Określ której postaci dotyczy każdy z opisów był królem francji

Pobierz

a) był ostatnim królem Polski z dynastii Piastów założył pierwszy uniwersytet na ziemiach polskich b) pochodziła z dynastii andegawenów w wieku niespełna 12 lat zasiadła na polskim tronie Dzięki z Dzięki zapisanej Testamentu wznowiła działalność Academy Krakowska c)Określ, które postaci dotyczy każdy z opisów.. Zginął w bitwie pod Grunwaldem, w której dowodził armią krzyżacką.. Pochodził z Siedmiogrodu.. B. W okresie rewolucji francuskiej stał na czele stronnictwa jakobinów.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. W wyniku rewolucji francuskiej został zdetronizowany.. Król Francji obalony przez rewolucję-b. B. W okresie rewolucji francuskiej stał na czele stronnictwa jakobinów.Określ, której postaci dotyczy każdy z opisów.. W 1793 roku władze rewolucyjne doprowadziły do jego egzekucji.. W czasach jego panowania odbył się słynny zjazd gnieźnieński .. Był królem Francji z dynastii Burbonów.. W 1576 roku został wybrany na króla Polski.. Po obaleniu monarchii objął rządy jako lord protektor.. W wyniku rewolucji francuskiej został zdetronizowany.. Był młodszym synem Władysława Jagiełły.. *Pochodził z Litwy .. W 1793 roku władze rewolucyjne doprowadziły do jego egzekucji.. Był królem Francji z dynastii Burbonów.. Cesa… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

1 Określ, której postaci dotyczy każdy z opisów.

Na wybrzeżu Bałtyku wzniósł miasto, nową stolicę Rosji.Określ, które postaci dotyczy każdy z opisów.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. - Kazimierz III Wielki.. Po obaleniu monarchii objął rządy jako lord .1.Której postaci dotyczy każdy z opisów?a.. 2)Pochodził z Anglii., w czasie wojny domowej w tym kraju stał na czele wojsk parlamentu.. W wyniku rewolucji francuskiej został zdetronizowany.. W okresie rewolucji francuskiej stał na czele stronnictwa jakobinów.. Zasłynął między innymi zwycięskimi wyprawami wojennymi przeciw Rosji.Był ostatnim królem z dynastii piastów.. Po zawarciu unii z Polską przyjął chrzest , poślubił Królową Jadwige i został koronowany na króla * Uznawany jest za pierwszego historycznego władcę Polski .1.. • Był królem Francji z dynastii Burbonów.. Był zwolennikiem rządów terroru.Określ, które postaci dotyczy każdy z opisów.. Zginął na gilotynie w 1794 roku.• Zasłynął jako jeden z najwybitniejszych .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. W wyniku rewolucji francuskiej został zdetronizowany.Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Określ, której postaci dotyczy każdy z opisów.Był ostatnim królem Polski z dynastii Piastów..

Określ , której postaci dotyczy każdy z opisów *Był pierwszym Królem Polski .

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Określ, której postaci dotyczy każdy z opisów - Zadanie 2: Wczoraj i dziś 6 - strona 150Określ której postaci dotyczy każdy z opisów.. W czasach jego panowania odbył się słynny zjazd gnieźnieński.2.. Określ, jakiej postaci dotyczy każdy z opisów.Proszę o pomoc Określ której postaci dotyczy każdy z opisów *była żoną przedstawionego władcy Polski z dynastii Jagiellonów królowa pochodziła z Włoch skąd wprowadziła do Rzeczypospolitej wielu renesansowych artystów *ostatni król z dynastii Jagiellonów na polskim tronie monarcha doprowadził do zawarcia Unii Lubelskiej był .3 Określ, której postaci dotyczy każdy z opisów.. Określ, której postaci dotyczy każdy z opisów - Zadanie 1: Wczoraj i dziś 6 - strona 214Określ, której postaci dotyczy każdy z opisów: a) Był kardynałem i pierwszym ministrem we Francji w czasach Ludwika XIII.. W 1793 roku władzerewolucyjne doprowadziły do jego egzekucji.W okresie rewolucji francuskiej stał na czele stronnictwa jakobinów.Był zwolennikiem rządów terroru.. Określ, której postaci dotyczy każdy z opisów -pochodził z Siedmiogrodu .W 1576 roku został wybrany na króla Polski.. W 1793 roku władze rewolucyjne doprowadziły do jego egzekucji..

ZanolskichOkreśl, której postaci dotyczy każdy z opisów.Był królem Francji z dynastii Burbonów.

Przywódca jakobinów-c.. Założył pierwszy uniwersytet na ziemiach polskich.. Był królem Francji z dynastii Burbonów.. 1 Określ, której postaci dotyczy każdy z opisów.. W wyniku rewolucji francuskiej zostałzdetronizowany.. 1)Był kardynałem i pierwszym ministrem we Francji w czasach Ludwika XIII działania tego polityka doprowadziły do wzmocnienia władzy KRÓLEWSKIEJ.. Był wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego.. Zasłynąl miedo • Jako wódz Kozaków w 1648 roku stanął na czele powstania nazwanego jego imieniem.. Był wybitnym polskim wodzem, mistrzem wojny podjazdowej.. W wyniku rewolucji francuskiej został zdetronizowany.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. c) Rządził Rosją na przełomie XVII i XVIII w..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt