Uzupełnij tabelę dotyczącą mitozy i mejozy

Pobierz

Zanim dojdzie do mejozy, chromosomy wykonują swoje .W tabeli zestawiono część informacji na temat dwóch typów podziałów zachodzących w komórkach - mitozy i mejozy.. Wpisz w odpowiednich miejsca nazwy tych procesów oraz brakujące informacje na ich temat.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.SPRAWDZIAN klasa II ORGANELLA KOMÓRKOWE, MITOZA, MEJOZA 1.. 1 Zadanie.. Uzupełniona tabela poniżej: pokaż więcej.. Porównywana cecha Rodzaj podziału jądra komórkowego Liczba chromosomów po podziale Zmniejszona o połowę w porównaniu z komórką rodzicielską.. Bąkojady żerują na dużych roślinożernych ssakach, np. zebrach, antylopach czy żyrafach, wyjadając im ze skóry głównie kleszcze i larwy muchówek.Mitoza - proces podziału pośredniego jądra komórkowego, któremu towarzyszy precyzyjne rozdzielenie chromosomów do dwóch komórek potomnych.. Mejoza wytwarza komórki potomne, które nie są genetycznie identyczne z komórkami rodzicielskimi.. Uzupełnij brakujące informacje: (0-2pkt) Typ podziału Miejsce podziału Liczba chromosomów w komórkach potomnych Informacja .. Występuje jeden podział.. Zachodzi w komórkach somatycznych.. W jego wyniku powstają komórki, które dysponują materiałem genetycznie identycznym z komórką wyjściową.. Jest to najważniejsza z różnic między mitozą a mejozą.Mitoza zachodzi w komórkach somatycznych zwierząt oraz w komórkach .Etap III 15 marca 2019 3 XVI Konkurs z Biologii w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2018/2019 Zadanie 2 (0 - 3 pkt) Mitoza i mejoza to dwa rodzaje podziałów jądra komórkowego..

Uzupełnij tabalę dotyczącą mitozy i.

Karty pracy ucznia zakres podstawowy.. MITOZA - Prowadzi do zwiększenia liczby komórek i ich namnażania sie w konsekwencji do wzrostu organizmu i powiększenia rozmiarów ciała.. Jedynie niewielka część zadań rozwiązanych przez naszych nauczycieli jest dostępna za darmo.Uzupełnij tabele dotyczącą mitozy i mejozy.. Każdy uczeń otrzymuje od nauczyciela kartę pracy.. Trzeba uzupełnić ilość chromosomów : a) w komórce potomnej po mitozie b) w komórce potomnej po mejozie , jeśli 1n = 11 3n = 30 2n = 26 Jeśli ktoś wie o co w tym chodzi to bardzo proszę o pomoc4.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.Matura 2014 Biologia - ODPOWIEDZI I ARKUSZE - poziom rozszerzony.. Pytania .. Mejoza prowadzi do powstania komórek rozrodczych (gamet).Mitoza j e s t p o d s t a w ą r o z m n a ż a n i a b e z p ł c i o w e g o, wzrostu i regeneracji organizmu.. Zachodzi w komórkach macierzystych zarodników (grzybów, roślina) i komórkach macierzystych gamet (zwierząt).. Jest to dział, który może przysporzyć trochę problemów.Uzupełnij tabelę dotyczącą mitozy i mejozy.. Na lekcji biologii w ostatniej klasie gimnazjum rozpoczyna się genetyka.. Mejoza to podział jądra, dzięki któremu z jednej diploidalnej komórki macierzystej powstają cztery haploidalne komórki potomne.. e)Obecność interfazy przed procesem ( tak/nie) Zad.2.Rodzaj komórek: - mitoza: somatyczne - mejoza: gamety i zarodniki Ilość cykli podziałowych: - mitoza: jeden - mejoza: dwa Ilość komórek potomnych: - mitoza: dwie - mejoza: cztery Długość profazy: - mitoza: krótka - mejoza: długa (inaczej wieloetapowa) Występowanie crossing- over: - mitoza: nie występuje - mejoza: występuje i polega na wymianie kawałkiem nici DNA między .Temat: Znaczenie mitozy, mejozy i apoptozy Podręcznik str. 95- 98 Apoptoza to regulowana genetycznie, zaprogramowana śmierć komórki..

Zachodzi w komórkach macierzystychUzupełnij tabelę dotyczącą mitozy i mejozy.

Mitoza wytwarza komórki, które pozwalają nam rosnąć i zastępować stare, zużyte komórki.. Z drugiej strony mejoza to proces, w którym wytwarzane są gamety (komórki płciowe).. Strzępki troficzne grzybni workowców są ( haploidalne / diploidalne ), powstają na nich lęgnie i plemnie, w których po ( mitozie / mejozie ) tworzą się liczne jądra komórkowe, łączące .Kilka pojęć dotyczących mitozy i mejozy na poziomie Liceum Zawiera 15 pytań.. Dzieje się tak u jednokomórkowych organizmów eukariotycznych, czyli pierwotniaków i glonów.. U zwierząt i człowieka prowadzi .Mitoza i mejoza - podstawowe informacje.. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.. (R - od redukcji) - proces podziału redukcyjnego jądra komórkowego, z którego powstają 4 jądra o połowie chromosomów (po jednym z każdej pary) komórki wyjściowej.. Mejoza jest wykorzystywana w ludzkim ciele do produkcji gamet - komórek płciowych: plemników i komórek jajowych.Uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały one prawdziwe informacje dotyczące workowców.. Komórki potomne tych organizmów są identyczne z organizmem rodzicielskim.. Zwykłe pytania; Sondy&Ankiety; Quizy ; Kategorie ..

Kiedy wszyscy uzupełnią tabelę, wskazany uczeń odczytuje odpowiedź.

Witam.. Porównywana cecha Rodzaj podziału jądra Liczba chromosomów po podziale Zmniejszona o połowę w porównaniu z komórką rodzicielską.. Biznes i Finanse (34936) Biznes i Finanse (34936) Wszystkie (34936) Banki (7629) Bankowość Elektroniczna (86) E-biznes (3891) Ekonomia (1857) Fundusze UE (617) .Mejoza, skrót: R!. Umożliwia ona miedzy innymi likwidację uszkodzonych komórek oraz odpowiednie formowanie narządów i części ciała.. - Jej następstwem jest przekazanie tej samej informacji genetycznej.. 2 Zadanie.. Jak Wam poszło?Edytowano: 08-06-2020, godz. 14:32 20-05-2020, godz. 17:25 Komórka z jądrem komórkowym podczas mitozy Porównywalna cecha Mitoza Mejoza Rodzaj komórek, w których zachodzi podział komórki somatyczne …Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Uzupełnij zdania: Proces mitozy i mejozy.. W wyniku podziału z jednej komórki macierzystej powstają dwie komórki potomne.. Pozostali uczniowie zgłaszają ewentualne poprawki.Ekologia Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Na afrykańskiej sawannie można zaobserwować prawie wszystkie rodzaje relacji między organizmami.. Przygotowali je dla Was poznańscy nauczyciele.. Najwięcej Aparatów Golgiego będzie w komórkach: Mięśnia Trzustki Serca Mózgu 2. Podaj 3 cechy transportu aktywnego Czym się różni dyfuzjaMejoza .. Składa się z dwóch podziałów ( I i II podział mejotyczny)..

Uczniowie uzupełniają zamieszczoną na niej tabelę, utrwalając jednocześnie najważniejsze różnice między mitozą i mejozą.

Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .. Wpisz w odpowiednich miejscach nazwy tych procesów oraz brakujące informacje na ich temat.. Mitoza może być również napędzać wzrost i rozwój.Mitoza umożliwia wzrost i rozwój organizmów wielokomórkowych oraz rozmnażanie organizmów jednokomórkowych.. Poradnik jest swoistym vademecum dla osób będących na poziomie klasy 3gimnazjum lub wyżej.. Zobaczcie arkusze pytań CKE i przykładowe odpowiedzi.. A. Przyporządkuj odpowiednie informacje (1 -4) i wpisz do określonych rubryk tabeli.. f)czy przed podziałem zachodzi replikacja (podwojenie) materiału genetycznegoRÓŻNICE MIEDZY MITOZĄ A MEJOZĄ.. MEJOZA - Prowadzi do powstania komórek jajowych, plemników oraz zarodników.Znaczenie biologiczne mitozy i mejozy Mitoza może stanowić rodzaj rozmnażania bezpłciowego.. Liczba komórek po podziale dwie Zadanie 3.Mitoza .. Porównywana cecha Rodzaj podziału jądra komórkowego Liczba chromosomów po podziale Zmniejszona o połowę w porównaniu z komórką rodzicielską Liczba komórek po podziale dwie Zad 2 Znaczenie Mitoza Mejoza Pozwala na zwiększenie rozmiarów ciała organizmów.. Wpisz w odpowiednich miejscach nazwy tych procesów oraz brakujące informacje na ich temat.. Zadanie premium.. X Umożliwia dziedzicz Odpowiedź na zadanie z Biologia na czasie 1.. Liczba komórekUzupełnij tabelę, dotyczącą porównania procesu mitozy z mejozą a) Ilość komórek potomnych po procesie b.Ilość chromosomów w komórkach potomnych (człowiek) c)Funkcja procesu wpisać min.1 d) Który z procesów nazwany jest redukcyjnym?. W wyniku podziału z jednej komórki .Skonstruuj tabelę, w której porównasz mitozę i mejozę po względem następujących cech: a)ilość podziałów, b)liczba komórek potomnych, c)ploidalność komórek potomnych (1n lub 2n) d)jakich komórek ten podział dotyczy, e)czy zachodzi rekombinacja materiału genetycznego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt