Wpływ natężenia światła na intensywność fotosyntezy moczarki kanadyjskiej

Pobierz

Pozostałe warunki doświadczenia, np. temperatura, czas oświetlania, zachowano takie same.. Instrukcja (przebieg doświadczenia): 1.. Potrzebne materiały: • szklana zlewka z wodą; • pęd moczarki kanadyjskiej; • 2 lampki biurkowe; • sekundnik lub inny czasomierz.. Liczymy pęcherzyki tlenu w ciągu 1 min.. Kliknijcie w link poniżej i.Wiem, że temperatury sprawiają, że myślimy już konkretnie o wakacjach i odpoczynku, ale.. pozostańmy jeszcze chwilę przy uczeniu biologii.. Wpływ ilości dwutlenku węgla na intensywność procesu fotosyntezy.Jak intensywność światła wpływa na fotosyntezę.. Wyniki nie wyszły mi książkowe, bo bynajmniej 20 pęcherzyków tlenu (po oświetlaniu światłem czerwonym), podczas gdy w kontrolnej wyszło mi ponad 70, nie jest to 80% intensywności fotosyntezy.. AUTOR: Mateusz Piętak.. Światło wpłynęło na intensywność transpiracji.. Ustaw oba słoje w pomieszczeniu o słabym oświetleniu.. Problem badawczy: W jaki sposób natężenie światła wpływa na intensywność fotosyntezy?. W celu sprawdzenia, czy intensywność fotosyntezy zależy od natężenia światła, przeprowadzono następujące doświadczenie.. Pędy przykryj lejkiem.1.. Pierwszy słoik z moczarką postaw w odległości ok. 90cm od włączonej lampki.. Przy zbyt dużej ilości światła chlorofil "nie nadąża" z przetwarzaniem go, dalszy wzrost intensywności oświetlenia nie przyspiesza więc już procesu.Badanie wpływu natężenia światła na intensywność fotosyntezy..

5.Re: Wpływ barwy światła na intensywność fotosyntezy.

W zakresie jakich temperatur proces fotosyntezy u badanej rośliny zachodzi najintensywniej?Wynik doświadczenia.. Chciałam dać Wam znać, że niedługo wchodzą na rynek.ledowego na intensywność fotosyntezy moczarki kanadyjskiej w obecności kwasu askorbinowego.. Liczba wydobywających się pęcherzyków świadczy o intensywności fotosyntezy.. pomagają naszemu układowi trawiennemu rozkładają.. potrzebne rzeczy: 2 gałązki moczarki kanadyjskiej o długości okolo 10cm, dwa słoiki, lampka, woda wodociągowa, woda gazowana 1. przygotuj 2 sloiki.. Wlej do zlewki wodę.. Proces fotosyntezy nie zachodzi jeżeli stężenie dwutlenku węgla wynosi powyżej 0,06%.. - za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.. Mam na jutro a właściwie na wczoraj zrobić badanie wpływu natężenia światła na tempo przepiegu fotosyntezy i drugie badanie wpływu dwutlenku węgla na tempo przebiegu fotosyntezy.. OPIS DOŚWIADCZENIA: Pędy moczarki kanadyjskiej wkładamy do probówki z wodą.. Przed doświadczeniem przygotowano dwa zestawy.. (0-1) Schemat punktowania 1 p. Pamiętacie, jakie są pozytywne skutki ich obecności?. Zestaw I kontrolny w miejscu zacienionym, natomiast zestaw II doświadczalny przy źródle światła.Wpływ światła na intensywność fotosyntezy..

Hipoteza: Natężenie światła wpływa na intensywność fotosyntezy.

Spowodowało wzrost intensywności fotosyntezy, wzmagając tym samym zapotrzebowanie rośliny na dwutlenek węgla i wodę, której poziom opadł, w stosunku do szklanki B.doświadczenie z Moczarką kanadyjską.. Obok każdego słoja postaw lampkę: pierwszą tuż przy słoju nr 1, a drugą w odległości 1 metra od słoja nr 2.. Naukowe UAM, Poznań, 1998. a) Na podstawie danych w tabeli narysuj wykresy liniowe ilustrujące wpływ natężenia światła na intensywność procesu fotosyntezy w temperaturze 20 °C i 30 °C, przy wysokim stężeniu CO2.. Do dwóch słojów nalej po 1 litrze letniej wody z kranu.. Zdobywanie wyników polegało na mierzeniu objętości gazu, jaką wydzielała moczarka po 11 godzinach prowadzenia doświadczenia, w określonych warunkach pH i stężenia chlorku sodu - które były w tym doświadczeniu zmiennymi .Wpływ temperatury (wody / środowiska) na intensywność procesu fotosyntezy u moczarki kanadyjskiej.. Licz je przez 5 minut.. Zaznacz hipotezę prawidłowo sformułowaną do tego doświadczenia.. HIPOTEZA: Wraz ze wzrostem natężenia światła wzrasta intensyność fotosyntezy.. Szperając w mądrych książkach wyczytałam coś takiego jak stres świetlny.badawczy równej wielkości fragmenty moczarki kanadyjskiej.. Obok każdego słoja postaw lampkę: pierwszą tuż przy słoju nr 1, a drugą w odległości 1 metra od słoja nr 2. do pierwszego wlej wode wodociagowa do drugiego wode gazowaną zmieszana z wodą wodociągowa.Ten film powstał przy użyciu Edytora wideo YouTube ()Badanie wpływu natężenia światła na tempo przebiegu fotosyntezy..

Czy temperatura ma wpływ na intensywność fotosyntezy u badanej rośliny?

Czynności: · Do wszystkich zlewek nalać taką samą ilość wody.Natężenie światła ma wpływ na intensywność procesu fotosyntezy.. - za poprawne sformułowanie problemu badawczego uwzględniającego wpływ temperatury na proces fotosyntezy u moczarki kanadyjskiej.. W badaniach użyto kwas askorbinowy w ilości 50 mg/l wody oraz zastosowano doświetlanie światłem halogenowym o strumieniu świetlnym wynoszącym 405 lm i 1320 lm oraz światłem ledowym o strumieniu świetlnym wynoszącym 470 lm i 1521 lm.. Ustawiamy na stojaku w pobliżu źródła światła o różnym natężeniu.. Wpływ temperatury (wody / środowiska) na intensywność procesu fotosyntezy u moczarki kanadyjskiej.Przy zwiększaniu natężenia światła wzrasta intensywność fotosyntezy, ale tylko do pewnego poziomu.. Po upływie 2 minut rozpocznij liczenie pęcherzyków gazy wydzielanego przez roślinę.. Zestaw kontrolny i próby badawcze kontrolnej Doświadczenie nr 3 WYKRYWANIE TLENU Umieść w zlewce pęd moczarki kanadyjskiej obciętymi końcami łodyg do góry.. Odmierz dwa fragmenty łodyg z liśćmi moczarki kanadyjskiej tej samej długości, np. 10 cm.. Do obu doświadczen potrzebne są moczarki kanadyjskie, dwie zlewki dwie probówki, dwa szklane lejki, lampa, łuczywo i zapałki.W każdym słoiku umieść gałązkę moczarki kanadyjskiej..

5.Wpływ wybranych czynników na intensywność fotosyntezy.

W uprawach szklarniowych wykorzystuje się suchy lód do zwiększenia produkcji biomasy.Liczymy pęcherzyki tlenu w ciągu 1 min.. Doświadczenie wykonano przy zachowaniu jednakowych warunków oświetlenia i temperatury.. WYNIKI: Wpływ natężenia światła na intensywność fotosyntezy liczba pęcherzyków tlenu / min 30 30 27 25 20 19 20 15 10 5 0 40W 80W 120W moc żarówki 180W WNIOSKI: Intensywność fotosyntezy wzrasta wraz z natężeniem światła.WPŁYW NATĘŻENIA ŚWIATŁA NA FOTOSYNTEZĘ 40 W Ryc. 1.. Odmierz dwa fragmenty łodyg z liśćmi moczarki kanadyjskiej tej samej długości, np. 10 cm.. WYNIKI:3.1.. Streszczenie.. 5.Wpływ .. Zastosuj jeden układ współrzędnych.Pani od biologii już przetestowała wersję demo Wirtualnych Laboratoriów Przyrodniczych, czyli naszych nowych programów dla szkół ponadpodstawowych.. Nie wszystkie bakterie to czarne charaktery.. Do dwóch słojów nalej po 1 litrze letniej wody z kranu.. Podczas trwania doświadczenia w każdym z zestawów przez określony .Na podstawie: A. Szweykowska, Fizjologia roślin, Wyd.. Obiektem badań opisywanych w tej pracy badawczej jest moczarka kanadyjska (Elodea canadensis Michx).. 25°C, umieszczone w różnych odległościach od źródła światła.Wpływ pH wody i stężenia chlorku sodu na intensywność fotosyntezy moczarki kanadyjskiej (Elodea canadensis Michx.).. Ustaw oba słoje w pomieszczeniu o słabym oświetleniu.. Materiały: 3 zlewki 300ml, 3 patyczki, nić, lampka z Żarówką 60W, Żarówka 75W, woda, moczarka kanadyjska - 3 łodyżki jednakowej wielkości.. Postaw zlewkę z wodą i rośliną na stole.Problem badawczy: Wpływ natężenia światła na intensywność fotosyntezy moczarki kanadyjskiej Hipoteza : Światło powoduje wzrost intensywności fotosyntezy Próba badawcza : Trzy zlewki z moczarką kanadyjską zanurzoną w wodzie wzbogaconej dwutlenkiem węgla o temp..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt