Etanian metylu wzór strukturalny

Pobierz

Największe … coo Wzór sumaryczny Wzór pólstrukturalny Zaznacz poprawne …Etanol ( alkohol etylowy ) Wzór sumaryczny C2H5OH Wzór półstrukturalny CH3 - CH2 - OH Właściwośssci : ciecz o ostym zapachu , dobrze rozpuszczalna w wodzie …Propanian butylu - C2H5COOC4H9 Metanian etylu - HCOOC2H5 Wzorów strukturalnych raczej Ci tutaj nie narysuję -.-1) CH3COOC3H7 a) metanian propylu b) etanian propylu c) propanian etylu d) propanian propylu 2) HCOOC3H7 a) metanian propylu b) etanian propylu c) propanian …proszę przerysować grupę estrową - wzór strukturalny str. 177.. Skorzystaj z modelu.. Aby ułożyć wzór tego estru wystarczy we wzorze kwasu w miejsce atomu …nazwa grupy funkcyjnej wzór strukturalny grupy funkcyjnej wzór sumaryczny grupy funkcyjnej związki , w których dana grupa występuje hydroksylowa -O-H -OH alkohole …This quiz is incomplete!. Wiązania pojedyncze rysujemy za pomocą myślnika (-), a wiązania podwójne za pomoc … ą znaku …Octan izobutylu, etanian izobutylu, wzór: Ce 6 Ha 12 O 2, zapach ananasowy Wzór półstrukturalny estru kwasu octowego i alkoholu izobutylowego - octanu izobutylu.Wzór sumaryczny C 4 H 8 O 2: Inne wzory CH 3 COOC 2 H 5, CH 3 CH 2 OC(O)CH 3, AcOEt Masa molowa: 88,11 g/mol Wygląd przezroczysta, bezbarwna ciecz o owocowym …Benzoesan etylu (4-hydroksybenzoesan etylu) to charakterystyczny zapach mięty, wzór sumaryczny: Ce 9 ha 10 o 2..

Od kwasu karboksylowego "odcinasz" -OH, od alkoholu -H. etanian propylu CH₃COOC₃H₇.

Nazwy …Uzupełnij tabelę: Nazwa związku chemicznego Wzór sumaryczny Wzór grupowy Wzór strukturalny kwas butanowy CH3 ─ CH2─ OH kwas stearynowy CH3COOC5H11 CH2(NH2)COOH …Etanol ( alkohol etylowy ) Wzór sumaryczny C2H5OH Wzór półstrukturalny CH3 - CH2 - OH Właściwośssci : ciecz o ostym zapachu , dobrze rozpuszczalna w wodzie …Zadanie: napisz wzory uproszczone wszystkich izomerycznych estrów oraz podaj nazwy mając do dyspozycji wzór sumaryczny c4h8o2 Rozwiązanie: hcooc3h7 mrówczan metanian …Obraz wektorowy "Strukturalny wzór chemiczny i model octan metylu" może być wykorzystywany do celów osobistych i komercyjnych zgodnie z warunkami zakupionej …a) wzór sumaryczny -coo- b) wzór strukturalny Ad2.. Wzór ogólny R 1 COOR 2 R 1 - alkil pochodzący od kwasu R 2 - alkil pochodzący od alkoholu..

octan propylu …wzory strukturalne estrów 1.maślan metylu 2.octan etylu 3.maślan etylu 4.mrówczan etylu 5.octan butynu.

1.Narysuj wzory strukturalne podanych tlenków i podaj ich pełne nazwy.. Reakcja estryfikacji to reakcja kwasu z alkoholem w wyniku której powstaje ester i woda..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt