Przeczytaj tekst jeszcze raz i uzupełnij luki w poniższych zdaniach

Pobierz

Patrycja SpurekPrzeczytaj zdania w ćw.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Zadania 4.Przeczytaj ogłoszenia A-C jeszcze raz.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Uzupełnij zdania czasownikami stellen (A) lub stehen (D).. Otwórz podręcznik na str. 73 i spójrz na ćw.. 2011-09-18 15:50:51Przeczytaj tekst i uzupełnij zdania, wpisując od jednego do trzech słów w każdą lukę.. Cała trasa, choć kręta zajmuje jej tylko 10 minut marszu.. 24 sierpnia, 2018.. Wpisz w każdą lukę (7.1.-7.3.). Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Comprehension 3 Przeczytaj tekst jeszcze raz.. 8 str. 21 ( udziel odpowiedzi na pytanie zgodnie z obrazkiem).. Neu" klasa 1 część A. zadanie 19 b, strona 36.. Napisz całe zdania w zeszycie.. 2 Przepisz zdania i uzupełnij je wyrazami zaznaczonymi w tekście na niebiesko .6 Uzupełnij zdania wyrazami z tekstu z zadania 5.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i orOdrabiamy zadania razem z Tobą - nie za Ciebie Chcemy, żebyś podczas korzystania z portalu czegoś się nauczył.. Wykonaj ćw.. Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 2012-06-13 14:48:16; Przeczytaj tekst,,Mail'' i uzupełnij luki..

Przeczytaj tekst jeszcze raz.

Teraz na pewno zauważysz więcej szczegółów.Przeczytaj uważnie tekst.. Uzupełnij zdania czasownikiem will albo won't w ćw.. Dlatego właśnie wszystkie rozwiązania zadań domowych opatrujemy odpowiednimi wyjaśnieniami, a strona jest również dostosowana do wspólnego rozwiązywania pracy domowej z rodzicami - w końcu razem zawsze jest nieco .Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.. Subject: Porównywanie rzeczy i osób.Przeczytaj tekst i uzupełnij luki podanymi czasownikami we właściwej formie.. odpowiedzi_do_tekstu.docx .. 7 str. 21 (przeczytaj pytania i połącz je z właściwymi odpowiedziami, które są zgodne z obrazkiem).. 2011-03-26 16:17:51; Przeczytaj sobotni rozkład dnia Ryana i notatkę odPolecenie- Przeczytaj tekst jeszcze raz i uzupełnij tabelę.. Temat: Utrwalanie reakcji językowych: wyrażanie i brak zgody oraz czasownika "will".. Uzupełnij luki tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Wszelkie aktualne informacje zamieszczamy właśnie tam.. warn - ostrzegać.. 2011-09-18 15:50:51Przeczytaj poniższe zdania.. 8x=3000g .Przeczytaj uważnie tekst w podręczniku, a następnie uzupełnij poniższe zdania 2014-03-20 20:20:31; Napisz poniższe zdania w formie przeczącej 2019-09-08 16:37:00; Przeczytaj poniższe zdania mówiące o filmach..

Przeczytaj tekst jeszcze raz i zdecyduj czy zdania są prawdziwe T czy fałszywe F z ćw.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.- Przeczytaj teksty jeszcze raz i zdecyduj czy zdania są R, W czy DS. 01.04.2020.. 4.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przeczytaj poniższe pary zdań.. Szanuj prawa autorskie, abyśmy mogli uczyć Cię skutecznie języka polskiego.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Następnie uzupełnij luki w zdaniach 1-4 zgodnie z treścią ogłoszeń.. Dzisiaj kontynuacja poprzedniej lekcji.. Dziś uczeni potrafią odczytać wytarte .. Uzupełnij luki w zdaniach wyrazami z rodziny wyrazów książka.. 2 It is c n in my school to wear make-up.Przeczytaj historyjkę jeszcze raz i uzupełnij zdania odpowiednimi imionami - w ćw.. Wesołych Świąt z pięknymi prezentami, pysznymi potrawami i ciepłą, rodzinną atmosferą.. W każdym zdaniu brakuje maksymalnie czterech elementów .. fire - ogień .Szukasz pomocy przy zadaniu domowym ?. Zapisz do zeszytu poniższe słownictwo, pomoże Ci ono lepiej zrozumieć teksty: cut down - ścinać.. 10 str. 23 i powtórz razem z nagraniem 1.52; ZESZYT ĆWICZEŃ.. Następnie przerysuj tabelkę do zeszytu i uzupełnij ją.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wykonaj ćw.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy..

... zeskrobywano stary tekst i jeszcze raz zapisywano kartki.

Obliczamy masę całego (nowego) roztworu z proporcji: 8% - 30g.. Teraz posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.. W razie problemów, służę pomocą na messengerze.. Uzupełnij luki (1-8), wpisując wybrane z tabeli odpowiedzi.. Proszę przeczytać reguły czasowników móc, musieć, a następnie uzupełnić zdania.. I think someone followed us here.Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 10.1-10.4 Zgodnie z jego treścią uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki luki należy uzupełnić w języku angielskim 2019-01-06 18:54:47 Przeczytaj tekst ,,Mail'' i uzupełnij luki .. za apteką skręca w prawo i za parę kroków jeszcze raz w prawo, by skrócić sobie drogę przez park i wyjść w końcu prosto na szkołę.. To jest niemiecki "Aha!. Czasownik modalny stoi w zdaniu oznajmującym zawsze na drugim miejscu , natomiast czasownik główny na końcu zdania w bezokoliczniku , np.:Przypominam, że współpracujemy za pomocą platformy Teams.. Mam nadzieje, że wszystkie informacje podałam.Przeczytaj tekst jeszcze raz i wykonaj zad 3. str. 40 - wstaw zdania w odpowiednie luki w tekście (notatki zrób na marginesie) Głośno przeczytaj tekst.. .przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Uzupełnij każdą lukę odpowiednim wyrażeniem lub zwrotem , tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego ..

...przeczytaj poniższw ogłoszenia A-C.

Uzupełnij dialog w ćw.8 str.118 w .ZADANIE 9 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz w odpowiedniej formie.. 4 str.118 w podręczniku.. Następnie uzupełnij luki w zdaniach 1-4.Luki należy uzupełn…Proszę przeczytać tekst, a następnie uzupełnić luki podanymi czasownikami.. Wody dolano tyle, że cukier, który już znajdował się w roztworze, teraz stanowi 8% masy nowego roztworu, czyli 30g cukru to w nowymroztworze 8% masy całego roztworu.. Są tam czasowniki nieregularne, odszukaj ich formę przeszłą- Past simple w tekście o .Przeczytaj tekst, następnie dobierz z ramki tytuły dla poszczególnych akapitów.. Lesson 8 01.04.2020Czasownik modalny w formie osobowej oraz drugi czasownik w bezokoliczniku (czasownik główny zdania) tworzą razem orzeczenie (w zdaniach poniżej zaznaczone kolorem czerwonym).. Przeczytaj dialogi (a-b).. Luki należy uzupełnić w języku polskim 2 Zobacz odpowiedzi Jola13111 Jola13111 1 zwierząt 2 biletów do aquaparku 3 się nauczyć pływać 4 basenu Mam nadzieję że pomogłam .Przeczytaj teksty z ćwiczenia 1 i spróbuj uzupełnić luki w tekście zdaniami (a-c)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt