Podaj dwa przykłady zagrożeń związanych z wykorzystywaniem roślin zmodyfikowanych genetycznie

Pobierz

2003, W inter i wsp 2001, K udełka 2009),zmodyfikowanych genetycznie bakterii, które mają naturalną zdolność .. Ich wynikiem są przepisy, które mają zminimalizować zagrożenia związane z gospodarczym wykorzystywaniem organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO).Stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody PAN w sprawie uprawiania w Polsce roślin genetycznie zmodyfikowanych (GM) Zarys problemu.. Przedstawię wybrane przykłady organizmów roślin, bakterii zwierząt, omówię rodzaje korzyści i zagrożenia wynikające z modyfikacji genetycznych, a na koniec wyrażę własną opinię nt tych modyfikacji.wymień potencjalne korzyści i zagrożenia związane z tworzeniem i wykorzystywaniem zwierząt transgenicznych w medycynie i przemyśle.. B. Uprawy roślin oddziela się barierami z gęsto rosnących drzew lub pasów ziemi.Ograniczone stosowanie mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie (wersja przekształcona).. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/41/WE z dnia 6 maja 2009 r.Ogromne możliwości i nowe perspektywy związane z wykorzystaniem biotechnologii stały się też powodem wielu obaw.. Wprowadzany gen to tzw. transgen, stąd nazwa - organizmy transgeniczne.Zdarza się również, że modyfikacja polega na usunięciu lub uniemożliwieniu ekspresji .Zgodnie z ramowym stanowiskiem RP przyjętym w roku 2008 oraz zapisami art. 49a ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U.2021.117 t.j.).

Podaj dwa przykłady zagrożeń związanych z wykorzystywaniem zwierząt zmodyfikowanych ... D. Ryjówki pochodzące z jednego miotu.

Wymień zagrożenia związane z wykorzystaniem mikroorganizmów modyfikowanych genetycznie Wyjaśnij określenie : roślina genetycznie modyfikowana Wymień 5 korzyści wynikających z usyskiwania roślin genetycznie modyfikowanych (do 1 i 3 kilka sensownych zdań na temat :) z góry bardzo dziękujęKorzyści i zagrożenia związane z modyfikacją genetyczną.. 3)Dzięki klonowaniu być może uda się wskrzesić także niektóre już wymarłe gatunki i .. na choroby powodowane przez wirusy, grzyby i bakterie, - zwiększenie odporności roślin na szkodniki upraw, - zwiększenie odporności roślin i zwierząt na niekorzystne warunki środowiska np. mróz, brak wody.. Wybrane geny bakterii, wirusów, roślin i zwierząt wprowadzane są do innych roślin, np. soi, rzepaku, kukurydzy czy ryżu, w celu uzyskania u nich nowych cech.Owe modyfikacje genetyczne mają na celu zwiększenie .Pierwsze genetycznie zmodyfikowane rośliny ozdobne wprowadziły na rynek zmienioną barwę.. Podaj po jednym przykładzie takiego organizmu .Korzyści i zagrożenia związane z GMO.. Dzięki niej możemy otrzymywać coraz to nowsze gatunki roślin, zwierząt, co pozwala nam na odkrywanie tajemnic .Szczegółowe wymagania dotyczące oznakowania żywności genetycznie zmodyfikowanej określają przepisy art. 12-14 rozporządzenia nr 1829/2003 oraz art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczącego możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie .Wyjaśnij dlaczego uzyskanie genetycznie modyfikowanych zwierząt jest trudniejsze niż uzyskanie modyfikowanych roślin..

Organizmy modyfikowane genetycznie.

Nauka jaką jest genetyka, w dzisiejszych czasach jest niezmiernie powszechna a zarazem potrzebna.. Rzeczpospolita Polska jest krajem wolnym od upraw GMO.2.. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.Wady: 1.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Podaj po 4 przykłady roślin i zwierząt zmodyfikowanych genetycznie.Określ rodzaj modyfikacji w każdym z nich poniżej.. Wśród zwolenników i przeciwników GMO toczy się spór.. Drugą grupą potencjalnych zagrożeń są zmiany w działaniu organizmów ludzi, którzy maja kontakt z GMO.Termin rośliny transgeniczne odnosi się do tych przedstawicieli flory, w których genomie został umieszczony dodatkowy, obcy bądź własny gen, przekazywany kolejnym pokoleniom zgodnie z mendlowskimi prawami dziedziczenia.. Organizmy modyfikowane genetycznie to rośliny i zwierzęta, które dzięki modyfikacji w ich materiale genetycznym, uzyskują nowe cechy.. Istnieje także niebezpieczeństwo niekontrolowanych .Znaczenie genetyki w rolnictwie, hodowli zwierząt i medycynie.. Niekontrolowane rozpowszechnianie się transgenicznych odmian roślin lub krzyżowanie się z ich dzikimi odmianami może zaburzyć równowagę w środowisku..

Podaj po dwie korzyści wynikające z wykorzystania genetycznie modyfikowanych roślin i zwierząt w rolnictwie.

Potencjalne metody produkcji biofarmaceutyków .Decyzja Komisji 2009/770/WE z dnia 13 października 2009 r. ustanawiająca standardowe formaty sprawozdań na potrzeby przedstawiania wyników monitorowania zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie jako produktów lub w ich składzie w celu wprowadzania do obrotu, zgodnie z Dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu .DECYZJA KOMISJI z dnia 8 maja 2006 r.zezwalająca Rzeczypospolitej Polskiej na wprowadzenie zakazu stosowania na swym terytorium szesnastu genetycznie zmodyfikowanych odmian kukurydzy o modyfikacji genetycznej MON 810 wymienionych we Wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych, zgodnie z dyrektywą 2002/53/WE­10.. - krzyżowanie się odmian zmodyfikowanych genetycznie z odmianami naturalnie .Potencjalne zagrożenia mogą dotyczyć wpływu organizmów modyfikowanych genetycznie na środowisko, szczególnie na równowagę ekologiczną w naturalnych ekosystemach.. Najwięcej kontrowersji towarzyszy wykorzystaniu technik inżynierii genetycznej przy tworzeniu organizmów transgenicznych, czyli w przypadku kiedy geny z jednego gatunku są przenoszone do genów zupełnie innego gatunku.Biofarmaceutyki mogą być wytwarzane z komórek bakterii (np. E. coli lub rekombinacji kultur drożdży), linii komórek ssaków (hodowli komórkowej), kultur komórek roślinnych (kultury tkanek roślinnych) i mchów roślin w różnych konfiguracjach bioreaktorów, w tym fotobioreaktory..

Odmiany GMO i roślin niezmodyfikowa-nych genetycznie wysiewa się w tym samym czasie.

Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Organizm zmodyfikowany genetycznie, GMO (od ang. genetically modified organism) - organizm, którego genom został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania nowych cech fizjologicznych (lub zmiany istniejących).Pierwszy GMO został stworzony w 1973 roku, a pierwsze próby polowe miały miejsce w 1986 roku i dotyczyły tytoniu.. Pierwsze komercyjne rośliny zmodyfikowane .• Genetycznie zmodyfikowane rośliny ( np. świeże pomidory, ziemniaki); • Przetworzone rośliny zmodyfikowane genetycznie (np. koncentraty zup pomidorowych, frytki mrożone, produkty sojowe); • Żywnośćprodukowana z wykorzystaniem genetycznie zmodyfikowanych organizmów (np. chleb pieczony z zastosowaniem drożdży GM, piwoSzczególne zagrożenie dla bioróżnorodności stanowi broń biologiczna wymierzona przeciwko roślinom i zwierzętom.. Róże są sprzedawane w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. Obecność nowych białek w produktach żywnościowych może u niektórych osób doprowadzić do reakcji alergicznej.. Wymień dwa gatunki roślin modyfikowanych genetycznie i określ jakie właściwości uzyskały w wyniku .Wady i zalety GMO według przeciwników i zwolenników.. Zgodnie z art. 24 ust.. Rośliny ozdobne powstałe na drodze mikrorozmnażania.Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu.. 2)Opracowanie techniki klonowania ma też znaczenie w biotechnologii.. Obszary rolnicze (agrocenozy i obszary kośno-pasterskie), będące środowiskiem życia zarówno tradycyjnych kultywarów jak i dzikich gatunków podlegających ochronie prawnej, znajdują się w polu bezpośrednich zainteresowań ekologii i ochrony przyrody .1)Tworzenie genetycznie zmodyfikowanych narządów zwierzęcych nadających się na przeszczepy dla ludzi.. Jednak obecnie inżynieria genetyczna rozwija się niezwykle szybko i naukowcy są w stanie udoskonalać te .Na wstępie mojej pracy, wyjaśnię na czym polega modyfikacja genetyczna organizmów i czym ona jest.. Od bardzo dawno naukowcy krzyżowali organizmy hodowlane w celu polepszenia oczekiwanych cech.. Było to zajęcie pracochłonne, a rezultaty nie zawsze były zadowalające..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt