Rozprawka antygona kreon

Pobierz

Rzeczywiście, Polinejkes był zdrajcą.. Kreon był władcą Teb, objął władzę po śmierci Eteoklesa.. Miał wcześniejsze postanowienia i nie chciał ustąpić.. Nie należy zapominać również o tym, że ciało zmarłej osoby należy pogrzebać z należnym mu szacunkiem i nie dopuścić do tego, aby stało się żerem .Zarówno Antygona jak i Kreon są bohaterami tragicznymi.. śmiercią najbliższych.. Jest córką Edypa i Jokasty.. - rozprawka; 85% Rozprawka - Antygona - Twoja ocena decyzji Antygony o pogrzebaniu zwłok brata; 84% Czy Antygona postąpiła słusznie sprzeciwiając się rozkazowi króla - rozprawka.Antygony, czy Kreona?. 82% Czy Twoim zdaniem kompromis między Antygoną a Kreonem był możliwy?. Dlatego w tej rozprawce postaram się dowieść słuszności następującej tezy: "Antygona ginie, a Kreon ponosi klęskę".Prawo ludzkie wydane zostało przez Kreona.. Przedstawicielem pierwszej jest władca Teb, Kreon, obrońcą drugiej jest Antygona, córka Edypa, siostrzenica Kreona.Problem wynika z zakazu pochowania zwłok brata Antygony, Polinejkesa.Racje Kreona.. Kreon odmówił mu nawet skromnego pogrzebu, o który upominała się Antygona.. Racje serca i racje rozumu - rozpatrz konflikt między Antygoną a Kreonem.Antygona, osoba mądra i inteligentna, uważała, że prawo boskie stoi ponad prawem ziemskim, że było ono pierwsze i stworzone zostało w oparciu o miłość do bliźniego..

Forma - rozprawka.

Czy los… Czytaj dalej →Jednak umarły był zdrajcą ojczyzny i Kreon, król Teb, przestrzegając prawa ziemskie, kierując się rozumem oraz dobrem państwa, rozkazał pozostawić go bez pochówku.. Ich racje są sprzeczne, dlatego prowadzą do tragicznego konfliktu.. Postaram się to udowodnić w poniższych argumentach.. 84% Czym jest patriotyzm?. 2011-01-20 Czytając dramat Sofoklesa, zastanawiałem się, kto ma rację.. Uważała ona, że Kreon nie miał prawa wydawać takiego zakazu.Moim zdaniem Antygona i Kreon nie zachowali się wporządku wobec siebie oraz prawa.. W tym utworze główna bohaterka i król Kreon prowadzą spór, ponieważ Antygona pochowała swojego brata, ale król stanowczo tego zabronił, gdyż był on zdrajcą.. Miał władzę, uważał się za pana wszystkich poddanych.a w sumie to nim był.. Antygona drażni władcę okazywaniem swojej królewskiej dumy, buty, chwilami lekceważenia.. Kiedy żona Kreona dowiaduje się o śmierci swojego jedynego syna Hajmona , także popełnia samobójstwo, nazywając przedtem Kreona dzieciobójcą.. Antygona to posąg przerastający ludzką miarę, Kreon to zwykły człowiek, pełen słabości i błędów: jego upadek wzrusza bardziej niż tragiczna śmierć Antygony".. Racje serca i racje rozumu - rozpatrz konflikt między Antygoną a Kreonem..

Jest problem, trzeba go rozwiązać, a najlepiej do tego nadaje się rozprawka.

Gdyby jednak postąpiła inaczej może ominęła by ją śmierć, ale z pewnością nie kara boska.. ".Rozprawka - Antygona.. Uwaga!. 84% Oskarżam Giaura, bronię go, czy mu współczuję?. Jest wiele za i przeciw, jednak będę po stronieAntygona i Kreon to równorzędni bohaterowie, tragiczni, ponoszą klęskę.. Zarówno Kreon, jak i Antygona zostali ukarani: Antygona śmiercią za nieposłuszeństwo, Kreon za pychę i nadmierne ambicje ?. Wszystko to prowadzi do klęski Kreona - stracił najbliższych, został sam i musi żyć ze świadomością, że doprowadził do śmierci tych, których kochał.Kreon kierował się swoją dumą, honorem.. - rozprawka zadanie dodane 5 października 2010 w Język polski przez użytkownika Tomiko15 ( -570 ) [Szkoła podstawowa] antygonaKto miał racje Antygona czy Kreon - rozprawka na max ocene 3 :P. Włącz zaawansowany edytor.. Te właśnie przykazania nakazywały pochować każdego zmarłego z godnością.. z drugiej zaś strony Kreon nie mógł wydać innego rozkazu, niż pozostawienie ciała .Rozprawka - Antygona ( TEZA ) - rozwiązanie zadania .. Moim ostatnim argumentem będzie to,iż Kreon podejmując błędne ,swoje postępowanie tłumaczył chęcią utrzymania autorytetu wśród poddanych.Władca kierował się poczuciem własnej dumy i nie chciał pozwolić,aby jego poddani łamali prawo ustanowione przez niego.Świadczy to o .Przydatność 65% Ocena postępowania Antygony - rozprawka..

83% Charakterystyka Michasia z opowiadania J. Iwaszkiewicza pt. "Ikar"88% Czy Antygona miała rację sprzeciwiając się Kreonowi - rozprawka.

Tytułowa bohaterka kierowała się prawem boskim, a Kreon zasadą, że zdrajcę należy ukarać.. Kreon, władca Teb, zabronił grzebania ciała Polinika, uważając go za zdrajcę narodu.Racje miał Kreon, czy Antygona?. 2009-10-08 18:09:33 Antygona umiera ale to Kreon ponosi porażke - streszczenie 2009-03-24 14:49:24 Kreon zaś daje się ponosić gniewowi upokarzając Antygonę i traktując ją jak zwykłą poddaną, czy przecież obniża wartość własnego rodu, z którego i Antygona pochodzi.. Sformułuj własne stanowisko i rozważ je w formie rozprawki.. "Antygona wybrała swój los, Kreon został przez los przygnębiony.. Poznajemy ją, gdy po śmierci swoich dwóch braci, Eteoklesa i Polinika, rozmawia z siostrą Ismeną na temat pochówku drugiego ze zmarłych.. "Kto ma rację?- Antygona czy Kreon?. W rozwinięciu zauważamy, że przyczyną zachowania Antygony.. Sądzę, iż powody, którymi kierowała się Antygona podejmując taką, a nie inną decyzję są szlachetne i zasługują na szacunek.. Antygona jest główną bohaterką tragedii Sofoklesa.. Antygona wyznaje swej siostrze, Ismenie, zamiar pogrzebania zwłok brata Polinika.W bratobójczej walce polegli obaj bracia: Polinik i Eteokles, ale obecny władca Teb, Kreon, wydał rozkaz, aby nikt nie ważył się grzebać tego, którego uznał za zdrajcę.Antygona namawia siostrę, aby wraz z nią spełniła święty obowiązek.Mimo, ze Kreon w pewnym momencie się opamiętał się i za namową Tejrezjasza zmienia zdanie, jest już za późno..

Zakaz grzebania jego ciała wydaje się słuszny - miał odstraszać obywateli przed takim postępowaniem.83% Komu bardziej współczuję Antygonie czy Kreonowi - rozprawka.

Kreon reprezentuje: racje rozumu, władzę ziemską i prawa ziemskie, dobro państwa, autorytet władcy.. Polinejkes jest zdrajcą, za karę więc nie będzie pochowany - ani w ziemi ojczystej, ani w obcej.. Antygona, wybrała zgodnie ze swoim sumieniem prawo boskie i poniosła za to śmierć.Zamknięta w lochu Antygona popełnia samobójstwo, zrozpaczony z powodu śmierci ukochanej kobiety, Hajmon przekuwa się sztyletem u jej stóp.. Antygona skazana była na śmierć, a Kreon poniósł najwyższą karę.. Darmowe rozwiązanie pracy domowej, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum studiaAntygona czy Kreon?. Obie postacie prześladuje fatum - zły los.Kreon i Antygona to główne postaci literackie, które występują w antycznej tragedii Sofoklesa pt. "Antygona".. Antygona broniła swoich racji, była dumna, była gotowa umrzeć (i umarła) w obronie swoich racji, praw, uczuć, emocji.Streszczenie szczegółowe Prologos.. Antygona w utworze Sofoklesa broni swoich wartości, które są inne, niż wartości Kreona.. Czy zgadzam się z autorem tej wypowiedzi?. Śmierć Antygony pociąga za sobą śmierć Hajmona, ta z kolei powoduje śmierć Eurydyki.. Pobudki, jakie kierują postępowaniem Kreona, także wydają się słuszne.. Okazuje się, że tragicznych skutków jego stanowczości nie da się już odwrócić.. Odpowiedz w oparciu o literaturę jaką poznałeś.. Najlepsza odpowiedź wybrana przez autora pytania.. Zakazuje pogrzebać ciała Polinika, traktuje to jako zdradę, złamanie prawa, które wprowadził.Rozprawka: Antygona Na zadanie domowe dostałem pracę, pt., "Kto miał rację Antygona, czy Kreon?". Król Teb reprezentuje swoim postępowaniem prawa ludzkie - są one dla niego rzeczą najważniejszą, a zdrada ojczyzny najgorszą zbrodnią.Jestem całkowicie przekonana, że Antygona postąpił słusznie buntując się przeciwko zakazowi Kreona.. Po pierwsze Kreon stosując prawa postąpił źle, że nie pozwolił na pochówek brata Antygony, bo każdemu zmarłemu należy okazać szacunek.Antygona jest tytułową bohaterką dramatu Sofoklesa.. Uważam, że w tym antycznym sporze ciężko jest przyznać rację którejkolwiek ze stron..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt