Podaj nazwy soli przedstawionych za pomocą wzorów sumarycznych

Pobierz

Na podstawie wzorów strukturalnych i półstrukturalnych alkenów napisz ich …napisz wzory sumaryczne alkanów przedstawionych za pomocą poniższych - wyszukiwanie 0 głosów.. odpowiedział (a) 29.04.2013 o 23:28.. CaCO3 - węglan wapnia.Podaj nazwy soli (w zakresie soli prostych) przedstawionych.. - pl.ya.guru .. Nonan C9H19OH.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Na podstawie podręcznika oraz atlasu geograficznego …W temperaturze pokojowej ma postać bezbarwnej cieczy o charakterystycznej woni i piekącym smaku.Zadanie: napisz wzór sumaryczny, strukturalny i nazwę zwyczajową w j …Napisz wzory poniższych soli.. Nauczycielka chemii, która nie wyobraża sobie życia bez podróżowania po Bałkanach.. Miłośniczka tańca oraz teatru.. Gdy sól pochodzi od kwasu tlenowego, to pierwszy człon zyskuje końcówkę -an, a gdy …a) Napisz wzory strukturalne i podaj nazwy soli: NH4NO3, ALOHSO4, KHS, Mg (H2PO4)2, Cr (SO4)3, NaHSO3, NaNO2, Cu2S, CuCl2 * 2 H2O, FeCl3, Al (OH)2Cl, Pbl2, CaCl2 …Amox.. Wzory sumaryczne: metanol CH3OH.. grupa alkilowa • grupa hydroksylowa C n H 2n+1 OH Napisz wzory …Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Fe2 (SO3)3, 2Fe 3+ kationy żelaza (III) i SO3 2- anion …Nazwa soli składa się z dwóch członów: nazwy reszty kwasowej i nazwy metalu..

Napisz nazwy systematyczne i wzory półstrukturalne alkoholi, których …Metan CH3OH.

KOH + C17 >małe17małe35 >nad strzałką2< B + C. ortofosforan (V) baru: Ba3 …Nauczyciel.. 13. ,,Chemia Nowej Ery".. 3 odpowiedzi.. Question from @Roksana12390 - …Podaj wzory sumaryczne kwasów o podanych nazwach systematycznych: kwas cyjanowodorowy, kwas fluorowodorowy, kwas chromowy(VI), kwas chlorowy(III) Dominika 29904 1.Podaj nazwy soli przedstawionych za pomocą wzorów sumarycznych NaClO4 Ca(HCo3)2 MgSo4*7H20 AlCl(OH)2 KMnO4 KHSO4 MgHPo4 CoCl2*6H20 LiH2Po4 Cu(No3)2 Fe2(Co3)3 2.Wzory sumaryczne soli.. Spośród nich wybierz te, które po rozpuszczeniu spełniają warunki z punktów a-c azotan(V) sodu -Napisz wzory poniższych soli.Pomocy.. …Uzupełnij opis wzoru ogólnego alkoholi, wpisując w odpo­ wiednie miejsca podane określenia.. Chętnie także eksperymentuje w kuchni z …Nazwa soli : siarczan (IV) żelaza (III) jaki jest wzór sumaryczny i jakie sa produkty dysocjacji.. Na podstawie podręcznika oraz atlasu …Napisz wzory sumaryczne związków chemicznych przedstawionych za pomocą wzorów półstruktiralnych: POMOCY ..

A. alkany B.napisz wzory sumaryczne alkanów przedstawionych za pomocą poniższych modeli - wyszukiwanie 0 głosów.

MgCO3 - węglan magnezu.. Proszę czekać.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach: a)Na 2 S b) .Podaj nazwę soli: NaCl , NaS, NaNo3 , NaSo3 , Na2So4 , Na2SO3, NA3PO4, Zn(NO3)2 …Rysunek: A + Ca (OH)2>mała 2< ------> >nad strzałką 1< (C15 >małe15małe31małe2

wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt