Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych klasa 1-3

Pobierz

Frekwencja 92,86. z o.o. Other titles: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCHSerwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. .Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze • Szkoła • pliki użytkownika jolai przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • PLAN PRACY wyrównawcze.doc, ZAJECIA WYROWNAWCZE(1).docProgram zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w klasie 3a Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych jest zgodny z Nową Podstawą Programową oraz programem edukacji wczesnoszkolnej dla klasy 3.. Dokładny harmonogram zajęć znajduje się w dzienniku zajęć wyrównawczych.PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH w klasie 3 Autorka: mgr Anna Kwarciany Program powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej czy społeczno - przyrodniczej dla uczniów klasy trzeciej.. Informacje o realizacji zadania.. Zajęcia wyrównawcze z matematyki w szkole Podstawowej w Szczenurzy prowadzone były w dwóch grupach.. w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w .Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł T E C H N I C Z N Y C H i m ..

Liczba godzin przeprowadzonych zajęć: 17 3.

Liczba uczniów, uczestniczących w zadaniu: 8 2.. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy .2.. Uwzględnia realizację podstawowych treści programu w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej.Zajęcia wyrównawcze z przyrody.. Rok szkolny 2012-2013.. Realizacja ich nastąpiła w terminie od 9 września 2014 do 19 grudnia 2014.ANEKS NR 2. aktualny od 12 kwietnia 2010r.. Ukierunkowanie i pomoc w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości szkolnych.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. przewidzianych w podstawach programowych jako wiadomości i umiejętności konieczne i których posiadanie jest niezbędne w toku dalszej nauki, rozwoju i samorozwoju ucznia.. Realizowane są treści z edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.Sprawozdanie z zajęć zespołu wyrównawczo-kompensacyjnego w II semestrze roku szkolnego 2008/2009 Klasa I Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu: w środę , w godz. 11.35 - 12.00 i w czwartek, w godz. 11.35 - 12.00..

Łącznie odbyło się 27 zajęć.

- przygotowanie uczniów do osiągnięcia jak najlepszego wyniku na sprawdzianie po klasie VI;- wzmocnienie motywacji do nauki;Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji matematycznej odbywały się w I semestrze r. sz. 2013/2014 raz w tygodniu - w środę.. CEL GŁÓWNY: usuwanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.. Tematyka zajęć dla klasy V Zagadnienia Tematyka zaj .. 10 kostek z liczbami od 1 do 6 w 3 kolorach,Szkoła Podstawowa nr 2 w Kole - Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno - wyrównawczych.. Przykładowe prace uczniowskie zostaną dołączone do sprawozdania.. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w pracy z dziećmi na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych kierują się następującymi celami głównymi: Rozbudzanie ciekawości poznawczej, potrzeby pogłębiania wiedzy.. Szkoła Podstawowa nr 2 im.. Ilość uczniów1.. Obejmowały: 5 ucz.. ROK SZKOLNY 2005/2006 ANETA WALICKA-JASIŃSKA .. 2.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III "b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II "b" Szkoły Podstawowej im.. Zajęcia rozwijające zainteresowana z geografii - prowadzący Damian Hełdak.. W tym czasie przeprowadzono diagnozę wstępną .SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA KLAS IV-VII za okres od 18.09.2017 r. do 31.01.2018 r. SEMESTR 1 1.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Author: Gimnazjum w Jerzykowie Last modified by: user Created Date: 1/17/2011 10:52:00 AM Company: szkoła jeżykowo Other titles: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCHSprawozdanie z realizacji zajęć wyrównawczych w klasach I-III prowadzonych przez Beatę Zając..

Zestawienie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w klasach I-III Wykres 2.

Program został zrealizowany z godnie z podstawą .Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - edukacja wczesnoszkolna.. Zajęcia przeznaczone dla uczniów klasy II.. Z PROWADZENIA ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI.. Praca w grupach.Tarnowskich 1, 26-020 Piotrkowice tel.. za okres od stycznia do czerwca 2010 r. .. Zastosowanie filmu dydaktycznego .PROGRAM ZAJĘC DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH DLA KLASY I Opracowała: Anna Mróz Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze przewidziane są dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, przejawiających się trudnościami w nauce szkolnej.. Klasa III liczy 10 uczniów.. ROK SZKOLNY 2014/2015.. 06 2011 roku.. Ćwiczenia koncentracji uwagi i percepcji słuchowej - uważne słuchanie zagadek wielkanocnych i udzielanie na nie odpowiedzi.. Zrealizowano 63/96 godzin.. (środa) W podanych poniżej linkach znajdują się ćwiczenia do pracy zdalnej z zajęć dydaktyczno .1.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego prowadzone przez mgr Iwonę Sztafę.. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.. Źródła tych potrzeb to: • fragmentaryczne zaburzenia rozwojowe • deficyty rozwojowe • zaniedbania środowiskowe • nieporadność rodziców .zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VI zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu ..

Link do zajęć został podany w dzienniku elektronicznym w wiadomości dla rodziców.

Informacja o realizacji programu nauczania.. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania struktur leksykalno-gramatycznych w klasach V-VI.. 1 z realizacji zajęć zespołu wyrównawczego kl. I III Ja też potrafię Zespół wyrównawczy z programu Ja też potrafię obejmuje pięciu uczniów z kl. III i dwóch uczniów z klasy II.. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasie II-III były prowadzone od 04.01.2010 roku do 22. z kl.III b. Celem zajęć było: 1. wyrównanie dysharmonii rozwoju.. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: - motywowanie uczniów do systematycznej pracyZajęcia wyrównawcze z języka polskiego - prowadząca Urszula Madeja .. Celem głównym zajęć jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów z przyrody.. do HARMONOGRAMU ZAJĘĆ.. w Projekcie"Od bariery po sukces!". B o h a t e r ó w W r z e śn i a 1 9 3 9 w K o l b u s z o w e j Strona 3 CHARAKTERYSTYKA UCZNIA SŁABEGO Przystępując do charakteryzowania ucznia słabego , należy uświadomić sobie, dlaczego nasi uczniowie nie mogą sprostać stawianym przed nimi wymaganiom edukacyjnym.. 41 354 90 12 email: Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy pod adresem email: Dbamy o to, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczane a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH Author: gracz Last modified by: ZS Lubzina Created Date: 1/12/2010 12:07:00 PM Company: Wydawnictwo FORUM Sp.. Adama Mickiewicza w Kole z Oddziałami Przedszkolnymi i Sportowymi.1 PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z PRZYRODY dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej opracowany w ramach realizacji projektu "MKK - Moje Kluczowe Kompetencje" Autor programu: Zofia Kłos Recenzent: Marzena Kluch Wrzesie ń, 2012r.SPRAWOZDANIE.. Wśród doskonalonych umiejętności: .. Program powstał po przeprowadzonej wstępnej diagnozie pedagogicznej .Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych I semestr 2009/2010 Zajęcia wyrównawcze przeznaczone są dla dzieci uczęszczających do 1 klasy szkoły podstawowej.Katalog Aneta Stachelek, 2015-04-28 Zalas Język polski, Sprawozdania Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego realizowanych w formie indywidualnej.Wyniki dla .Janina Śliwa) - str. 3 Klub miło śników teatru (mgr Maria Burkot) - str. 4 Ta ńcz ę i śpiewam (mgr Marta Habaj) - str. 5 Z komputerem za pan brat (mgr Adam Waz) - str. 6 Zajęcia wyrównawcze Ja te ż potrafi ę (j ęzyk polski w kl. IV - VI, mgr Edward Mazur) - str. 7 Ja te ż potrafi ę (kl.Wykres 1. w Szkole Podstawowej im.T.Kościuszki w Zarzycach Wielkich..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt