Napisz nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych na2so4

Pobierz

Nazwa systematyczna Wzór sumaryczny kwas tiocyjanowy HSCN kwas arsenowy(V) H3AsO4 kwas selenowy(VI) H2SeO4 kwas selenowodorowy H2Se Stosując poznane na lekcjach chemii zasady ustalania wzorów soli, napisz wzory sumaryczne substancji o podanych nazwach systematycznych.. Nazwa kwasu Fosforowy(V) (ortofosforowy).. Zadanie 21.Uzupełnij tabelę wzorami sumarycznymi i strukturalnymi podanych kwasów.. Napisz wzory sumaryczne następujących soli: a) siarczek sodu b) azotan(V) magnezu c) siarczan(VI) cynku 2. Podaj nazwy następujących soli: a) PbSO4 b)CuCO3 c)AgCl 3.. 8.Napisz : a) nazwę systematyczną zwiazku chemicznego o wzorze sumarycznym Na2So4*10H2O.. • podaje nazwy soli, zapisuje ich wzory .Spośród związków o podanych niżej wzorach: CuSO4, Na2SO4, H2SO4, HCl, NaCl, NaOH wybierz te elektrolity, których wodne roztwory poddano elektrolizie.. Napisz list do dyrektora Klubu Sportowego "Radość"- z prośbą o przesłanie szczegółowych warunków udziałów w turnieju.Napisz nazwy podanych soli a) i ich wzory b): a) KI - jodek potasu ZnBr₂ - bromek cynku AlCl₃ - chlorek glinu NaF - fluorek sodu CuCO₃ - węglan miedzi(II) Napisz: a.. Współczynnik załamania wynosi 1,468.. Dziesięciowodny siarczan sodu tworzy natomiast bezbarwne jednoskośne kryształy o twardości w skali Mohsa wynoszącej 1,8.. Ma właściwości higroskopijne..

Napisz wzory soli o podanych nazwach.

CaCO 3 - węglan wapnia.. Wzór sumaryczny H 2 CO 3. a)bromek wapnia b)chlorek niklu (III) c)azotan (V)żelaza (III) d)siarczan (IV) cynku e)węglan potasu f) fosforan (V) sodu g)jodek magnezu h)siarczan (VI) srebra (I) PROSZĘ!Ałuny.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. CuCO 3 - węglan miedzi(II).. Wzór strukturalnySerwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies.. Wzór sumaryczny H 2 SO 3.. Np. pierwiastekzdwochpl.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Zadanie: 1 napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach Rozwiązanie:1 napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach fosforan v cynku, zn3 po4 2 siarczan vi wapnia, caso4 siarczek litu, lis2 fluorek wapnia, caf2 bromek sodu, nabr chlorek żelaza iii , fecl3 siarczan iv sodu, na2so3 chlorek miedzi i , cucl węglan baru, baco3 siarczan vi amonu, nh4 2so4 azotan v miedzi ii , cu no3 2 .napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach Napisz list treść: chcesz wraz z drużyną wsiąźć w turnieju piłki siatkowej.. Nazwa kwasu Azotowy(V).. Wzór sumaryczny.. Wzór sumaryczny HNO 3..

Napisz nazwy , wzory strukturalne i sumaryczne podanych soli.

Nazwa związku chemicznego Kwas chlorowodorowy Kwas siarkowodorowy Wzór sumaryczny Wzór strukturalny.. Uzupełnij tabelę, wpisując właściwości kwasów chlorowodorowego iNapisz wzory sumaryczne i strukturalne alkanów o 20 i 29 atomach węgla w cząsteczce.. a) wodorek wapnia b) bromek diwodorotlenek glinu c) wodorosiarczan(VI) potasu.. około 2 godziny temu.. Napisz, jaką ziemię straciliśmy na rzecz Szwecji po wojnach z nimi w I poł. XVII wieku.. Napisz, jaka jest wartość ładunku kationu żelaza w soli o wzorze FePO4, a jaka w soli o wzorze FeSO4.Bezwodny siarczan sodu jest białym krystalicznym proszkiem o strukturze rombowej lub heksagonalnej i twardości w skali Mohsa równej 2,8.. Wodne roztwory soli przewodzą prąd elektryczny - sole są elektrolitami.. Nazwa kwasu Siarkowy(VI).. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy .Napisz wzór sumaryczny wodorku selenu.. PbSO 3 - siarczan(IV) ołowiu.. Zadanie ID:1334.. Zamknij Zadanie ID:1335.. NaF - fluorek sodu.. Rozwiązanie: 20 atomów węgla: wzór sumaryczny - C 20 H 2·20+2 → C 20 H 42. wzór strukturalny - ; 29 atomów węgla: wzór sumaryczny - C 29 H 2·29+2 → C 29 H 60; wzór strukturalny - .Napisz wzory sumaryczne i strukturalne soli o podanych nazwach..

Napisz wzory lub nazwy ...Nazwa kwasu Chlorowodorowy.

Nazwa kwasu Siarkowodorowy.. CaSO4 - siarczan (VI) cynku.Na2SO3 siarczan (IV) sodu Na2SO4 siarczan (VI) sodu Na3PO4 fosforan (V) sodu Zn(NO3)2 azotan (V) cynku (II) CuCl2 chlorek miedzi (II), Ag2So4 siarczan (VI) srebra, KNO2, azotan (III) potasu CA3(PO4)2 fosforan (V) wapnia chlorek żelaza (II) FeCl2 siarczek potasu K2S węglas miedzi (II) CuCO3 fosforan 5 magnezu Mg3(PO4)2 azotan 5 glinu Al(NO3)3podziel sole o podanych wzorach sumarycznych na sole obojetne Napisz wzory sumaryczne soli, które można otrzymać w podanych reakcjach chemicznych przy założeniu, że produktami są wyłącznie sole obojętne.Napisz nazwy soli i wzory soli.. Nazwa kwasu Węglowy.. Nazwa.. Wzór ogólny soli: M m R n (m- ilość atomów metalu, n-ilość reszt kwaowych) Ustalanie wzoru soli za pomocą reguły krzyżowej.. Wzór sumaryczny H 3 PO 4.. 1. a) Napisz wzory strukturalne i podaj nazwy soli: NH4NO3, ALOHSO4, KHS, Mg(H2PO4)2, Cr(SO4)3 .tworzyć nazwy soli;.. a) diwodorofosforan(V) sodu b) wodorowęglan potasu .W poniższej tabeli przedstawiono wzory czterech kwasów nieorganicznych.. Ałuny to inaczej sole podwójne, ale są również solami uwodnionymi.. Zobacz rozwiązanie.. Nazwa kwasu Siarkowy(IV).. Wpisz wzory odpowiednich związków do poniższej tabeli.. Sole - związki zbudowane z kationów metalu i anionów reszty kwasowej..

Nazwy 15 Maj 2020 Napisz wzory sumaryczne soli na podstawie podanych nazw.

jodek ołowiu(II) - PbI 2. azotan(V) cynku - Zn(NO 3) 2. siarczan(IV) glinu - Al 2 (SO .odpowiedział (a) 03.06.2012 o 20:04: węglan glinu: Al2 (CO3)3. siarczek baru: BaS.. Sole w wodzie ulegają dysocjacji elektrolitycznej, czyli rozpadają się (dysocjują) na kationy metali i aniony reszty kwasowej.Spośród soli o wzorach: K2CO3, MgSO3, Na2SO4, Ca(NO2)2, AlCl3 wybierz tę, której aniony mają właściwości redukujące, a kationy mają konfigurację elektronową argonu.. Zobacz rozwiązanie.. Wzór sumaryczny.. Współczynnik załamania wynosi 1,394.Istnieją sole, które rozpuszczają się w wodzie, i sole trudno lub praktycznie nierozpuszczalne w wodzie.. CaSO4 - siarczan (VI) wapnia.. H 2 S. Wzór sumaryczny.. Napisz wzory soli o podanych nazwach.. Ałuny to podwójne siarczany(VI) metalu jedno- i trójwartościowego o ogólnym wzorze: We wzorach pojawiają się poszczególne elementy składowe - oddzielone kropką -w następującej kolejności: a) siarczany(VI) zapisane w kolejności alfabetycznej pierwszych symboli b) woda1.. Nazwę systematyczną związku chemicznego o wzorze sumarycznym Na 2 SO 4 ·10 H 2 O b. Wzór sumaryczny związk - Pytania i odpowiedzi - Chemia .. Uporządkuj nazwy podanych środków czystości zgodnie z ich malejącą kwasowością: 1Wzory i nazwy soli.. Ustalenie wartościowości reszty kwasowejwzory strukturalne i nazwy systematyczne soli - rozwiązanie zadania.. Mn2S3: siarczek manganu.Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Zamknij ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt