. (2 punkty) Zaznacz poprawne dokończenia zdań.. rozwiązane..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt