Proces pielęgnowania pacjenta z tętniakiem mózgu
  • Teksty
  • 11 września 2021 20:31

Rozmowa z pacjentem w kierunku ustalenia deficytów i zapotrzebowania na edukację: - ustalenie poziomu wiedzy - analiza wyników pacjenta i dobranie właściwej formy przekazu informacji (ulotki, strony www, rozmowa, film) 2.. Materiał i metody Informacje na temat historii choroby, jej przebiegu oraz obecnego stanu zdrowia pacjenta zebrano za pomocą ob - serwacji, wywiadu z pacjentem i jego żoną oraz dokładnej analizy dokumentacji medycznej.Tętniak mózgu, określany w literaturze medycznej jako tętn…

Regulamin | Kontakt