Wypisz postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie granicy z niemcami

Pobierz

Pomorze Gd., Wielkopolska i część G. Śląska do Polski 7.I. Państwo Wielko‑Brytyjskie, Francja, Włochy, Japonia, które wraz z Stanami Zjednoczonymi Ameryki podpisały traktat wersalski jako główne Mocarstwa Sprzymierzone, uważając, że według ostatniego ustępu art. 88 Traktatu Pokojowego przysługuje tym Mocarstwom prawo ustanowienia linii granicznej pomiędzy Polską a Niemcami, w tej części Górnego Śląska, która została poddana plebiscytowi i na podstawie tegoż plebiscytu, uważając, że 20 marca 1921 r. odbyło się .Traktat wersalski - główny traktat pokojowy kończący I wojnę światową, podpisany 28 czerwca 1919 roku przez Niemcy, mocarstwa Ententy, państwa sprzymierzone i stowarzyszone.. Nazwisko niemieckiego ministra propagandy w latach 30.. -o przynależności Saary decydował plebiscyt.. Traktat ustalił wiele granic międzypaństwowych w Europie oraz wprowadził nowy ład polityczny.. Anglia bała się osłabienia Niemiec.. Kraina w Chinach, zajęta przez Japonię w latach 30.. -zakaz posiadania lotnictwa i okrętów podwodnych.. 5.Ostatecznie jednak Sejm Ustawodawczy RP, po burzliwej debacie, 31 lipca 1919 roku ratyfikował traktat pokojowy z Niemcami oraz będący jego częścią tzw. mały traktat wersalski.. Traktat wersalski 1919 r. Sprawa Polski: -do Polski włączono :Pomorze Wschodnie (bez Gdańska),Wielkopolskę (przyłączoną wcześniej w wyniku powstania) -ogłoszono Gdańsk Wolnym Miastem pod protektoratem Ligi Narodów..

Wymień postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Niemiec - Brainly.pl.

-zobowiązania do wypłaty odszkodowań.. Postanowienia w sprawie Polski: -ogłoszenie plebiscytu na .Postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie polskiej:-Gdańsk i jego okolice utworzyły Wolne Miasto Gdańsk pod kontrolą Ligi Narodów.-Wielkopolska i Pomorze Gdańskie znalazły się na granicy Rzeczpospolitej.-Na Górnym Śląsku, Powiślu oraz Warmii i Mazurach przeprowadzono plebiscyty.Postanowienia Traktatu wersalskiego - 28 czerwca 1919 r. 1..

Miejsce podpisania traktatu z Niemcami po I wojnie światowej.

Dokumenty ratyfikacji złożono 10 stycznia 1920 roku w Paryżu i z tą datą wszedł w życie.. -ograniczenie liczebności armii do 100 tys,zawodowych żołnierzy.. Nazwisko sowieckiego komisarza spraw zagranicznych, który w 1939 r. podpisał pakt z Niemcami.. Nazwa ideologii obowiązującej we Włoszech w czasach rządówPostanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Niemiec: Utrata Alzacji i Lotaryngii przez Niemcy na rzecz Francji; Przeprowadzenie plebiscytu w Szlezwiku w 1920 r. i przyłączenie północnej części jego terytorium do Danii; Ustalenie, że okręg Saary przez 15 lat ma znajdować się pod zarządem Ligii Narodów, a późniejPonieważ Niemcy bardzo źle odebrali postanowienia traktatu wersalskiego, delegacja niemiecka 17 czerwca oficjalnie uznała ustalenia w sprawie Górnego Śląska za faworyzowanie Polski.Zachodnie i północne granice państwa polskiego ustalił traktat pokojowy z Niemcami podpisany w dniu 28 czerwca 1919 roku w Wersalu..

Polecenie 4 Traktatu mniejszościowego nie musiały podpisać Niemcy.c) postanowienia Traktatu Wersalskiego w sprawie ziem polskich 28.06.1919 r. miały olbrzymi wpływ na kształt polskiej granicy zachodniej.

Traktat wersalski został zawarty podczas paryskiej konferencji pokojowej, trwającej od 18 stycznia 1919 roku do 21 .1.. Zagłębie Saary - plebiscyt 3.. Jednym z jego postanowień było przyznanie Polsce większości ziem zaboru pruskiego oraz przeprowadzenie plebiscytów na Warmii, Mazurach i Górnym Śląsku.Najważniejszym dokumentem zatwierdzonym podczas obrad był traktat wersalski podpisany pomiędzy Niemcami i państwami ententy 28 czerwca 1919 r.Odpowiedzi (1) ażór.. Alzacja i Lotaryngia do Francji 2.. Zatwierdzono niepodległość Polski 6.. Gimnazjum.. -plebiscyty na Górnym Śląsku,Warmii i Mazurach decydujące o przynależności do Niemiec czy do Polski..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt