Uzupełnij plan odtwórczy tekstu

Pobierz

Dużą pomocą w pisaniu opowiadania odtwórczego jest plan wypowiedzi utworzony na podstawie tekstu oryginalnego (źródło: epodreczniki.pl).Uzupełnij schemat i dokończyć rozwiązanie.. Zawsze są gotowi wytłumaczyć Ci najbardziej złożone problemy.. Dokonaj ostatniej korekty, aby upewnić się, że budowa jest przemyślana przejdź do dekonstrukcji tekstu, tzn. stwórz jego plan a) c)Opowiadanie odtwórcze polega na opisaniu własnymi słowami zdarzeń (zwykle w kolejności chronologicznej), które ktoś inny przedstawił (np. bohater powieści, naoczny świadek).. Sprawdzenie tekstu pod kątem ewentualnych błędów ortograficznych, interpunkcyjnych lub innych.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.sporządza plan odtwórczy wypowiedzi (ramowy i szczegółowy III.. Wypędzenie gości z uczty.plan twórczy, sporządzany przed przystaniem do tworzenia własnego tekstu, stanowi formę przygotowania do samodzielnego redagowania wypowiedzi, plan odtwórczy, dotyczy tekstu istniejącego, pomaga np. w zapamiętywaniu jego treści i pisaniu streszczenia.. 2.Niespodziewane przybycie Hadesa.. , Biblia , Klasa 1 , Ponad słowami , Język polski , Reforma 2017 Szkoły ponadpodstawowe , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plOdtwórczy, odnoszący się do tekstu już istniejącego, stanowiący rodzaj notatki, ułatwiający zapamiętanie treści, np, artykułu..

- uzupełnij tekst - Uzupełnij tekst.

Nasza społeczność to uczniowie, studenci, nauczyciele i inni eksperci.. 2 b r Uzupełnij tekst wyrazami z rami.. Kliknij, aby zobaczyć "odtwórczy .po przeczytaniu tekstu nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje), rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów, wyrażeń i zwrotów zawartych w wypowiedzi, określa wybrane elementy świata przedstawionego utworu, redaguje szczegółowy odtwórczy plan wydarzeń, ocenia zachowanie bohaterów,elementy treści tekstu II.. Plany tekstu mogą mieć charakter werbalny (są zbudowane ze zdań, "pełniejsze") lub nominalny (stworzone z równoważników zdań, są "uboższe", bardziej skondensowane).Uzupełnij tekst - Uzupełnij tekst - Uzupełnij tekst - Uzupełnij tekst!. 4.Tóra historia wezwanego ducha, przedstawiona w" Dziadach" cz II, zrobiła na Tobie największe wrażenie i dlaczego.. Formatowanie tekstu - czytelność -> akapity, nagłówki, oznaczenie najważniejszych elementów tekstu 2.. Podział klasy na 4 grUzupełnij plan wydarzeniami szczegółowymi.W tym celu jeszcze raz uważnie przeczytaj opowieści i podziel tekst na sześc części-tyle, ile jest głównych punktów zapisanego poniżej planu.. 3 Opowiadanie • Związane z treścią utworu, np. dalsze losy bohatera, komponowanie początku i zakończenia na podstawie fragmentu tekstu lub na podstawie ilustracji..

odtwórczy.

Oba plany mogą być: ramowe, składające się jedynie z punktów,sporządza odtwórczy plan ramowy i szczegółowywypowiedzi -III.1.7 formułuje pytania do tekstu - III.1.3 stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity) - III.1.6 pisze poprawnie pod względem ortograficznymUzupełnij tekst - Uzupełnij tekst!. Zamiast planu możesz narysować schemat.. Czytanie ze zrozumie-niem.. Wyjaśnienie znaczenia nazwy Gniezno.. Zmiana decyzji Dzeusa.. W. Doroszewskiego.. Sprawdzenie tekstu pod kątem ewentualnych błędów ortograficznych, interpunkcyjnych lub innych.tworzy plan odtwórczy tekstu - III.2.3* redaguje plan wydarzeń 1 Europa jako dom w wierszu Czesława Miłosza.. Tworzenie wypowiedzi 1.Jak napisać plan twórczy i odtwórczy tekstu?. Przebieg akcji; nie fabuły, bo akcja pozwala zachować kompozycję i treść.. Mówienie i słuchanie 1.2) stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat; 1.3) tworzy plan twórczy własnej wypowiedzi III.. Formatowanie tekstu - czytelność -> akapity, nagłówki, oznaczenie najważniejszych elementów tekstu 2.. 4 Formy wypowiedzi pisemnych Klasy VII-VIII • Recenzja • Rozprawka ..

- Uzupełnij tekst - uzupełnij tekst - Uzupełnij tekst.

2012-02-09 00:26:37; Napisz plan wydarzeń Tajemniczy Ogród 2011-11-23 18:17:18; Napisz plan wydarzeń 2011-03-20 13:32:15; Napisz szczegółowy plan wydarzeń opowiadania Stanisława Lema pt.. Schemat tekstu fabularnego: Temat (o czym jest tekst?).. Jak ocalał świat.. Zarówno twórczy, jak i odtwórczy plan może być: ramowy, składający się jedynie z punktów, szczegółowy, rozwijający poprzez podpunkty plan ramowy.tworzy plan odtwórczy tekstu - III.2.3* redaguje notatki - III.2.4* tworzy plan działań bohatera redaguje notatkę na komputerze uzupełnia tabelę informacjami z tekstu streszcza biblijną opowieść IV.. 2021-01-26 12:49:56 Wymyśl i napisz opowiadanie twórcze rozpoczynające się od zdania: "Pewnego dnia Zula postanowiła.". 2021-01-25 21:42:30 Mógłby mi ktoś wytłumaczyć co się dzieję w "kwestia ceny" Andrzeja Sapkowskiego?. Analiza i interpretacja wypowiedzi odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym wyjaśnia znaczenie przenośne III.. 2011-10-25 18:22:05; Napisz Plan wydarzeń 2018-02-15 17:55:13Sporządź szczegółowy plan odtwórczy.. Przedstawienie księcia Popiela.. Zrozum.. Plan powinien być maksymalnie szczegółowy i wierny tekstowi.. Mamy 300g roztworu cukru o stężeniu 10%, co oznacza, że 10% tej masy stanowi sam cukier, a reszta to woda.2.3..

Plan tekstu - inaczej: szkic, zarys, układ.

Cechy i zasady tworzenia Poszczególne elementy planu formułuje się w postaci krótkich zdań (plan o charakterze werbalnym, pełniejszy, dynamiczny) lub równoważników zdań (pla.1zadanie napisz plan odtworczy tekstu ryszarda przyblskiego 2zadanie wyjasnij jaki topos obecny w literakturze oswiecenia wykorzystuje w swoim tekscie stanisława trembecki 3 zadanie podaj nazwe pradu literackiegoepoki oswiecenia ktory posługiwał sie toposem obecnym w tekscie sofijowki .Wymien utwor literacki reprezentowany dla tego praduWeryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach: 1. poleca 84 % .. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach: 1.. Schemat tekstu .SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VII Temat: Sporządzamy plan wydarzeń powieści "Syzyfowe prace" Stefana Żeromskiego.. Czytanie tekstu poetyckiego, s. 6; Kształcenie literackie.. Powtórzenie wiado-mości o środkach poetyckich, s. 111 Ćwiczenia.Ułożyłby ktoś plan wydarzeń do tego krótkiego tekstu?. Samokształce-nie korzysta z informacji zawartych w różnych źródłach,Co to jest plan tekstu - definicja Plan tekstu jest schematem konstrukcyjnym wypowiedzi zapisanym w formie kolejnych punktów.. b) 4.Rozpacz matki.. Krytycznie ją przeczytaj ponownie zaznaczając wątpliwości, powinno ich być sporo.. Odłóż pracę na kilka dni.. Tworzenie wypowiedzi 1.. - Uzupełnij tekst - Uzupełnij tekst - Uzupełnij tekst• odtwórczo.. Poinformowanie uczniów o celu lekcji.. 2021-01-25 10:14:19Legenda o świętym Aleksym - plan wydarzeń.. Można uznać, że podobną funkcję pełni plan wydarzeń do lektury, ponieważ: • ma pomóc w sprawnym przypomnieniu sobie treści książki, by następnie móc swobodnie .• Plan odtwórczy i twórczy tekstu • Notatka • Scenariusz filmowy .. a) 6.Powrót Demeter na Olimp.. Plan może mieć charakter: - twórczy: poprzedza powstanie tekstu (zwykle ma charakter roboczy, jest modyfikowany w czasie tworzenia tekstu), - odtwórczy: przedstawienie istniejącego tekstu w sposób zwięzły (jest efektem analizy tekstu, jego przykładem może być spis treści).Przeczytaj pracę i popraw na bieżąco dostrzegane mankamenty.. odtwórczy.. Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Cele lekcji: Uczeń: - tworzy plan odtwórczy tekstu - dokonuje selekcji informacji - porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie TOK LEKCJI Faza wstępna 1.. Słowniki PWN - zobacz ofertę >> Korpus Języka Polskiego PWN.. Tworzenie wypowiedzi sporządza plan odtwórczy tworzy spójne teksty na tematy poruszane na lekcjach tworzy plan tekstu tworzy kilkuzdaniową wypowiedź- tworzę plan odtwórczy tekstu (III.2.3), .. Przepisz go starannie do zeszytu.. Zasady pisania .- odtwórczy: przedstawienie istniejącego tekstu w sposób zwięzły (jest efektem analizy tekstu, jego przykładem może być spis treści).. wyobrażenia odtwórcze «wyobrażenia o treści mającej charakter wspomnieniowy» Słownik języka polskiego pod red.. W planie uwzględniamy ważne, strategiczne miejsca, dzięki czemu łatwiej się przemieszczać i osiągnąć cel)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt