Przeczytaj teksty w zadaniach 7.1-7.4 both texts are about

Pobierz

- 7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. W zdaniach 7.1.-7.4.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. (0-4) W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. C. she wanted to give it to her sister.Zadanie 7 (0- 4) Przeczytaj teksty.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. W zadaniach 1.1.-1.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. (0-4) Przeczytaj teksty.. ZakreŠI litere A, B albo C.. W zadaniach 7.1.. (0-4) Przeczytaj teksty.. W zadaniach 1.-4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. W zadaniach 1-4 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą (A, B lub C), zgodną z treścią tekstu.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. (0-4) Przeczytaj teksty.. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki Zadanie 1 get hope hot reach wear wetZadanie 1.Przeczytaj teksty.. (0-4)Przeczytaj teksty.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Zakreśl literę: A, albo .. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. NEWS!. Yesterday I had a fantastic day.1 Wybierz poprawną A albo B i zakreśl ją..

W zadaniach 7.1 - 7.4 z podanych .

(załącznik) 2 Zobacz odpowiedzi Chinchilla7 Chinchilla7 7.1. odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstów.. Zakreśl literę A,B lub C 1 Zobacz odpowiedź tosiastyles tosiastyles Oki, a więc w 7.1 bedzie C, 7.2 również C, 7.3 A, a w 7.4 dziwne ale też wychodzi C.. (0-3) W zdaniach 7.1.-7.3. z podanych odpowiedzi wybierz wła ciw , zgodn z tre ci ilustracji.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. A didn't B haven't 2 Zastosuj wyrazy podane w nawiasach w odpowiednich formach czasu Past simple lub Present .Przeczytaj teksty.. (0-4) Przeczytaj cztery teksty.. Przeczytaj teksty.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. z podanych odpowiedzi wybierz wtaSciwq, zgodnq z treSciq tekstów.. W zadaniach 7.1.. (0-4) Przeczytaj teksty.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.ZADANIE 7 / 4 Przeczytaj teksty.. W zadaniach 1-4 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą (A, B lub C), zgodną z treścią tekstu.. I'vePrzeczytaj teksty.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. C (Mike mówi, że ma nowe auto i jak ktoś chce z nim .Zadanie 7.. (0-4) Przeczytaj teksty.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu..

...Przeczytaj teksty 1 i 2.

The princess spent twenty minutes chatting .W zadaniach 1-12, przeczytaj teksty.. Zakreśl literę A, B albo C. Uzupełnij każdą lukę, przekształcając jeden z wyrazów w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. z podanych odpowiedzi wybierz z tekstu.. - 7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zakreśl jedną z liter A,B,C.. W zadaniach 7.1 - 7.4 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą zgodną z treścią tekstu.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. W zadaniach 7.1.—7.4.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Zakreśl literę: A, B lub C.. It's going to be fun!Zadanie 7 (4 punkty / _____ ) Przeczytaj teksty.. W zadaniach 1.1.-1.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. The correct order ofPrzeczytaj teksty A-D.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz z trešcia tekstów.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. W zadaniach 7.1.—7.4.. Wpisz znak X w kratk obok odpowiedzi A, B albo C.. W zadaniach 7.1-7.4 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstów.. (0-4) Przeczytaj teksty.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu..

Przeczytaj teksty.

Dołącz do nas i ucz się w grupie.Zadanie 7.. Mam nadzieję że jest dobrze..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt