Charakterystyka prądowo napięciowa diody prostowniczej

Pobierz

Doprowadzenia metalowe obszarów p i n stanowią odpowiednio anodę i katodę diody.. iody Zenera są krzemowymi diodami warstwowymi o ściśle określonych napięciach przebicia.. w sieciowych układach prostowniczych, w których napięcie przemienne (np. z transformatora) zamieniane jest na napięcie jednokierunkowe.4 Przebieg charakterystyki f ) diody stanowi podstawę konstrukcji układu, który pozwala na prawidłowy pomiar charakterystyki statycznej prądowo-napięciowej diody prostowniczej.. Mam zrobić w sprawozdaniu z elektrotechniki charakterystykę prądowo-napięciową Diody Zenera.. Cel ćwiczenia.. Croxsik 14 Lip 2016 18:18 2142 2.Ok, nie każda dioda jest diodą prostowniczą.. Na rysunku nie została zachowana skala - dla typowej diody napięcie przewodzeniaWitam , jestem świezkiem na forum tak wiec witam i zwracam się do was z proźbą o wytłumaczenie zadanie które dał mi wykładowca to wykreślenie charakterystyki prądowo - napięciowej .. Można też spotkać, choć już coraz rzadziej diody germanowe, o prądzie przewodzenia 0,3 V.. Można to zrobić ekstrapolując prostoliniową część charakterystyki I-V dla dużych napięć w kierunku przewodzenia do osi napięcia tak, jak toCharakterystyki i symbol takie jak dla diody prostowniczej (oprócz diody wstecznej).. P max - dopuszczalna moc jaka może wydzielić się na diodzie I Z max - dopuszczalny prąd diody t j max - dopuszczalna temperatura złącza..

Do grupy tej należą: diody ostrzowe ...Budowa diody prostowniczej.

Bardzo dziękujemy za zaproponowanie nowego tematu!. Charakterystyka prądowo-napięciowa diody Zenera, 9. a) Charakterystyka prądowo-napięciowa diody prostowniczej z zaznaczonymi punktami charakterystycznymi, b) symbol diody prostowniczej; A-anoda, K-katoda Diody prostownicze pracują od małej częstotliwości, tj. od 50 Hz (energetyczna sieć przemysłowa) do kilkudziesięciu kHz (przetwornice tranzystorowe).. Pomimo prostoty takiego układu jest on bardzo rzadko stosowany z uwagi na występowanie dużego tętnienia napięcia wyjściowego.. Dane jest napięcie przed rezystorem U1 i napięcie na diodzie Ud , mam rozumieć że pierwsze co robie to obliczam (U1-Ud) i prąd z prawa ohma.Prądowo-napięciowa charakterystyka diody półprzewodnikowej Pod względem właściwości elektrycznych dioda jest jednym z wielu nieliniowych elementów, dla których zależność natężenia prądu od napięcia nie jest zgodna z prawem Ohma.Prąd oznacza prąd płynący w kierunku przepustowym, a prąd IR — prąd płynący w kierunku zaporowym.. W zasadzie tylko diody prostownicze mnie zawodowo interesują stąd moja podejrzliwość.. Diody prostownicze Diodę prostowniczą stanowi złącze p-n (rys. 21.5), wytworzone w płytce monokryształu krzemu lub germanu..

o poszczególne kategorii diod należą diody Zenera.

Po sprawdzeniu otrzymasz punkty!. Spadki napięcia w kierunku przewodzenia zależą od zastosowanego materiału półprzewodnikowego i są w granicach 1,3-5 V Długości fali zależy od szerokości pasma zabronionego.Diody prostownicze są przeznaczone do prostowania napięcia bądź prądu przemiennego o małej częstotliwości.. Mogą one pracować w sposób ciągły w stanie przebicia przy .Charakterystyka prądowo-napięciowa diody elektroluminescencyjnej ma kształt charakterystyki złącza p-n.. Treść ćwiczenia.. Dlatego w zakresie polaryzacji w kierunku przewodzenia charakterystyka diody germanowej jest bardziej zbliżona do charakterystyki diody idealnej.Charakterystyka prądowo-napięciowa diody Zenera przy polaryzacji w kierunku zaporowym i przewodzenia wraz z jej podstawowymi parametrami.. Właściwości prostownicze diody wynikają bezpośrednio z asymetrii charakterystyki napięciowo-prądowej złączaW przebiegu charakterystyki prądowo-napięciowej diody prostowniczej można zaobserwować gwałtowny wzrost natężenia prądu w kierunku wstecznym po przekroczeniu napięcia granicznego; jest to spowodowane zjawiskiem lawinowego powielania nośników, prowadzącym na ogół do bardzo szybkiego zniszczenia diody wskutek wydzielania się dużej ilości energii i wywołanego tym silnego wzrostu temperatury.Z charakterystyki prądowo- napięciowej diody widać, że duży wzrost prądu, powoduje niewielki wzrost napięcia na diodzie..

Znaleźć w katalogu parametry znamionowe badanej diody.

Zmontować układ pomiarowyDiody prostownicze są to diody warstwowe (dyfuzyjne lub stopowe) wytwarzane z krzemu lub rzadziej z germanu.. Efekt prostowania na złączu p-n, charakterystyka prądowo-napięciową złącza p-n. 7.. Diody.Na osi x widoczne napięcie wsteczne diody , natomiast na osi y natężenie.Najprostszym prostownikiem jest pojedyncza dioda prostownicza wpięta w układ napięcia przemiennego.. Pomiar charakterystyki prądowo - napięciowej złącza p-n umożliwia wyznaczenie bariery potencjału V 0 w tym złączu.. Charakterystykç prqdowo-napiçciowq diody prostowniczej .Przeznaczone są głownie do stosowania w układach detekcyjnych i prostowniczych małej mocy.. Po otwarciu tego pliku mam jednak mam same napięcia, bo Ch1 i Ch2 jest w Voltach.. Zapomniałem się.. Diody germanowe mają niższe napięcie progowe (0,2÷0,3 V) niż diody krzemowe (0,6÷0,7 V).. Dwa podstawowe parametry diod prostowniczych to: - maksymalny średni prąd przewodzenia I 0 lub inaczej prąd znamionowy w kierunku przewodzenia I FN,Charakterystyka diody prostowniczej w różnych temperaturach wykazuje spadek napięcia w zakresie przewodzenia rzędu 1,4V, natomiast w zakresie zaporowym przez diodę przepływa niewielki wsteczny prąd nośników mniejszościowych, który jest silnie zależny od temperatury występującej na złączu.Narysuj charakterystyki prądowo-napięciowe do diody prostowniczej, diody elektroluminescencyjnej, diody Zenera.Przykładowy schemat układu elektrycznego, w którym pracuje dioda LED..

Poznanie sposobu tworzenia charakterystyki prądowo - napięciowej metodą "punkt po punkcie".

Zrób zadanie etapami (szkicując charakterystyki napięciowo-prądowe (prądowo-napięciowe) wybranych fragmentów obwodu).Nieliniowa charakterystyka diody prostowniczej znajduje zastosowanie min.. W.WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI PRĄDOWO-NAPIĘCIOWEJ DIODY PROSTOWNICZEJ .. Przy wytwarzaniu diod prostowniczych wykorzystuje się głównie krzem.. Prostowanie jest to przetwarzanie prądu przemiennego na prąd jednokierunkowy.. Napięcie to wynosi około \(0.6 V\) dla diod krzemowych.. Na wykresie zaznaczono obszary, w których dioda znajduje się w stanie przebicia (breakdown), jest spolaryzowana w kierunku zaporowym (reverse) oraz przewodzenia (forward).. Parametry charakterystyczne dla diody ZeneraDioda Zenera - charakterystyka prądowo-napięciowa.. Tak samo jest w Twoim przypadku, tyle że Ty masz przebiegi czasowe a nie prądowo-napięciowe.Diody prostownicze sq elementami pólprzewodnikowymi, pasywnymi o poje- dynczym .ztQczu PN, przeznaczonymi przede wszystkim do przeksztalcania prQr du zmiennego w jednokierunkowy prqd pulsujqcy€ Strzalka w symbolu diody (rys. 4.2a) wskazuje kierunek przeplywu prqdu przewo- dzenia.. Cechy charakterystyczne: - szeroki zakres częstotliwości pracy: Hz - GHz - bardzo mała powierzchnia złącz - małe pojemności: pF - praca ze znacznie mniejszymi prądami w porównaniu do diod prostowniczych.. Jego wartość prądu przewodzenia wynosi 0,7 V.. Na czym polega zjawisko Zenera (jonizacji elektrostatycznej) ?. W kierunku zaporowym (odwrotna polaryzacja) przez diodę płynie tzw. prąd wsteczny o bardzo małej wartości.6.. Dobrze.. Dodatkowo, energia dostarczana przez źródło wykorzystywana jest tylko przez pół okresu - podczas drugiej połowy okresu napięcie jest po prostu blokowane .21.1.3.1.. W charakterystyce prądowo-napięciowej złącza p-n można wyróżnić cztery charakterystyczne parametry:.charakterystyka prądowo napięciowa - interpretacja.. Napięcia przebicia tych diod są niewielkie (kilka woltów)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt