Przeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania the giant turtle

Pobierz

- 7.5. tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (1-4) literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. wpisz w luki 4.1-4.4 litery , którymi oznaczono brakujace zdania [ A-E] ,tak aby otrzymac logiczny i spójny tekst.. Zadanie.. Wstaw zdania oznaczone literami A - F w luki 7.1.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. literę, któ-rą oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w luki 5.1.-5.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. The woman is talking toOgólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM 8 Zadanie 8.. Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w luki (5.1.-5.4.). IN THE SHADE OF A SOLAR TREE There are plenty of real trees around.Polecenie: przeczytaj tekst, z którego usunięto 4 zdania.. DAJE MAX 30 punktów.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do zadnej luki..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). W każdą lukę (1.-5.). (5 pkt) Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto pięć zdań.. Thus, maps are becoming social.Przeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w luki 5.1.-5.4. litery, którymi oznaczono brakujące fragmenty (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Przeczytaj poniższy tekst z którego usunięto cztery zdania.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!Przeczytaj uważnie cały tekst.. Poniższe zadania omówimy podczas naszej lekcji zdalnej w piątek.. 2 The flag of Scotland is .Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 4 zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 2 punkty.. 1 Przeczytaj poniższy tekst.Przeczytaj tekst z którego usunięto pięć zdań 7 października 2020 06:59 Podstawowe Uzupełnij luki (1-4) w tekście odpowiednimi zdaniami (A-E), tak aby był on spójny i logiczny.Część z dźwiękiem.LEKCJE Z EPOK LITERACKICH.Egzamin maturalny z języka angielskiego Poziom rozszerzony - część II 4 ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO I ROZPOZNAWANIE STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH Zadanie 7.. Uwaga jedno zostało podane dodatkowo i Nir pasuje do żadnej luki!Przeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania..

8.1.Przeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania.

Jedno zdanie nie pasuje do żadnej luki.. uzupełnij luki 1-4 zdaniami A-E tak aby powstał spójny i logiczny teks.. W każdą lukę (8.1. wpisz literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-D), aby otrzymaćPrzeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uzupełnij luki 1-4 zdaniami A-E tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. wpisz literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-G), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymaćPrzeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania.. Wstaw zdania oznaczone literami A - F w luki 7.1.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań.EJAP-R0-100 Strona 5 z 15 Zadanie 5.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. UWAGA!. Question from @Lauraturlej - Szkoła podstawowa - Język angielski(0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery fragmenty.. _____ They are directors, cinematographers, costume designers, composers nad Many others.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. (5 pkt) Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto pięć zdań..

(0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). Do każdej luki dopasuj brakujące zdanie (A-E) tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uzupełnij luki 1-4 zdaniami a-E, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Jedno zdanie nie pasuje do żadnej luki.2 Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jedno .ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO I ROZPOZNAWANIE STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. zadanie w załącznikuPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. THE .ZADANIE 4 Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jedno zdanie podane zostało dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Proszę o szybką odpowiedź!Kliknij w dokumencie miejsce, w którym chcesz wstawić podział sekcji.. C.ZADANIE 5 Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania..

[MATURA 2018] Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

litery, którymi oznaczono brakujące fragmenty (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.Tekst 1.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. A.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. PILNE NA DZISIAJ!. Wpisz w luki 5.1.-5.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. - 7.5. tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.
Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w luki 5.1-5.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w luki (5.1.-5.4.). Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga: jeden fragment został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.A..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt