Sformułuj główną myśl tekstu wagi

Pobierz

2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.. Wymień elementy które - według ludzi różnych epok- składały się na obraz Wszechświata.. 2 akapit: Rosnie swiatowe PKB, tym jest wiecej pracy.. 4. Podaj wymienione przez autora korzyści, które wynikają ze stawiania pytań dotyczących powstania Wszechświata.1) określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu; 2) określa intencje nadawcy/autora tekstu; 3) określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu, czas, miejsce, sytuację); 4) znajduje w tekście określone informacje; 5) rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu.1) określa główną myśl tekstu ( wszystkie wstępne ćwiczenia do tekstów) 2) określa główną myśl poszczególnych części tekstu (np. New Adv Elem str. 29 ćw.. Dlaczego ważne jest, aby móc wyodrębnić główny pomysł z pracSformułuj główną myśl akapitów tekstu Rewolucja energetyczna.. Rozumienie wypowiedzi.. Odpowiedz przez Guest.. W zadaniach zamkniętych wybierz tylko jedną z zaproponowanych odpowiedzi.poszczególnymi częściami tekstu.. Zakres podstawowy i rozszerzony.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. 3.Sformułuj dwa pytania, na które odpowiedzi można znaleźć .Daję NAJ 1.. 3.Akapit jest jednostką tekstu zawierającą jedną główną myśl.. W polskich obyczajach pierwszą linię akapitu oznacza się wcięciem..

Sformułuj główną myśl tekstu.

Ocena poprawiana otrzymuje wagę niższą, aOdbiór tekstu słuchanego 1.1 Uczeń określa główną myśl tekstu 1.2 Uczeń określa kontekst sytuacyjny 1.3.. 4 akapit: Wzrost gospodarczy, dzięki niemu żyjemy dluzej nz nasi przodkowie.. Wymień elementy które - według ludzi różnych epok- składały się na obraz Wszechświata.. Wagi.. Nagle pojaśniały okna, rozkwitną światłem na gałęziach pięter.. Proszę o szybką odpowiedź.Główną (główną) myślą jest przesłanie autora do czytelników tego, co chciał przekazać ludziom, światu poprzez swoją pracę.. Oceny poprawione zapisuje się w nawiasie kwadratowym.. 3.3.Rozpoznaje rymy męskie, żeńskie, dokładne i niedokładne I. Kwitną bloki - rozłożyste jabłonie.. 2.Wskaż wykres ilustrujący podane zdanie.. Sformułuj główna myśl utworu Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej pt. Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jesteś proszona/y.. P Znajomość funkcji językowych Wymagania ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe .Daję NAJ 1.. Odbiór tekstów kultury Określa temat i główną myśl tekstu - I.2.3 (kl. 4-6) Wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty - I.2.1 Odczytuje główną myśl tekstu.. Uważnie i kilkakrotnie przeczytaj tekst.. Przytocz zdanie mówiące o tym co najbardziej wpływa na budowanie świadomości współczesnego człowieka.. Tekst przedstawia Odpowiedź na zadanie z Ponad słowami 2.Część 2. b)sparafrazowaną przez autorkę opinią internautów..

Sformułuj główną myśl każdego akapitu.

Przytocz zdanie mówiące o tym co najbardziej wpływa na budowanie świadomości współczesnego człowieka.. Zadanie 6.. 1 akapit: Nasze działania niszcza ziemie.. C. naukowym.. Joanna Kulmowa Kwitną wieżowce Wiosna ciepła i mokra zapukała w pnie wieżowców zmarznięte.. Podaj argumenty uzasadniające tę tezę.. 3 akapit: Potrzebna jest wieksza ilosc zasobów.. Zdający rozumie wypowiedzi […] pisemne o różnorodnej formie i długości […].. 4.Przydatność 60% Interpretacja tekstu literackiego.. (2 pkt) Tekst został napisany stylem A. popularnonaukowym.. oraz częściej stosuje się zwyczaj anglosaski polegający na rozdzielaniu akapitów większą• potrafi określić główną myśl tekstu • potrafi ogólnie zrozumieć dłuższe teksty, posługując się słownikiem dwujęzycznym .. Po gimnazjum - strona 78.. Zakres podstawowy i rozszerzony.. Kształcenie literackie i kulturowe.. - Zadanie 1: Ponad słowami 2.Część 2.. Określ dwie właściwości stylu funkcjonalnego, którym posłużył się autor.. 5 akapit: Uważam, że ludzie .Sformułuj w jednym zdaniu główną myśl przytoczonego tekstu(Jostein Gaarder" Człowiek skazany jest na to, by być wolnym")Uczyń ją tematem swoich refleksji,które przedstawisz w dłuższej wypowiedzi pisemnej(forma dowolna).. Po gimnazjum - strona 76. pokaż więcej.. Oceń tę odpowiedź: Oceń to zadanie..

Sformułuj główną myśl tekstu Michała Hallera 2.

5) 3) stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje (np. New Adv Elem str. 44 ćw 1) 4) określa intencje nadawcy tekstu (np. New .. Jeśli nie masz miłości.. Coraz częściej stosuje się zwyczaj anglosaski polegający na rozdzielaniu akapitów większą przerwą, bez wcinania pierwszego wiersza.Część I - rozumienie czytanego tekstu Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nim.. 1.Sformułuj głowną myśl utworu Francesco Petrarci "Jeśli nie masz miłości .".. Zakres podstawowy i rozszerzony cz.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. D Zadanie 6.. Jeśli nie masz miłości, cóż jest, co ja czuję?Sformuluj główną myśl tekstu Wspołczesni wobec smierci.. 4 akapit: Wzrost gospodarczy, dzięki niemu żyjemy dluzej nz nasi przodkowie.. B. publicystycznym.. Zdający określa główną myśl poszczególnych części tekstu.. W polskich obyczajach pierwszą linię akapitu oznacza się wcięciem.. 3.Scharakteryzuj uczucia i emocje podmiotu lirycznego.. Główną myślą tekstu jest Odpowiedź na zadanie z Ponad słowami 2.Część 2.. Pąki okien otwierają się wieżowcom.Oblicza młodopolskiego artysty Danuta Macheta 1..

2.2) Uczeń określa główną myśl tekstu.

Odpowiadaj tylko na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami - chyba że w zadaniu polecono inaczej.. Zakres podstawowy i rozszerzony.Sformułuj główną myśl akapitów tekstu Rewolucja energetyczna 2 Zobacz odpowiedzi olabelta olabelta 1 akapit: Nasze działania niszcza ziemie.. W każdej kategorii oceny podlegające poprawie, waga oceny poprawianej wynosi 1.. (1 pkt)1) określa główną myśl tekstu; 2) określa główną myśl poszczególnych części tekstu; 3) znajduje w tekście określone informacje; 4) określa intencje nadawcy/autora tekstu; 5) określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników); 6) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi 2.Akapit jest jednostką tekstu zawierającą jedną główną myśl.. Cytuje fragmenty.. D. artystycznym.. Reforma 2019 - strona 348.. Sformułuj główną myśl tekstu.. 2.Określ funkcję pytań retorycznych w 1 i 2 strofie.. Jest to zadanie w podręcznikach do j.polskiego z Operonu.Określ główną myśl utworu.. 2Wskaż właściwą odpowiedź.. 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.. Sprzeciwiając się służebnej funkcji sztuki, podległej społecznemu postępowi i potrzebom zbiorowości, Przybyszewski ogłosił postulat jej całkowitej autonomii.. 3 akapit: Potrzebna jest wieksza ilosc zasobów.. Błyska w słońcu za kwiatem kwiat.. Zakres podstawowy i rozszerzony.. Można to wyrazić w tytule lub jednym ze zdań w tekście, ale częściej trzeba "wyłowić" je samodzielnie, uważnie czytając cały tekst.. Wyjaśnij sens wzięcia w cudzysłów słowa "naukowców" z cytowanego wyżej zdania.. Polub to zadanie.. Portret młodopolskiego artysty.. Tysiąc szyb różowieje, płonie.. Czy twoje obserwacje są z nią zgodne?Policz z ilu akapitów składa się tekst ( ,,Rewolucja energetyczna" Marcina Popkiewicza), (11 akapitów).. II.Odwołując się do tekstu, podaj cztery powody decydujące o atrakcyjności blogów dla zwykłych czytelników.. 2.4) Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.. 5 akapit .2.Określ funkcję pytań - Brainly.pl.. Sylwia.. Interpretacja tekstu literackiego: 1.. Średnia :Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1.. 4.Autor: marzenar2880 Dodano: 18.12.2020 (14:32) 1. sformułuj główną tezę cytowanego tekstu.. Uczeń stwierdza czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje 2.2 Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu 2.3.1) określa główną myśl tekstu; 2) określa główną myśl poszczególnych części tekstu; 3) znajduje w tekście określone informacje; 4) określa intencje nadawcy/autora tekstu; 5) określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników); 6) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi 2.1.5.. Utwór ten stanowi refleksję na temat.. Tekst Doroty Siwickiej mówi o Odpowiedź na zadanie z Ponad słowami 2.. Sformułuj główną myśl - Zadanie 1: Ponad słowami 2.Część 2.. Sformułuj główną myśl tekstu Michała Hallera 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt